Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Kladno připravuje spolu s veřejností směry budoucího rozvoje

Sobota, 3. dubna 2021 09:00

Kladno spustí on-line veřejné projednávání důležitých dlouhodobých strategií pro budoucnost města. Od 6. do 20. dubna bude moci široká veřejnost podávat své názory, připomínky a podněty ke Strategii udržitelného rozvoje města Kladna (SUR) a Akčnímu plánu pro udržitelnou energetiku a klima (SECAP), a to prostřednictvím městského webu. Na speciální stránce se lidé budou moci seznámit se zmíněnými dokumenty také prostřednictvím videoprezentací či online konzultačních hodin.

Kladno připravuje spolu s veřejností směry budoucího rozvoje. (Foto: KL)

Dvě důležité koncepce, které stanoví, za jakými cíli rozvoje a kudy se město v dalších deseti letech vydá, připravuje Kladno ve spolupráci s pracovními skupinami a experty.

„Nyní jsme ve fázi, kdy již navržené dokumenty chceme představit veřejnosti a velice přivítáme, když se s nimi lidé seznámí a prostřednictvím webových formulářů nebo komunikace s našimi koordinátory nám k SUR i SECAP pošlou své návrhy na doplnění, postřehy či další priority,“ říká radní pro rozvoj města Ondřej Rys a dodává: „Vyjadřovat se mohou jednotlivci i spolky, zástupci podnikatelského či neziskového sektoru, vzdělávacích institucí a další.“  

Zastřešující Strategie udržitelného rozvoje města Kladna obsahuje podrobný rozbor jednotlivých oblastí života ve městě – dopravy, životního prostředí, školství, sociálních služeb, podnikání, rozvoje informačních technologií a jiné – a stanovuje vize budoucího směřování. Zabývá se například eliminací dopravní zátěže města, potřebnými změnami v odpadovém hospodářství, potřebou přeměny nevyužitých někdejších průmyslových areálů či zkvalitněním vzdělávání ve školách zřizovaných městem.

Akční plán pro udržitelnou energetiku a klima obsahuje návrhy rozvoje v oblasti energetiky, klimatu, elektromobility a souvisejících priorit.

Do veřejného projednávání budou moci zájemci vstoupit z titulní stránky webu mestokladno.cz přes banner „VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ STRATEGIÍ MĚSTA“. Pomoci orientovat se v obsahu dokumentů SUR a SECAP by měla i připravená vysvětlující videoprezentace, kterou zde lidé naleznou. Během několika minut objasní východiska zpracování, strukturu dokumentů, jednotlivé důležité části a další důležité informace.

„Město Kladno i v této nelehké době, kdy i kvůli bezpečnosti není možné pořádat otevřená jednání s veřejností, nabízí interaktivní formu diskuse k projednávaným strategiím. Rozhodli jsme se nabídnout dva konzultační dny, které se uskuteční přes odkaz na webových stránkách, a ti, kdo se chtějí na cokoli zeptat nebo touto formou vznést námět či návrhy, se můžou do debaty zapojit. Stačí v danou dobu kliknout na příslušný odkaz na webu města,“ pozval zájemce Ondřej Rys s tím, že zeptat se na strategie mohou lidé 8. a 14. dubna vždy od 16:00 do 18:00.

Zdroj: Město Kladno