Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Obec Beřovice má historicky první obecní znak

Pondělí, 25. ledna 2021 07:00

Beřovičtí obyvatelé se dočkali a poprvé v historii obce mají svůj vlastní obecní znak a prapor. Na obojím se nacházejí symboly zlatého šípu, růže a vlčí zuby. Samotnému znaku dominují červená a modrá barva.

Obec Beřovice má historicky první obecní znak

Beřovice, kde momentálně žije 381 obyvatel, existují minimálně od 14. století, přesto až dosud neměli vlastní obecní znak a prapor. To se nyní mění díky iniciativě starosty Romana Maštalíře a místostarosty Martina Hulcra.

Právě oni oslovili heraldika a vexikologa Jana Tejkala, který přišel s návrhy znaku. Z nich si obec vybrala a nyní už má podobu znaku odsouhlasenou i od poslanecké sněmovny. Nový znak tvoří modročerveně polcený štít, na kterém se nachází zlatý šíp se stříbrným hrotem a opeřením, stříbrná čtyřlistá růže se zlatým semeníkem a kališními lístky a tři stříbrné vlčí zuby, které vyrůstají z okraje štítu.

Symboly na znaku odkazují na dvě historické části obce Beřovice, tedy Bakov a Beřovice. Šíp a polcení štítu odkazuje na erbovní figury rodů z Bakova, zuby pak zase na rod Kinských. Růže vyobrazená na štítu je odkazem na kapli Panny Marie Lurdské, která se v obci nachází.

Přestože znak a vlajka ještě nebyly obci oficiálně předány, vedení vesnice už smí symboly používat. Plánuje proto nechat vyrobit nové razítko i připravit hlavičkový papír s obecním znakem.

Autor: (fa)