Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Na silnici I/7 u Slaného je opět v provozu opravený most

Čtvrtek, 17. prosince 2020 07:20

Ředitelství silnic a dálnic České republiky začalo s opravou mostu přes Bakovský potok na konci letošního května. Na hlavním tahu směr Louny a Chomutov se v místě rekonstrukce tvořily dlouhé kolony. S tím je však již konec. Dnes dopoledne bude demontováno stávající dopravní omezení a most bude v pravé poledne uveden do provozu v celé šířce.

Na silnici I/7 u Slaného je opět v provozu opravený most (Foto: Ředitelství silnic a dálnic ČR )

  Most byl do provozu uveden v roce 1990. Letos kraj rozhodl o jeho opravě zejména z důvodu propadu přechodových oblastí na jeho obou koncích. V průběhu rekonstrukce byla zbořena pokleslá křídla mostu, byly odtěženy stávající přechodové oblasti a provedeny nové, včetně nových křídel a přechodových desek. Rovněž bylo realizováno chybějící odvodnění založení krajních opěr a přechodových oblastí.

„Most byl odstrojen až na nosnou konstrukci a ta byla opatřena novou vyrovnávající vrstvou, která zajišťuje příčný odtok povrchových vod z vozovky. Bylo položeno nové izolační souvrství a nová vozovka. Došlo rovněž k výměně nefunkčních dilatačních závěrů a ložisek u krajních, sanovaných opěr. Výměnou prošel i zádržný systém mostu, jako například římsy, svodidla a zábradlí, čímž se zvýšila bezpečnost silničního provozu. Vybudovalo se nové odvodnění mostu,“ uvedl Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic České republiky a dodal: „V rámci postupu oprav a účelné organizace práce byla přes přechodové oblasti mostu použita dvě mostní provizoria. Ta umožnila převedení dopravy z předmostí na most a opačně a současně pracovat pod nimi na přechodových oblastech mostu.“

Podle Bučka se most v budoucnu stane součástí levého jízdního pásu plánované dálnice D7. Ve směru na Chomutov vyroste při výstavbě dálnice na pravé straně nový mostní objekt. V rámci jeho výstavby bude sice ještě provedena oprava spodní stavby stávajícího mostu, ale doprava na mostě již nebude nijak omezena.

V průběhu středy se začalo pracovat na demontáži a odvozu zařízení staveniště a ve čtvrtek ve 12 hodin bude demontováno stávající dopravní omezení a most bude uveden do provozu v celé šířce. Celková oprava mostu stála 52 milionů korun.

Autor: (red)