Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

V kladenské nemocnici byl úspěšně ukončen kurz sanitářů

Středa, 16. prosince 2020 07:20

Každý rok vyhlašuje Oblastní nemocnice Kladno akreditovaný kvalifikační kurz pro sanitáře. Ten letošní se díky pandemii koronaviru konal s lehkým zpožděním až od poloviny září, a i přes jeho časovou náročnost byla jeho kapacita téměř naplněna.

V kladenské nemocnici byl úspěšně ukončen kurz sanitářů (Foto: Oblastní nemocnice Kladno)

Účastníci kurzu absolvovali v posluchárně nemocnice 100 hodin teorie a cenné zkušenosti získali z dalších 80 hodin praxe na určených odděleních. Postupně se museli naučit základy ošetřovatelské péče, poskytování první pomoci, spolupráci v týmu či bezpečnost práce ve zdravotnických zařízeních. Seznámili se také s etickými a právními aspekty zdravotnické profese, naučili se manipulaci s lůžky a zdravotnickou technikou a osvojili si dovednosti při práci s pacienty při jejich polohování, obvazování, rehabilitační péči, hygieně a stravě.

„Sanitářský kurz probíhá v naší nemocnici již od roku 1990 a jsme spokojeni nejen s každoroční vysokou účastí, ale i celkovou úspěšností u závěrečných zkoušek. Děkuji touto cestou našim absolventům i všem školitelům za aktivní přístup k výuce. Když bude situace příznivá, další kurz budeme otevírat na jaře příštího roku. Úspěšné absolventy rádi přivítáme v řadách našich zaměstnanců,“ zhodnotila pořádaný kurz Lenka Dohnalová, hlavní sestra Oblastní nemocnice Kladno.

Do sanitářského kurzu se mohou přihlásit zájemci starší osmnácti let s ukončeným základním vzděláním a v dobrém zdravotním stavu. Na praktickou výuku musí mít uchazeč absolvované nebo alespoň zahájené očkování proti hepatitidě typu B doložené potvrzením.

Akreditovaný kvalifikační kurz je vždy ukončen závěrečnou teoretickou a praktickou zkouškou a úspěšnému absolventovi je vydáno osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem. Absolvent se tak stává kompetentní k vykonávání činnosti sanitáře.

Před zkušební komisí letos zkoušky úspěšně zvládlo třicet z dvaatřiceti účastníků kurzu.

Autor: Hana Plačková