Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Buštěhradští vědci se zabývají využitím digitalizace a umělé inteligence ve stavebnictví

Středa, 9. prosince 2020 07:00

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se v rámci projektu CONAI věnuje problematice využití digitalizace a umělé inteligence v oblasti stavebnictví. Výzkumný projekt probíhá v rámci Národního centra kompetence Centre for Advanced Materials and Efficient Buildings, které vzniklo v roce 2019 spoluprací ČVUT v Praze, VUT v Brně a dalších osmadvaceti partnerů, univerzit a soukromých firem.

Buštěhradští vědci se zabývají využitím digitalizace a umělé inteligence ve stavebnictví (Foto: KL)

Jedním z jeho výstupů bude dokument, který se zaměřuje na prezentaci hlavních výzev vedoucích k proměně stavebnictví a klade důraz především na možnosti využití digitalizace a umělé inteligence.

Jeho autoři popisují potenciál a možnosti využití digitalizace a umělé inteligence v hodnotovém řetězci ve stavebnictví, zejména v oblastech výroby stavebních materiálů, plánování a navrhování staveb, stavebním procesu a jeho řízeni a ve správě budov.

„V dokumentu se mimo jiné zabýváme vlivem digitalizace na role a propojení aktérů zúčastněných stran ve stavebnictví, zaměřují se na nové potenciální výzvy pro stávající i nové aktéry v hodnotovém řetězci, včetně faktorů urychlujících implementaci digitalizace a umělé inteligence ve stavebním průmyslu,“ uvedli vědci z UCEEB.

Dokument by měl být k dispozici pro širokou veřejnost na začátku roku 2021.

Autor: (red)