Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Další etapa rekonstrukce plynovodu v Kročehlavech si vyžádá kácení stromů

Pátek, 27. listopadu 2020 07:20

V kročehlavském sídlišti se chystá pokračování rekonstrukce zastaralého plynového potrubí. Tentokrát se bude pracovat na výměně řadů v ulicích Pražská, Maďarská, Havanská, Kosmonautů a Pařížská. V rámci přípravných prací stavby musí investor provést v nejbližších dnech nezbytné kácení pětadvaceti stromů.

Další etapa rekonstrukce plynovodu v Kročehlavech si vyžádá kácení stromů (Foto: MMK)

„I když nás ztráta vzrostlých dřevin v sídlišti mrzí, jejich odstranění je nutné a dané právními předpisy. Dřeviny ještě před rokem 1989 kdosi bez řádného povolení vysázel v ochranném pásmu potrubí, buď přímo nad vedením, či v jeho bezprostřední blízkosti. Město Kladno tak nemá žádné zákonné pravomoci kácení nepovolit, a ani to není v jeho zájmu. K rekonstrukci dojde kvůli stáří plynového potrubí, které je na kročehlavském sídlišti podle dostupných informací staré už více než čtyřicet let, a jeho výměna je pro zachování stability dodávek plynu obyvatelům nutná. Situaci s nevhodně vysazenými stromy v ochranných pásmech sítí řešíme bohužel po městě poměrně často,“ vysvětluje vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Kladna Radovan Víta.

Nadcházející stavba je již několikátou etapou rekonstrukce plynového potrubí v rozsáhlém kročehlavském sídlišti. Letos plynárny obnovovaly rozvody například v ulicích Pařížská a Vitry, v loňském roce pak ve velkém bloku ulic Ukrajinská, Obránců míru, Polská, Bulharská, Vitry, Bělehradská, Na Růžovém poli a Wednesbury.

„O postupu aktuálních prací na obnově plynového potrubí i nezbytném kácení budeme veřejnost v dotčených ulicích včas informovat výlepem letáků. Rekonstrukce si samozřejmě v určité fázi vyžádá i omezení dodávek plynu. Rovněž na ně budou domácnosti v oblasti předem upozorněny,“ informuje Oddělení technické podpory RO-Čechy 2 společnosti GasNet Služby, s.r.o. s tím, že informační cedule k obnově samotné budou v prvních týdnech stavby umístěny také na začátku a konci staveniště.

Dílčí rekonstrukce plynového potrubí se uskuteční v příštím roce také v ulici Sportovců v Rozdělově. I zde bude potřeba některé nezákonně zasazené stromy pokácet.

Další etapa rekonstrukce plynovodu v Kročehlavech si vyžádá kácení stromů (Foto: MMK)

Zdroj: Město Kladno