Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném

Po novém Sítenském mostě by Kladeňáci mohli jezdit za pět let

Neděle, 22. listopadu 2020 09:00

Přemostění Sítenského údolí bylo navrženo v roce 1962, o čtyři roky později mohli řidiči i pěší začít nový most využívat. Necelých šedesát let provozu se však na jeho stavu nenávratně podepsalo. Stavební inženýři doporučili místo rekonstrukce stávajícího mostu výstavbu zcela nového. Náklady na demolici a následnou stavbu nového mostu jsou odhadovány na minimálně 200 milionů korun.

Po novém Sítenském mostě by Kladeňáci mohli jezdit za pět let (Foto: KL)

Návrh nového mostu si město objednalo u architekta Pleskota, který zpracovanou studii předal na podzim letošního roku. Návrh je technicky i architektonicky zajímavý, především při pohledu ze Sítenského údolí. Bohužel zadání, na základě kterého pan architekt pracoval, mělo několik zásadních nedostatků.

„Most byl tak trochu ‘vytržen z kontextu‘. Přitom je ale součástí veřejného prostoru a spolu s komunikacemi musí plnit řadu funkcí a musí dopravně i urbanisticky tvořit jeden smysluplný a celek,“ uvedl radní Rys a avizoval, že ještě v letošním roce bude zadán požadavek na novou podkladovou studii, která se bude zabývat dopravním a urbanistickým řešením navazujících ulic C. Boudy a J. Kociána.

Dalším problémem je naprostá absence řešení teplovodu, který je na mostě zavěšen a nový most s ním vůbec nepočítá.

„Konstrukčně a esteticky je návrh zdařilý a není důvod ho házet do koše. Věříme, že se s architektem Pleskotem domluvíme na dalším postupu a vyladění současného návrhu,“ podotkl Ondřej Rys.

Bezprostředně po odladění návrhu bude následovat zpracování projektu v několika stupních a vydání všech potřebných povolení, na něž naváže výběr zhotovitele stavby. Vzhledem k velkému rozsahu stavby se bude jednat o náročný proces trvající několik let.

„Jedná se ještě o dlouhý proces. Pokud vše půjde bez zásadních komplikací, tak by se s realizací mohlo začít v roce 2024, tedy v roce 2025 bychom mohli jezdit po novém mostě,“ věří radní pro rozvoj města.

Zdroj: Město Kladno