ČSAD KLADNO
 • Rebuy Stars
 • Ples města Kladna
 • Den otevřených dveří

Díky centrálnímu zásobování z teplárny mají Kladeňáci o starost méně

Čtvrtek, 19. listopadu 2020 07:00

V době, kdy mnozí z nás tráví nezvykle mnoho času doma, si obzvláště uvědomujeme, jak důležité je mít zajištěné dodávky tepla a teplé vody. Obyvatelé Kladna i tamní firmy napojené na centrální zásobování jsou v tomto ohledu v bezpečí. Teplárna Kladno, která provozuje moderní ekologický zdroj na výrobu tepla a elektrické energie, je zásobuje dlouhodobě, stabilně a spolehlivě. Distribuci zajišťuje městská společnost TEPO.

Díky centrálnímu zásobování z teplárny mají Kladeňáci o starost méně (Foto: Teplárna Kladno)

Centrální zásobování teplem (dále jen „CZT“) přináší odběratelům řadu výhod. Mezi ty nejdůležitější patří nesporně garance dodávek. Velké teplárenské zdroje mají totiž vždy záložní technologii, díky které v případě výpadku zajistí plynulé dodávky tepla do domácností. My zákazníci tedy nemusíme řešit náhradní zdroj tepla pro případ, kdy se například porouchá domácí kotel, tento problém za nás řeší teplárna.

Zákazníci v bytových domech napojených na CZT se také nemusejí starat o regulaci systému, revizi kotle i dalších zařízení, ani shánět obsluhu v podobě např. topiče. To vše za ně profesionálně zajistí společnost, která CZT v jednotlivých městech, provozuje. V případě Kladna je to TEPO, které je, díky svému dispečinku a týmu pracovníků schopno řešit jakékoli problémy spojené s dodávkami tepla do domácností 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

V poslední době se i přesto na trhu objevuje mnoho firem, které se snaží veřejnost přesvědčit o opaku. Tyto subjekty oslovují potenciální zákazníky z řad společenství vlastníků jednotek (SVJ) a stavebních bytových družstev (SBD). Z jejich prezentace alternativních zdrojů vytápění odběratelé mohou snadno nabýt dojmu, že je pro ně CZT nevýhodné. Proto jsme pro vás připravili tabulku, která shrnuje a jednoduše vysvětluje výhody napojení na centrální dodávky.

Spolehlivost
Tepelná soustava je zabezpečena záložními výrobnami tepla a obvykle umožňuje využití více druhů paliva; potřebná zařízení jsou jednoduchá a spolehlivá.
Šetrnost k životnímu prostředí
Většina tepla v soustavách zásobování teplem se vyrábí ve výrobnách tepla kombinovaným způsobem společně s elektřinou, tím se šetří palivo a zlepšuje ovzduší. Využívány jsou také obnovitelné zdroje energie.
Bezpečnost
Ve vytápěném objektu nehrozí nebezpečí výbuchu ani požáru nebo otravy zplodinami nedokonalého spalování.
Uživatelský komfort
Odpadají starosti se zajištěním tepelné pohody, jedinou činností spotřebitelů je otočení regulačním ventilem radiátoru na začátku topné sezony. V případě alternativních zdrojů vytápění je třeba počítat s nutností dodatečného personálu nutného pro obsluhu zařízení.
Ovladatelnost
Tepelná zařízení lze individuálně monitorovat a řídit podle požadavků spotřebitele.
Nenáročnost
Potřebná tepelná zařízení mají minimální prostorové požadavky, jsou prakticky bezobslužná a minimálně hlučná.
Cena
Cena tepla z většiny soustav je nižší než při vytápění zemním plynem či elektřinou, odpadá investice do pořízení kotelny i náklady na její provoz a údržbu.
Díky centrálnímu zásobování z teplárny mají Kladeňáci o starost méně (Foto: Teplárna Kladno)

V případě kladenských odběratelů je třeba zmínit, že místní teplárna disponuje moderní technologií, která zajišťuje dodávky tepla bez nutnosti letních technologických odstávek. V praxi to znamená, že Kladeňáci mají teplo a teplou vodu po celý rok, na rozdíl od obyvatel jiných měst. Kladenský zdroj patří také k vysoce ekologickým, protože v současné době jsou zde provozována pouze moderní zařízení postupně uváděná do provozu v letech 2000 až 2013. Teplárna díky tomu už dnes splňuje přísně ekologické limity jak České republiky, tak i nové předpisy Evropské unie platné od roku 2021. Pro výrobu tepla a elektřiny používá nejen uhlí, ale také biomasu ve formě dřevní štěpky.

Co se týče ceny, nabídky výše uvedených firem, většinou neobsahují všechny náklady nutné na změnu zdroje vytápění a jeho provoz. Pokud stávající odběratel uvažuje o alternativě k CZT, musí počítat nejen s náklady na spotřebovanou elektřinu či plyn (u plynových zdrojů), ale nesmí zapomenout na investiční náklady spojené s pořízením zdroje. Dále musí vzít v potaz náklady na takzvaný inženýring (příprava projektové dokumentace, vyřízení stavebního povolení, vypracování hlukové studie), náklady na stavební a technologické úpravy, náklady spojené s případným úvěrem a realizací zařízení. O nákladech na personální zajištění jsme se zmínili výše, je potřeba vzít v potaz také nutnost pravidelných revizí u některých typů zdrojů či kontrola komínů.

Při porovnávání nákladů na teplo, respektive hodnocení výhodnosti CZT versus alternativní zdroj, je nutné porovnávat celkové náklady na vytápění daného objektu, ne pouze výši ceny v Kč/GJ.

Naše rada tedy zní: Pokud za vámi přijde někdo s „úžasnou“ nabídkou na alternativní zdroje vytápění, ať už to budou tepelná čerpadla, či plynové kotelny, nezapomeňte na to, že z centrálního zásobování máte teplo a teplou vodu stále k dispozici, v klidu, bez práce a starostí.

Autor: (red) 1. zprávy

  Soutěž o nelevné rodiné vstupenky do Lumina parku

 2. zprávy

  Kladenská energetika přehledně v městském newsletteru

 3. zprávy

  Do Hornického skanzenu Mayrau se vrací Masopust

 4. zprávy

  Kemp vítězů míří opět do města Slaný za podpory olympioniků

 5. krimi

  Viditelnost v provozu je letošní téma akce Besipu a slánských strážníků

 6. zprávy

  Ve středních Čechách se rozjedou masopustní reje

 7. foto

  Kladenští Rytíři si pozvali na svůj led klub Miners

 8. krimi

  Kladenští strážníci předali spravedlnosti tři osoby v pátrání

 9. sport

  Ledovou plochu v Kladně pod otevřeným nebem můžete navštívit do konce ledna

 10. pozvánka

  V Kladně se chystá vernisáž výstavy Jindřicha Štreita

 11. krimi

  V jednom dni zastavili kladenští strážníci hned dvakrát mladíka s drogou v těle

 12. zprávy

  Zdravotní sestra je nedostatková. Kladenská nemocnice nabízí až půl milionu za nástup

 13. zprávy

  V únoru máte poslední možnost navštívit Lumina Park, svět statisíců světýlek

 14. sport

  Divadlo ve Slaném bylo opět dějištěm ocenění sportovců roku

 15. zprávy

  Kladensko zasypal první letošní sníh. Silničáři vyjeli se vším, co mají k dispozici

 16. pozvánka

  Poradíme vám, kde tento týden můžete fandit kladenským sportovcům

 17. zprávy

  Udělte svůj hlas osobnostem Středočeského kraje nominovaným na Cenu hejtmanky 2022

 18. zprávy

  Dan hledá nový domov, pomůžete mu?

 19. zprávy

  Slánské muzeum věnovalo vzpomínku svému významnému občanovi

 20. foto

  Další netradiční den otevřených dveří na SOŠ a SOU, Kladno, náměstí E. Beneše