ROYAL Fitness SAMK Měsíčník Kladno
ČSAD KLADNO Nad Kladnem Klapod
 • Nad Kladnem
 • SAMK
 • SOU a SOŠ Kladno

Díky centrálnímu zásobování z teplárny mají Kladeňáci o starost méně

Čtvrtek, 19. listopadu 2020 07:00

V době, kdy mnozí z nás tráví nezvykle mnoho času doma, si obzvláště uvědomujeme, jak důležité je mít zajištěné dodávky tepla a teplé vody. Obyvatelé Kladna i tamní firmy napojené na centrální zásobování jsou v tomto ohledu v bezpečí. Teplárna Kladno, která provozuje moderní ekologický zdroj na výrobu tepla a elektrické energie, je zásobuje dlouhodobě, stabilně a spolehlivě. Distribuci zajišťuje městská společnost TEPO.

Díky centrálnímu zásobování z teplárny mají Kladeňáci o starost méně (Foto: Teplárna Kladno)

Centrální zásobování teplem (dále jen „CZT“) přináší odběratelům řadu výhod. Mezi ty nejdůležitější patří nesporně garance dodávek. Velké teplárenské zdroje mají totiž vždy záložní technologii, díky které v případě výpadku zajistí plynulé dodávky tepla do domácností. My zákazníci tedy nemusíme řešit náhradní zdroj tepla pro případ, kdy se například porouchá domácí kotel, tento problém za nás řeší teplárna.

Zákazníci v bytových domech napojených na CZT se také nemusejí starat o regulaci systému, revizi kotle i dalších zařízení, ani shánět obsluhu v podobě např. topiče. To vše za ně profesionálně zajistí společnost, která CZT v jednotlivých městech, provozuje. V případě Kladna je to TEPO, které je, díky svému dispečinku a týmu pracovníků schopno řešit jakékoli problémy spojené s dodávkami tepla do domácností 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

V poslední době se i přesto na trhu objevuje mnoho firem, které se snaží veřejnost přesvědčit o opaku. Tyto subjekty oslovují potenciální zákazníky z řad společenství vlastníků jednotek (SVJ) a stavebních bytových družstev (SBD). Z jejich prezentace alternativních zdrojů vytápění odběratelé mohou snadno nabýt dojmu, že je pro ně CZT nevýhodné. Proto jsme pro vás připravili tabulku, která shrnuje a jednoduše vysvětluje výhody napojení na centrální dodávky.

Spolehlivost
Tepelná soustava je zabezpečena záložními výrobnami tepla a obvykle umožňuje využití více druhů paliva; potřebná zařízení jsou jednoduchá a spolehlivá.
Šetrnost k životnímu prostředí
Většina tepla v soustavách zásobování teplem se vyrábí ve výrobnách tepla kombinovaným způsobem společně s elektřinou, tím se šetří palivo a zlepšuje ovzduší. Využívány jsou také obnovitelné zdroje energie.
Bezpečnost
Ve vytápěném objektu nehrozí nebezpečí výbuchu ani požáru nebo otravy zplodinami nedokonalého spalování.
Uživatelský komfort
Odpadají starosti se zajištěním tepelné pohody, jedinou činností spotřebitelů je otočení regulačním ventilem radiátoru na začátku topné sezony. V případě alternativních zdrojů vytápění je třeba počítat s nutností dodatečného personálu nutného pro obsluhu zařízení.
Ovladatelnost
Tepelná zařízení lze individuálně monitorovat a řídit podle požadavků spotřebitele.
Nenáročnost
Potřebná tepelná zařízení mají minimální prostorové požadavky, jsou prakticky bezobslužná a minimálně hlučná.
Cena
Cena tepla z většiny soustav je nižší než při vytápění zemním plynem či elektřinou, odpadá investice do pořízení kotelny i náklady na její provoz a údržbu.
Díky centrálnímu zásobování z teplárny mají Kladeňáci o starost méně (Foto: Teplárna Kladno)

V případě kladenských odběratelů je třeba zmínit, že místní teplárna disponuje moderní technologií, která zajišťuje dodávky tepla bez nutnosti letních technologických odstávek. V praxi to znamená, že Kladeňáci mají teplo a teplou vodu po celý rok, na rozdíl od obyvatel jiných měst. Kladenský zdroj patří také k vysoce ekologickým, protože v současné době jsou zde provozována pouze moderní zařízení postupně uváděná do provozu v letech 2000 až 2013. Teplárna díky tomu už dnes splňuje přísně ekologické limity jak České republiky, tak i nové předpisy Evropské unie platné od roku 2021. Pro výrobu tepla a elektřiny používá nejen uhlí, ale také biomasu ve formě dřevní štěpky.

Co se týče ceny, nabídky výše uvedených firem, většinou neobsahují všechny náklady nutné na změnu zdroje vytápění a jeho provoz. Pokud stávající odběratel uvažuje o alternativě k CZT, musí počítat nejen s náklady na spotřebovanou elektřinu či plyn (u plynových zdrojů), ale nesmí zapomenout na investiční náklady spojené s pořízením zdroje. Dále musí vzít v potaz náklady na takzvaný inženýring (příprava projektové dokumentace, vyřízení stavebního povolení, vypracování hlukové studie), náklady na stavební a technologické úpravy, náklady spojené s případným úvěrem a realizací zařízení. O nákladech na personální zajištění jsme se zmínili výše, je potřeba vzít v potaz také nutnost pravidelných revizí u některých typů zdrojů či kontrola komínů.

Při porovnávání nákladů na teplo, respektive hodnocení výhodnosti CZT versus alternativní zdroj, je nutné porovnávat celkové náklady na vytápění daného objektu, ne pouze výši ceny v Kč/GJ.

Naše rada tedy zní: Pokud za vámi přijde někdo s „úžasnou“ nabídkou na alternativní zdroje vytápění, ať už to budou tepelná čerpadla, či plynové kotelny, nezapomeňte na to, že z centrálního zásobování máte teplo a teplou vodu stále k dispozici, v klidu, bez práce a starostí.

Autor: (red) 1. zprávy

  Myšlení sériových vrahů poznali lidé v kladenském Kině Sokol, exkluzivní rozhovor pro KL

 2. kultura

  Středočeská vědecká knihovna v Kladně projde o prázdninách velkou proměnou

 3. pozvánka

  Velká outdoorová hra Okem Madagaskaru, Zoopark Zájezd v sobotu

 4. zprávy

  Hasiči ve Pcherách mají mocného pomocníka, pomohly vodárny

 5. komerční sdělení

  Podpora Evropské unie zavítala až do stavební společnosti KOSTKA stav s.r.o.

 6. zprávy

  Strážníci z Kladna i Slaného si vystříleli medaile na tradiční soutěži v Kralupech nad Vltavou

 7. zprávy

  V Centralu Kladno se konal Den prevence, byl o něj velký zájem

 8. pozvánka

  V sobotu ožijí Žižice fotbalem a zábavou pro malé i velké. Koná se již 46. memoriál M. Maxy

 9. zprávy

  Neuvěřitelný úspěch chovatelů v Zooparku Zájezd

 10. zprávy

  POZOR! Slánská nemocnice uzavřela porodnici i dětské a novorozenecké oddělení, nemá lékaře

 11. zprávy

  Den zdraví v kladenské nemocnici ve čtvrtek od 9 do14.00 hodin

 12. zprávy

  Svárov, škola s téměř 120 letou tradicí, hledá vyučující, kuchařku a uklízečku

 13. krimi

  Náklaďák v Kladně porazil strom, ten zpřetrhal elektrické vedení a poškodil dům, vše zachránili hasiči

 14. zprávy

  V Kladně odstartovalo další forenzní značení kol

 15. zprávy

  Další nehoda u Žižic nedaleko od Slaného, dvě osobní auta tři zranění

 16. zprávy

  Zastupitelstvo v Kladně řešilo prodej bytů, územní plán i nové vyhlášky

 17. zprávy

  Žižický dětský den přilákal stovky lidí, lákadlem pro malé a velké byl i policejní vrtulník

 18. krimi

  Policisté v červnu připomínají Evropský den proti vloupání

 19. zprávy

  Slánská galerie V Troubě představila fotografie amatérských autorů z města a okolí

 20. zprávy

  Redakční výběr toho, co vám možná tento týden v Kladenských listech uteklo