SAMK
Akce Kladno ČSAD KLADNO
 • Restaurace Sleťák
 • Farmářské trhy
 • SOU a SOŠ Kladno

Díky centrálnímu zásobování z teplárny mají Kladeňáci o starost méně

Čtvrtek, 19. listopadu 2020 07:00

V době, kdy mnozí z nás tráví nezvykle mnoho času doma, si obzvláště uvědomujeme, jak důležité je mít zajištěné dodávky tepla a teplé vody. Obyvatelé Kladna i tamní firmy napojené na centrální zásobování jsou v tomto ohledu v bezpečí. Teplárna Kladno, která provozuje moderní ekologický zdroj na výrobu tepla a elektrické energie, je zásobuje dlouhodobě, stabilně a spolehlivě. Distribuci zajišťuje městská společnost TEPO.

Díky centrálnímu zásobování z teplárny mají Kladeňáci o starost méně (Foto: Teplárna Kladno)

Centrální zásobování teplem (dále jen „CZT“) přináší odběratelům řadu výhod. Mezi ty nejdůležitější patří nesporně garance dodávek. Velké teplárenské zdroje mají totiž vždy záložní technologii, díky které v případě výpadku zajistí plynulé dodávky tepla do domácností. My zákazníci tedy nemusíme řešit náhradní zdroj tepla pro případ, kdy se například porouchá domácí kotel, tento problém za nás řeší teplárna.

Zákazníci v bytových domech napojených na CZT se také nemusejí starat o regulaci systému, revizi kotle i dalších zařízení, ani shánět obsluhu v podobě např. topiče. To vše za ně profesionálně zajistí společnost, která CZT v jednotlivých městech, provozuje. V případě Kladna je to TEPO, které je, díky svému dispečinku a týmu pracovníků schopno řešit jakékoli problémy spojené s dodávkami tepla do domácností 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

V poslední době se i přesto na trhu objevuje mnoho firem, které se snaží veřejnost přesvědčit o opaku. Tyto subjekty oslovují potenciální zákazníky z řad společenství vlastníků jednotek (SVJ) a stavebních bytových družstev (SBD). Z jejich prezentace alternativních zdrojů vytápění odběratelé mohou snadno nabýt dojmu, že je pro ně CZT nevýhodné. Proto jsme pro vás připravili tabulku, která shrnuje a jednoduše vysvětluje výhody napojení na centrální dodávky.

Spolehlivost
Tepelná soustava je zabezpečena záložními výrobnami tepla a obvykle umožňuje využití více druhů paliva; potřebná zařízení jsou jednoduchá a spolehlivá.
Šetrnost k životnímu prostředí
Většina tepla v soustavách zásobování teplem se vyrábí ve výrobnách tepla kombinovaným způsobem společně s elektřinou, tím se šetří palivo a zlepšuje ovzduší. Využívány jsou také obnovitelné zdroje energie.
Bezpečnost
Ve vytápěném objektu nehrozí nebezpečí výbuchu ani požáru nebo otravy zplodinami nedokonalého spalování.
Uživatelský komfort
Odpadají starosti se zajištěním tepelné pohody, jedinou činností spotřebitelů je otočení regulačním ventilem radiátoru na začátku topné sezony. V případě alternativních zdrojů vytápění je třeba počítat s nutností dodatečného personálu nutného pro obsluhu zařízení.
Ovladatelnost
Tepelná zařízení lze individuálně monitorovat a řídit podle požadavků spotřebitele.
Nenáročnost
Potřebná tepelná zařízení mají minimální prostorové požadavky, jsou prakticky bezobslužná a minimálně hlučná.
Cena
Cena tepla z většiny soustav je nižší než při vytápění zemním plynem či elektřinou, odpadá investice do pořízení kotelny i náklady na její provoz a údržbu.
Díky centrálnímu zásobování z teplárny mají Kladeňáci o starost méně (Foto: Teplárna Kladno)

V případě kladenských odběratelů je třeba zmínit, že místní teplárna disponuje moderní technologií, která zajišťuje dodávky tepla bez nutnosti letních technologických odstávek. V praxi to znamená, že Kladeňáci mají teplo a teplou vodu po celý rok, na rozdíl od obyvatel jiných měst. Kladenský zdroj patří také k vysoce ekologickým, protože v současné době jsou zde provozována pouze moderní zařízení postupně uváděná do provozu v letech 2000 až 2013. Teplárna díky tomu už dnes splňuje přísně ekologické limity jak České republiky, tak i nové předpisy Evropské unie platné od roku 2021. Pro výrobu tepla a elektřiny používá nejen uhlí, ale také biomasu ve formě dřevní štěpky.

Co se týče ceny, nabídky výše uvedených firem, většinou neobsahují všechny náklady nutné na změnu zdroje vytápění a jeho provoz. Pokud stávající odběratel uvažuje o alternativě k CZT, musí počítat nejen s náklady na spotřebovanou elektřinu či plyn (u plynových zdrojů), ale nesmí zapomenout na investiční náklady spojené s pořízením zdroje. Dále musí vzít v potaz náklady na takzvaný inženýring (příprava projektové dokumentace, vyřízení stavebního povolení, vypracování hlukové studie), náklady na stavební a technologické úpravy, náklady spojené s případným úvěrem a realizací zařízení. O nákladech na personální zajištění jsme se zmínili výše, je potřeba vzít v potaz také nutnost pravidelných revizí u některých typů zdrojů či kontrola komínů.

Při porovnávání nákladů na teplo, respektive hodnocení výhodnosti CZT versus alternativní zdroj, je nutné porovnávat celkové náklady na vytápění daného objektu, ne pouze výši ceny v Kč/GJ.

Naše rada tedy zní: Pokud za vámi přijde někdo s „úžasnou“ nabídkou na alternativní zdroje vytápění, ať už to budou tepelná čerpadla, či plynové kotelny, nezapomeňte na to, že z centrálního zásobování máte teplo a teplou vodu stále k dispozici, v klidu, bez práce a starostí.

Autor: (red) 1. zprávy

  Městská policie v Kladně zve na akci se soutěžemi pro seniory

 2. pozvánka

  Na vernisáži výstavy legendárního Kubašty ve Slaném, došlo k nečekanému překvapení

 3. pozvánka

  Blíží se Kladenské dvorky, budou ve znamení Klíče

 4. zprávy

  Od začátku června budou strážníci Městské policie Kladno opět měřit rychlost

 5. video

  Kladenské Sletiště ožilo dětským smíchem

 6. pozvánka

  Kladenské trhy pokračují opět ve středu

 7. foto

  Náměstí Svobody se dočká rekonstrukce, investice bude 50 milionů

 8. zprávy

  Muzejnice Hana doporučuje kam ve Slaném za zábavou, poučením nebo poznáním

 9. zprávy

  Kraj dlouhodobě podporuje pěstounskou péči, nově navázal spolupráci s projektem Euroklíč

 10. zprávy

  Kraj schválil další kotlíkové dotace, od června bude další výzva

 11. info z radnice

  Budova bývalého kina OKO by měla sloužit svému původnímu účelu

 12. video

  Patrik Kincl a Rytíři Kladno nechyběli u otevření Hakimova fitness centra

 13. zprávy

  Muž s odcizenými oděvy daleko neutekl

 14. zprávy

  Environmentální centrum Čabárna se dočká modernizace

 15. zprávy

  Kladenská veterán rallye obsadí v sobotu Sletiště

 16. zprávy

  V Kladně vyrostl nejvyšší mrakodrap Evropy

 17. info z radnice

  Kladno má v plánu postavit nový saunový svět

 18. zprávy

  Aranžéři a aranžérky ze školy SOU a SOŠ E. Beneše Kladno opravdu umí

 19. sport

  Kanonýři mají velkou posilu, ze Švédska se vrací juniorský mistr světa Bachmaier

 20. zprávy

  Slánské muzejní léto představí geniálního ilustrátora Vojtěcha Kubaštu