Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném

V Buštěhradu vyrobili Mikroelektrárnu, která získala Ekodesign

Středa, 18. listopadu 2020 07:00

Projekt vývoje mikroelektrárny WAVE 120 probíhající v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT se významně přiblížil fázi jejího reálného uplatnění na trhu. Oficiální měření potvrdilo, že zařízení dosáhlo parametrů potřebných k získání takzvaného Ekodesignu a může být instalováno prakticky v celé Evropské unii.

V Buštěhradu vyrobili Mikroelektrárnu, která získala Ekodesign (Foto: KL)

Mikroelektrárna WAVE 120 splňuje všechny požadavky obsažené v nařízení Komise EU pro kogenerační jednotky na biomasu. Ekodesign je soubor parametrů, především energetická účinnost, které musí dodržet dodavatel, výrobce nebo dovozce, výrobku spojeného se spotřebou energie při jeho uvedení na trh EU, nebo do provozu. Záměrem legislativy je podpořit rozšíření nejúčinnějších technologií a snížit tak spotřebu energie ve fázi používání výrobku.

Mikrokogenerační zařízení WAVE si lze jednoduše představit jako plně automatický biomasový kotel s přidruženou výrobou elektřiny. Zatímco běžné kotle pro svůj provoz elektřinu spotřebovávají, jednotka WAVE si pro svůj provoz elektřinu vyrobí a přebytečnou elektřinu je schopna dodat do připojeného objektu, případně distribuční sítě.

Celý koncept je známý jako kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET), případně kogenerace či v malém měřítku mikrokogenerace. Výhodou KVET je, že se z tepelné energie uvolněné spálením biomasy využije část pro přeměnu na kvalitativně hodnotnější formu, tedy elektrickou energii. Výroba elektřiny je realizována prostřednictvím organického Rankinova cyklu (ORC), který je chlazen otopnou vodou určenou pro vytápění.

Vývoj Mikroelektrárny WAVE 120 podpořila Technologická agentura České republiky v rámci projektu Kogenerační ORC jednotka o tepelném výkonu 120 kW na dřevní štěpku v kontejnerovém provedení.

Zdroj: UCEEB