Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Škola E. Beneš Kladno
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

VIDEO: Oprava Štechovy ulice v Kladně je prakticky hotová

Pondělí, 9. listopadu 2020 07:20

Začátkem května začala revitalizace Štechovy ulice v Kladně. Nyní je prakticky hotovo. Přibylo 80 nových parkovacích míst, opravené jsou chodníky a nainstalované je nové veřejné osvětlení. V listopadu přijdou na řadu ještě parkové úpravy.Obnovou prošel úsek Štechovy mezi ulicí Vančurova a železniční tratí Kladno-Kralupy nad Vltavou. Hotova jsou už čtyři parkoviště se zvýšenou kapacitou pro 80 aut, včetně kolmého stání. Postavena jsou z propustného povrchu. Ulice má položený nový asfalt a téměř hotové jsou také nové chodníky i pětice stání na odpadové nádoby. Nainstalované je i nové veřejné osvětlení. Ještě v listopadu se začne pracovat na parkových úpravách.

Projekt v celkové hodnotě 25 milionů korun spolufinancuje Evropská unie. Město uspělo hned se dvěma dotačními žádostmi v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj Operačního programu Životní prostředí. Finanční podporu získalo především zajištění propustnosti povrchů zdejších parkovišť. Cílem je významně snížit odtok srážkové vody do kanalizace a podpořit její zasakování do podloží a okolní zeleně. Druhá dotace bude poskytnuta na sadové úpravy, založení travnatých ploch a také na mobiliář v rámci parkových úprav. Ty by kromě estetického hlediska měly zajistit posílení rostlinných společenstev a zvýšení biodiverzity v lokalitě.

Autor: (red)