Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Škola E. Beneš Kladno
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Slaný a Kladno mají podle ministerstva vnitra přívětivý úřad

Sobota, 7. listopadu 2020 09:00

Pátého ročníku motivační soutěže Přívětivý úřad v kategorii obcí s rozšířenou působností se účastnilo 142 měst a městských částí Prahy, které mají obdobné kompetence a agendy. Soutěž hodnotila nejenom komunikaci a otevřenost úřadu vůči občanům města. Ve Středočeském kraji ji vyhrál Kolín, na druhém místě se umístilo Slaný, třetí pozici obsadilo Kladno.

Slaný a Kladno mají podle ministerstva vnitra přívětivý úřad (Fotomontáž: KL)

Cílem soutěže je ocenit obecní a městské úřady s rozšířenou působností kategorie III., které nabízejí nadstandardní kvalitu služeb pro své občany. V soutěži jsou oceňovány tři nejvíce přívětivé úřady v rámci krajů a celé České republiky.

Letos se hodnotilo hlavně poskytování nadstandardních služeb či běžných služeb v nadstandardní kvalitě. Oceněna byla především snaha představitelů úřadu o zvyšování přívětivosti, a to i nad rámec svých povinností a obecných standardů.

Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo 142 měst z celé České republiky. Městský úřad ve Slaném obsadil v rámci Středočeského kraje druhou příčku. Pomyslný bronz získalo Kladno. Středočeský kraj je větší než jiné regiony. Je v něm tak i víc měst a obyvatel, tedy možných soutěžících a jejich klientů.

Slavnostní předávání cen Přívětivý úřad 2020 se z důvodu opatření přijatých během pandemie koronaviru ruší. Vítězové budou obesláni poštou.

Autor: (red)