Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

UCEEB se podílí na hledání možných náhrad přírodního písku v betonu

Čtvrtek, 5. listopadu 2020 07:10

Výzkumný tým Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT ověřuje ve spolupráci s kolegy z Manipal University Jaipur možnosti, jak v betonových směsích nahradit přírodní písek, jehož světové zásoby se rychle tenčí.

UCEEB se podílí na hledání možných náhrad přírodního písku v betonu (Foto: KL)

Laboratoř kompozitních konstrukcí ČVUT UCEEB pod vedením Petra Hájka a Terezy Pavlů ověřuje vlastnosti jemné frakce recyklovaného kameniva ze stavebního a demoličního odpadu, které by bylo možné v budoucnu používat v betonové směsi jako náhradu písku.

„Téma náhrady písku je velmi aktuální celosvětově, proto nás ke spolupráci oslovili kolegové z indické univerzity Manipal University Jaipur. Její spolupráce s naší laboratoří na využití recyklovaného písku do betonů probíhá v rámci projektu podporovaného z programu INTER-EXCELLENCE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v podprogramu INTER-ACTION,“ uvedli buštěhradští vědci.

V laboratořích ČVUT UCEEB a indického partnera právě probíhá ověřování vlastností recyklovaného písku a jeho porovnání s přírodním pískem včetně vzájemného srovnání materiálů dostupných v České republice a v regionu Jaipur v Indii. Pilotní testy na betonech, v nichž byl písek nahrazen jemnou frakcí recyklovaného betonového či cihelného kameniva, přinesly uspokojivé výsledky, přestože recyklované písky mají ve srovnání s přírodním materiálem rozdílné vlastnosti, jako například odlišnou granulometrii či vyšší nasákavost.

„Na VŠCHT v Praze navíc probíhají testy výluhů a ekotoxicity zmíněných recyklovaných materiálů, abychom získali jistotu, že jsou vhodné i z pohledu dopadů na životní prostředí. Dalším krokem v rámci projektu již bude návrh receptur a ověření vlastností betonů, v nichž bude částečně či úplně nahrazen přírodní písek,“ uzavřeli vědci z Buštěhradu.

Autor: (red)