Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném

Kladenské školy distanční výuku zvládají, město schválilo mimořádnou dotaci na hygienické a ochranné prostředky

Neděle, 18. října 2020 09:30

Uzavření škol nepřidělává vrásky pouze rodičům, ale i ředitelům škol a zřizovatelům. Ti musí velmi rychle reagovat na aktuální opatření a přizpůsobit podle nich provoz školských zařízení. Kladenské školy jsou na distanční výuku dobře připraveny a drtivá většina žáků ji bez problémů absolvuje. Pokud některý z žáků nemá možnost připojení do internetového prostředí, škola mu připravuje tištěné výukové materiály.

Kladenské školy distanční výuku zvládají, město schválilo mimořádnou dotaci na hygienické a ochranné prostředky (Ilustrační foto: KL)

„Zajištění pomoci při chodu škol je pro nás samozřejmostí. Jsme v každodenním kontaktu se zástupci škol a komunikujeme s nimi potřeby a případnou pomoc. Výpočetní technika podle jejich vyjádření školám nechybí, neevidují ani žádné požadavky na zapůjčení například notebooků. Někteří žáci však nemají možnost připojit se k internetové síti, proto jim školy připravují materiály v tištěné podobě,“ sdělil k aktuální epidemické situaci v kladenských školách primátor Milan Volf.

Kladno také zaručuje výuku dětem rodičů tak zvaných „potřebných profesí“, které specifikuje vládní usnesení číslo 1033 ze dne 12. října. Pro tyto děti jsou aktuálně otevřené třídy ve dvou základních školách – 4. ZŠ Norská a 11. ZŠ Vašatova.

„Školy jsou určeny pro děti nejen přímo z Kladna, ale i z obcí, které spadají do našeho správního obvodu. Zatím nejsou moc využívány, ale v případě, že by kapacita těchto dvou škol byla naplněna, máme v záloze další dvě školy – 12. ZŠ a ZŠ Velvarskou ve Švermově. I ty jsou v případě potřeby připraveny přijmout děti zdravotních sester, lékařů, hasičů, policistů a dalších potřebných profesí,“ upozornil primátor Volf a dodal, že Kladno jako zřizovatel škol zajišťuje těmto dětem i obědy zdarma.

Město podpořilo kladenské školy i finančně, pro jejich potřeby byly již dříve zakoupeny ozonové generátory pro dezinfekci tříd. „Vyzvali jsme také školy, aby nám sdělily, jaké ochranné a desinfekční prostředky potřebují. Na základě jejich požadavků jsme schválili mimořádný výdaj ve výši jednoho milionu korun a budeme nyní školy znovu oslovovat a žádat od nich již konkrétní objednávku. Město prostředky nakoupí a doručí do škol,“ sdělil Milan Volf.

Obdobnou částku školy již očekávají v návaznosti na jarní vlnu epidemie. Vyčíslené uznatelné zvýšené výdaje škol ve výši přibližně 900 tisíc korun, byly prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje předloženy Ministerstvu financí již v červnu. Školy očekávají jejich proplacení pravděpodobně v listopadu 2020.

V minulém týdnu byly do škol distribuovány Odborem sociálním Magistrátu města Kladna také respirátory pořízené ze státního rozpočtu. Jednalo se o 10 kusů na každého pracovníka školy.

Zdroj: Město Kladno