Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném

Kontejnerů na kov v Kladně přibývá

Pátek, 16. října 2020 07:20

Zájem Kladeňáků o třídění kovového odpadu roste. Město reaguje dalším rozšiřováním sítě stanovišť s kontejnery na kovy. V ulicích Kladna jich v současné době je už 21 a počet bude dále narůstat.

Kontejnerů na kov v Kladně přibývá (Foto: MMK)

„Obyvatelé Kladna v loňském roce vytřídili celkem 9,35 tun kovového odpadu. Letos jsme tuto sumu překročili již v červenci a ke konci září bylo z kontejnerů celkem odvezeno už 12 tun kovů. Pro velký zájem jsme navyšovali i počet svozů. Letos jsme k 30. září již na 237 oproti loňským 219 svozům,“ upozornila Petra Moravcová z Odboru životního prostředí kladenského magistrátu. Nejpilněji se v loňském roce třídilo v srpnu a listopadu, letos lidé nejvíce kovu odnesli do kontejnerů v lednu a červnu.

Od října město přidalo svozy na frekventovaných stanovištích v ulicích Gen. Píky a Italské, nyní probíhají každých čtrnáct dní. „Dále plánujeme přidat nové kontejnery v Dubí v ulici Vrapická a v Kročehlavech v ulici Ukrajinská. Na stanovištích by se měly objevit během listopadu,“ konstatovala Petra Moravcová s tím, že je město v rozšiřování sítě kontejnerů na kovy připraveno dle potřeby pokračovat.

Třídění kovů je součástí našich životů již dlouhá léta. Na rozdíl od tradičních míst sběru kovů, jako jsou například sběrné dvory, se postupně začala rozšiřovat síť šedých kontejnerů, která umožnila občanům třídit tuto komoditu pohodlněji, v místě jejich bydliště. Tříděním kovů umožňují jejich recyklaci a napomáhají zlepšovat oběhové hospodářství kovových obalů.

„Do těchto kontejnerů patří drobný kovový odpad, jako jsou šroubky, kovové zátky, kancelářské sponky, kovové krabičky, prázdné obaly od konzerv a hlavně v dnešní době tolik rozšířené plechovky od nápojů. Ve stručnosti se zkrátka jedná o kovové věci, které lze prostrčit otvorem kontejneru. Objemnější předměty, které neprostrčíte otvorem, pak patří do sběrných dvorů, nikoli na zem vedle kontejneru,“ upozorňuje Petra Moravcová.

A co do kontejnerů nepatří? Jsou to plechovky od barev nebo ředidel, tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek, domácí spotřebiče či jiná zařízení složená z více materiálů, těžké nebo toxické kovy (olovo, rtuť…). Tyto druhy odpadu opět patří do sběrných dvorů.

Zaplněnost kontejneru si může každý ověřit sám. Novější typy kontejnerů mají po straně průsvitnou podélnou plochu, kde je vidět množství nasbíraného odpadu. Mnohdy je vidět, že plechovky jsou v kontejneru nezmačkané, zabírají tak zbytečně moc místa, a to je škoda.

Zdroj: Město Kladno