Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Zeď hlavního kladenského hřbitova je opravena

Pondělí, 28. září 2020 07:30

Zeď hlavního kladenského hřbitova prošla rozsáhlou opravou, kterou si toto pietní místo zaslouží. Délka zdi, která byla kompletně zrekonstruována, přesahuje sedmdesát metrů. Celková cena se dostala na částku 1,1 milionu korun.

Zeď hlavního kladenského hřbitova je opravena (Foto: MMK)

Rozsáhlá rekonstrukce sedmdesátimetrové zdi hlavního kladenského hřbitova byla dokončena. Jedná se o hřbitovní zeď sousedící s parkovištěm mezi hřbitovy. Část zdi, která byla již v havarijním stavu, byla i se základy opravena. Vybudováno bylo nové oplocení v původní trase s betonovou stříškou, včetně vyzdění nových sloupů s hlavicemi.

Kladno se v současnosti stará na svém území o osm hřbitovů. Celkem má v tuto chvíli zhruba 13 726 hrobových míst, z toho je 1 633 urnových schránek, urnových pomníků a epitafních desek. O údržbu na všech hřbitovech se stará od roku 1997 na základě smlouvy o dílo firma Petr Pokorný. Kapacita hřbitovů je dostačující, ale bude potřeba rozšířit kolumbárium pro urnové schránky, jehož kapacita je již více než rok vyčerpaná.

Poplatky za hrobová místa nebyly po šestnáct let zvyšovány. Od roku 2003 platí částka za nájem a služby 227 korun na jeden hrob (nájem a služby). Roční částka vynaložená na údržbu hřbitovů z městského rozpočtu činí přibližně 12 milionů korun.

Zeď hlavního kladenského hřbitova je opravena (Foto: MMK)

Autor: (red)