Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Teplárna Kladno dosáhla nového rekordu – 16 let bez pracovního úrazu

Úterý, 22. září 2020 07:00

Minulý týden to bylo šestnáct let, kdy se v kladenské elektrárně stal poslední úraz, který měl za následek pracovní neschopnost jejího kmenového zaměstnance. Energetická společnost Teplárna Kladno s.r.o., která je od září minulého roku součástí energetické skupiny Sev.en Energy, tak dosáhla dalšího velkého úspěchu v oblasti Bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

Teplárna Kladno dosáhla nového rekordu – 16 let bez pracovního úrazu (Foto: Teplárna Kladno)

„Naše kladenská teplárna dosáhla tohoto rekordu díky svému dlouhodobému systému v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který neustále optimalizujeme. Toto sice vyžaduje nemalé investice a hlavně každodenní aktivní přístup našich zaměstnanců, ale výsledky ukazují, že naše společná snaha a úsilí je korunována úspěchem. Na rekord, kterého naše společnost dnes dosáhla, jsme náležitě pyšní a moje díky, stejně tak celého vedení společnosti, patří zejména našim zaměstnancům. Bez nich bychom tohoto úspěchu nedosáhli,“ říká Milan Prajzler, generální ředitel společnosti.

Zavedený systém BOZP podléhá pravidelné kontrole nejen samotnou společností, ale také nezávislými auditory. V roce 2005 společnost zavedla a aktivně používá systém ISO 45001:2018, který je zaměřen na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Každoročně je kontrolním auditem ověřováno plnění požadavků tohoto systému a po každých třech letech je prováděn náročný recertifikační audit. Teplárna Kladno s.r.o. je také držitelem titulu „Podnik podporující zdraví III. stupně“, který získala v rámci programu každoročně vyhlašovaném Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Teplárna Kladno je jedním z největších nezávislých výrobců tepla a elektrické energie v České republice. Od roku 2019 patří do energetické skupiny Sev.en Energy a se svými 400 zaměstnanci patří mezi významné zaměstnavatele v regionu. V Kladně provozuje moderní kogenerační zdroj na výrobu elektřiny a tepla, který splňují ekologické normy ČR a EU. Výkon kladenské elektrárny dosahuje 524 MWe. Společnost se tak řadí mezi největší nezávislé výrobce energie v České republice. Díky poskytování podpůrných služeb také výrazně přispívá ke stabilitě energetické soustavy ČR.

Autor: (red)