Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Kladenská nemocnice slavnostně zahájila praktické vyučování

Čtvrtek, 3. září 2020 08:00

Studenti Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Kladno zahájili praktickou výuku v kladenské nemocnici. Slavnostní zahájení se uskutečnilo ve středu 2. září za přítomnosti ředitelky školy Daniely Tomsové. Zúčastnila se také hlavní sestra Geriatrického a rehabilitačního centra Kladno Lucie Hurychová a nechyběla ani hlavní sestra kladenské nemocnice Lenka Dohnalová.

Kladenská nemocnice slavnostně zahájila praktické vyučování (Foto: Oblastní nemocnice Kladno)

„Povolání zdravotní sestry je velmi náročná a zodpovědná profese. Proto jsme rádi, že můžeme při praktickém vyučování napomoci při výchově našich potencionálních nových kolegyň a kolegů, kteří se v budoucnu stanou součástí našeho zdravotnického týmu,“ řekla v úvodu Lenka Dohnalová.

Součástí slavnostního zahájení bylo i představení přítomných vedoucích pracovníků nemocnice, na jejichž oddělení budou studenti chodit na praxe.

„Ráda bych poděkovala nejen všem vedoucím pracovníkům spolupracujících oddělení kladenské nemocnice, kteří se při praktických hodinách starají o naše žáky a studenty, ale hlavně vedení nemocnice za nadstandardní a profesionální vztahy. Myslím, že málokterá zdravotnická škola se může pochlubit tak skvělou spoluprací, jako má naše škola právě s kladenskou nemocnicí. To samé platí i pro Geriatrické a rehabilitační centrum,“ řekla Daniela Tomsová.

Na závěr v posluchárně proběhlo vstupní školení přítomných v oblasti BOZP.

Kladenská nemocnice slavnostně zahájila praktické vyučování (Foto: Oblastní nemocnice Kladno)

Autor: (red)