ČSAD KLADNO
 • Farmářské trhy
 • Kladno
 • Rebuy Stars

Petr Novák: Připravujeme se na hybridní výuku a tiskneme ochranné štíty

Úterý, 1. září 2020 07:20

I vlastní 3D tiskárny zapojila ZŠ a MŠ Jiráskova 457 v kladenském Švermově do finišujících příprav začátku nového školního roku. Kromě tisknutí ochranných štítů pro zaměstnance dovybavila škola během prázdnin všechny učebny vyspělou technikou pro nový, a možná v brzké době hojně používaný, styl výuky, kdy část dětí sedí ve třídě a zbytek žáků se hodin účastní z domova. O nelehké situaci školských zařízení pod taktovkou koronavirové nákazy a vládních opatření jsme si povídali s ředitelem této pavilonové školy na okraji Kladna Petrem Novákem. Čtyřicetiletý energický učitel působí ve školství již osmnáct let.

Připravujeme se na hybridní výuku a tiskneme ochranné štíty (Foto: Karel Pazderka – MMK)

V čem bude výuka za daných vládních opatření pro vás nejtěžší?

To nejproblémovější vytváří pavilonová architektura školy, která komplikuje organizaci výuky, pohybu žáků, zkrátka naplnění ministerských opatření. Stále ještě řešíme, zda a jak spustit 12. září školní klub a jeho jednotlivé kroužky. Připravujeme standartní otevření, pokud by však do té doby začala platit přísnější opatření, museli bychom buď nechat klub zavřený, nebo dělit děti po třídách či spustit jen ty kroužky, do kterých se přihlásili žáci jednoho ročníku. Doufáme ale, že k tomu nedojde.

Další složitý problém je organizace družiny. Pokud ji chceme mít otevřenu pro celý 1. stupeň, včetně přípravného ročníku, děti se nám zkrátka alespoň částečně promíchají. Uvidíme, jak budou přicházet další opatření.

Organizace jídelny přináší také těžkosti?

Ta je nejnáročnější, máme jen jednu stravovnu. Pokud bychom měli plnohodnotně vyhovět tomu, že se třídy nemají potkávat, museli bychom se stravováním začít už po třetí vyučovací hodině, tedy někdy v jedenáct hodin. A končili bychom okolo půl třetí odpoledne. Budeme se tedy alespoň snažit, aby se v jídelně míchaly maximálně dvě třídy najednou. V případě zpřísnění pravidel bychom zřejmě museli zavést odpolední vyučování i pro mladší žáky, abychom obědy zvládli. Je to krajní řešení, ke kterému, doufáme, nedojde, ale i na to jsme připravili dvě varianty rozvrhů.

V mnoha školách je problematické zřízení samostatné karanténní místnosti, co u vás?

Ve škole pro to nemáme volné prostory kromě sklepů a půdy. Vše je obsazené žáky, nebo jde o technické místnosti typu toalet a podobně. Cestu vidíme ve vyčlenění jednoho oddělení školní družiny v dopoledních hodinách a jedné učebna odpoledne. Mezi přesunem se musí provést pečlivá dezinfekce.

Budou se děti pohybovat mezi pavilony?

Minimálně prvních čtrnáct dní se přemísťování budeme snažit eliminovat. V kmenových třídách se bude učit i většina odborných předmětů, jako jsou přírodověda, fyzika či chemie. Přizpůsobili jsme vybavení. Výjimkou budou samozřejmě tělesná výchova, informatika a dělení jazykových skupin, tam se stěhovat musíme.

Máte představu o spotřebě dezinfekce?

U vchodu do každého pavilonu bude stojan s desinfekcí a budeme se snažit pořídit takovou, která nepáchne. Spotřeba se těžko odhaduje. Na naplnění osmnácti stojanů u vchodů do pavilonů a dávkovačů ve třídách a na toaletách bylo potřeba třicet litrů startovací dávky.

V průběhu dne budeme dezinfikovat kliky a další dotykové plochy, dbát na zvýšenou hygienu. Po vyučování se pečlivě desinfikují na další den prostory školy. Není však technicky v našich silách při deseti pavilonech ošetřovat po každé přestávce celé učebny a všechny toalety, to je asi každému jasné.

Už se vám předem ozývali rodiče, že děti do školy od září nepustí?

Naštěstí ne, i když u nás distanční způsob výuky dobře fungoval už v minulém školním roce a účastnila se ho většina žáků. Domácí výuka je dobrá jako krajní řešení, dlouhodobé setrvání dítěte mimo školu ale s sebou přináší sociální izolaci. Proto nabádám rodiče, aby nepodléhali panice a děti do školy pustili. Na druhou stranu by se i rodiny měly připravit na to, že online výuka se může na nějakou dobu vrátit, a zabezpečit svým dětem pro výuku na dálku vhodné podmínky.

Dovybavovali jste během prázdnin školu pro zdokonalení právě online výuky?

Připravujeme se na hybridní styl výuky, který já vidím jako jednu z možných variant. Funguje tak, že část žáků dochází do školy a část se učí doma, popřípadě se ve skupinách střídají. Takový styl výuky by vyhovoval i při případné karanténě nařízené části žactva či pedagogů. Třídy jsme proto vybavili stolními počítači, ozvučením, kamerou, projektory nebo interaktivními tabulemi, máme pokrytých sto procent učeben. Nakoupili jsme zaměstnancům notebooky, včetně asistentů pedagogů, aby v případě, že v karanténě zůstane učitel, měl spolehlivé zařízení a mohl se žákům nadále věnovat. Peníze jsme investovali i do softwarového vybavení pro online výuku. Celý pedagogický sbor prochází ve dvou kolech školením na nástroj pro online komunikaci Microsoft Teams a čeká nás školení a stanovení strategie pro jednotné použití pokročilejších aplikací, například pro výuku jazyků. Od září školeními projdou žáci a připravujeme také podvečerní semináře pro zájemce z řad rodičů. V minulém školním roce jsme zavedli jakousi horkou linku pro poradenství, jak na nástroje online výuky, a nechali jsme zpracovat návody na práci s příslušnými softwary a aplikacemi. Jestli si to situace vyžádá, budeme horkou linku znovu zvažovat. Pokud vláda skutečně pošle slíbené finance, chystáme už nyní nákup zařízení, která bychom mohli žákům půjčovat.

Budou se letos konat rodičovské schůzky?

Pokud to nebude zakázané, tak ano. Ne vše jde vyřídit online, ale jsme připraveni i na variantu na dálku přes nástroj Teams. Přeci jen máme ze zákona povinnost informovat rodiče o prospěchu a chování jejich dítěte, o chystaných akcích a jejich financování atd.

Budou moci rodiče prvňáčků s dětmi 1. září do třídy?

Zatím to vidíme tak, že pustíme oba rodiče prvňáčka, a to v roušce. Ale uvidíme, zda ještě nepřibydou plošná nařízení.

Jaké ochranné prostředky jste kromě dezinfekce pořídili?

Od magistrátu jsme získali stojany na dávkovače dezinfekce, za to děkujeme. Nakoupili jsme na začátek preventivně do zásoby asi 350 jednorázových roušek a 150 respirátorů i digitální teploměr pro každý pavilon školy i školy. Na jaře byly nedostatkový zboží. Na našich třech 3D tiskárnách jsme pro zaměstnance natiskli asi 130 ochranných štítů. Pokud by to bylo nezbytné, jsme připraveni tisknout dále. Jedna tiskárna stihne vytisknout za den 16 kusů štítů. Všem našim 230 žákům jsme tak v případě krize schopni se třemi tiskárnami poskytnout alespoň jeden štít nejpozději do týdne. V případě, že by některá kladenská škola měla o štíty zájem, jsme připraveni pomoci. Stačí financovat náklady na materiál.

Tiskli jste ochranné štíty již v loňském školním roce?

Pro hasiče jsme tiskli respirátory, vozili jsme je na berounskou stanici. Naši zaměstnanci navíc našili velký počet látkových roušek, kterými jsme zásobovali i kladenskou nemocnici, především dětské oddělení, a také okolní domovy pro seniory.

3D tiskárny jste pořídili až v době nouzového stavu?

Ne, vyhráli jsme je postupně v soutěži pořádané městem Kladnem o nejlepší webové stránky školských zařízení. Doporučuji je všem školám. Vyrábíme na nich učební pomůcky na matematiku, zeměpis či přírodopis. Udělali jsme modely tělních orgánů nebo 3D mapu celé České republiky. Nyní třeba připravuji tisk terénu města Kladna. Dále si skrze počítač a tištěné modely žáci převádějí svou prostorovou představivost do skutečné podoby.

Autor: Eva Havelková 1. zprávy

  Dívku se podařilo nalézt v pořádku

 2. zprávy

  Na náměstí Starosty Pavla se vrátí farmářské trhy

 3. zprávy

  Slunečné počasí vylákalo obyvatele města do parků, ulic a dětských hřišť. Strážnici zde zvyšují kontrolu

 4. zprávy

  Dětský domov v Ledcích opět vyrazil na cesty

 5. zprávy

  V Kladně bude uzavřen bazén Norská od 28.března do 30. března

 6. zprávy

  Orli na válečném nebi, výstava ve Sládečkově muzeu Slaný

 7. zprávy

  Kumpánova zahrada opět voní kávou

 8. krimi

  Dítě v ohrožení – pomozte najít třináctiletou dívku.

 9. zprávy

  Stavba Multifunkční sportovní haly ve Slaném se blíží ke zdárnému konci

 10. zprávy

  Obec Tuřany a spolek Hejkal vás zvou na historicky první akci Vynášení Morany

 11. zprávy

  Stav výstavby nového energocentra u zimního stadionu k 18 .březnu obrazem

 12. zprávy

  Pokud poznáváte muže na fotografii, pomůžete policii

 13. zprávy

  Ceny hejtmanky za rok 2022 se předávaly ve Slaném

 14. zprávy

  Kladno bude v neděli pálit Moranu a vyhánět zimu

 15. zprávy

  Kumpánova zahrada ve Slaném se stala celostátním i středočeským vítězem

 16. zprávy

  Muzikant Jary Tauber má za sebou čtvrté zahraniční koncertování s Petrem Jandou z Olympicu

 17. zprávy

  Desátý ročník soutěže Desetiboj mladého strážníka byl zahájen v Kladně

 18. zprávy

  Páté zasedání zastupitelstva Slaný

 19. zprávy

  Jedna ze soch Slánského muzejního léta je trvale na rohu Smetanova náměstí

 20. zprávy

  Ve Slaném nová sportovní hala roste neuvěřitelně rychle