Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném

Návrat do škol po prázdninách je zatím bez roušek

Pondělí, 31. srpna 2020 07:30

Tisíce žáků se po nebývale dlouhých prázdninách vrátí v září opět do školy. Nicméně stále jsou v platnosti některá protikoronavirová opatření a není jisté, jak se bude situace dále vyvíjet. Ředitelé kladenských škol se proto minulý týden sešli, aby sladili postup zahájení výuky, která je vládními nařízeními stále velmi ovlivňována. Roušky mohou školáci prozatím nechat doma.

Návrat do škol po prázdninách je zatím bez roušek (Foto: Karel Pazderka – MMK)

Celkem 1203 přihlášek letos doručili za 938 dětí do kladenských základních škol rodiče budoucích prvňáčků. Zápisy se vzhledem k mimořádným opatřením konaly v dubnu bez osobní přítomnosti dětí.

„O odklad školní docházky požádalo 148 rodičů, což je oproti loňskému roku o 42 méně. Stejně jako každý rok se některé přihlášky dublovaly – rodiče přihlásili dítě do více škol najednou. Takových případů jsme letos zaznamenali 265. Jedno dítě bylo přihlášeno zároveň dokonce do šesti základních škol. Do školních lavic zasedne v září v Kladně 768 prvňáčků, to je o 28 méně než v loňském roce,“ řekl primátor Kladna Dan Jiránek. Každý prvňáček dostane na cestu ke vzdělání od města vstupenku do aquaparku, omalovánky, voskovky a pamětní list.

Kapacita základních škol v Kladně je dostatečná, dětem je k dispozici celkem 16 základních škol a v září se otevře 33 prvních tříd. V základních školách Norská, Vodárenská 2116, Brjanská a Ukrajinská se v novém školním roce otevírají dokonce tři první třídy. Většina přihlášených dětí je z Kladna, dojíždět bude pouze 92 prvňáčků. Průměrný počet žáků v jedné třídě je 23.

Školy se během srpna připravují na provoz v novém školním roce, ovlivněném koronavirovou situací. Obdržely od ministerstva školství manuál, ve kterém jsou doporučená i závazná opatření pro snížení rizika šíření covidu-19. Návod stanovuje, co dělat, když se ve škole objeví nákaza, kdy mají školy přejít na online výuku z domova, jak má fungovat úklid škol, provoz jídelen, družin i internátů. Celý manuál lze nalézt na webu ministerstva školství i webu města.

„Ze závazných pokynů je pro rodiče důležité například vědět, že před prvním příchodem do školy se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti nebo že děti nemusejí mít ve školách při výuce ani při pohybu na chodbách roušky. Pokud jsou u žáka při příchodu příznaky patrné, nebude vpuštěn na výuku a škola kontaktuje zákonného zástupce, aby si dítě neprodleně vyzvedl,“ informoval vedoucí oddělení školství kladenského magistrátu Petr Smetana. Pokud se příznaky vyskytnou až během výuky, musí škola dítěti poskytnout roušku a izolovat ho od ostatních až do příchodu zákonného zástupce. Ten by se měl dostavit v co nejkratším možném čase. Zletilý student opustí budovu školy sám, škola o tom zákonného zástupce vyrozumí. Za normální tělesnou teplotu je přitom obecně považována hodnota do 37 stupňů Celsia.

„U vstupu do budovy školy, v každé učebně, jídelně i tělocvičně budou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. Každý příchozí do budovy si v co možná nejkratším čase musí důkladně 20 až 30 sekund buď umýt ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, nebo ruce dezinfikovat. Ve třídách se bude často větrat,“ konstatoval primátor Jiránek s tím, že organizace vstupu žáků do objektu školy je plně v kompetenci vedení školských zařízení, nejsou stanovena žádná plošná pravidla.

Pohyb rodičů uvnitř škol není plošně zakázán, ministerstvo ale doporučilo jeho redukci. Stejně tak nebyl vydán zákaz pro školní kroužky, soutěže či přehlídky, manuál však doporučuje omezit aktivity, které nejsou pro vzdělávání nezbytně nutné či posunout termín jejich konání až na jaro 2021. Soutěže celostátního charakteru nebude tento školní rok MŠMT vyhlašovat. Stejně tak nejsou zakázané družiny, školám je doporučeno organizovat je tak, aby byly oddělené skupiny po školních třídách či několika třídách, což by mělo omezit riziko nákazy. Zajistit taková opatření patří pro školy k těm nejnáročnějším.

V případě výskytu onemocnění u žáka nebo zaměstnance školy určí po prošetření další postup příslušné pracoviště Krajské hygienické stanice. Při nákaze jednoho žáka nebude nutné uzavřít celou třídu či školu. Pokud škola bude nucena zavést distanční vzdělávání, bude nově pro žáky povinné.

Autor: (red)