Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Město Slaný bylo v létě úspěšné v získávání dotací

Pátek, 14. srpna 2020 07:30

Královské město Slaný se dlouhodobě snaží o využití financí z evropských a národních dotací. Ve velké míře se v této oblasti setkává s úspěchem. Během června a července byly ve Slaném schváleny hned čtyři žádosti o dotace.

Město Slaný bylo v létě úspěšné v získávání dotací (Foto: KL)

„Jsem rád, že se podařilo zajistit dotace za více než 40 milionů na projekty, které pomohou nejen zkvalitnit život, ale přinesou i úspory provozních výdajů. Zvláště v dnešní době, kdy lze očekávat snížení městských příjmů, jsou získané dotační prostředky důležité,“ vzkázal do redakce Kladenských listů slánský starosta Martin Hrabánek. 

Obyvatelé bytových domů ve Vikově ulici se dočkají zateplení svých domovů. „Cílem realizace akce je snížení energetické náročnosti budovy, zvýšení komfortu bydlení a snížení nákladů na bydlení,“ uvedla manažerka rozvoje města Magdalena Stýblová. Výše schválené dotace na každý z domů je 3,6 milionů korun. Stavební úpravy by se měly uskutečnit v roce 2021.

Další dotace, která byla Slanému v létě schválena, je na projekt výstavby gravitační a tlakové splaškové kanalizace včetně veřejných částí domovních přípojek v Želevčici. Splaškové vody budou odvedeny na stávající čističku odpadních vod Slaný – Blahotice. „Místní část Želevčice má v současné době zbudovánu dešťovou kanalizaci, kterou je však odvodněna pouze část obce. Splašková kanalizace není v místní části vybudována, což je samozřejmě pro místní obyvatele v dnešní době velmi nekomfortní,“ řídká Magdalena Stýblová. Výše schválené dotace je bezmála 19 milionů korun a realizace je naplánována v letech 2021 – 2023.

Třetím projektem, který se bude financovat pomocí dotačního titulu, je rekonstrukce fasády a zateplení budovy A ve slánské nemocnici, a to z důvodu snížení energetické náročnosti. „Budova A, která byla postavena již okolo roku 1884, nesplňuje energetické požadavky dnešní doby,“ vysvětluje manažerka Stýblová. Záměru bude dosaženo prostřednictvím energeticky úsporné renovace, která bude spočívat v zateplení obvodového pláště budovy a výměně otvorových výplní. Úprava by měla být zrealizována v roce 2021. Projekt bude financován z Operačního programu životního prostředí a celková schválená dotace je ve výši bezmála 3,8 milionu korun.

Posledním schváleným dotačním titulem je financování nového sběrného dvou. „Cílem celého projektu je vybudování nového, moderního sběrného dvora na vlastním pozemku města,“ sdělila redakci Magdalena Stýblová. Žádost o dotaci byla podána letos v lednu a schválena v červenci. Celková výše dotace je necelých 12 milionů korun. Slánští občané se tak na nový sběrný dvůr mohou těšit už v následujícím roce.

Autor: (kh)