Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Škola E. Beneš Kladno
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Sekat, nebo nesekat? Město chce zamezit vysychání travnatých ploch

Čtvrtek, 21. května 2020 09:31

Na mnohých místech v Kladně, zejména v hustě obydlených sídlištích, v současnosti roste tráva pomalu do pasu a není to proto, že by město zapomnělo zaúkolovat firmy, které zajišťují sekání. Důvodem je snaha radnice zamezit vysychání travnatých ploch a zvyšování teploty v sídlištích. Vzhledem k tomu, že přetrvává extrémně suché období, město je nuceno těmto podmínkám přizpůsobit péči o travnaté plochy.

Foto: KL

Stav trávníků v dubnu odpovídal spíše počátku léta a situace se výrazně nezlepšila ani po několika krátkých deštích. Město tak musí upravit intenzitu a způsob první seče.

„První sekání trávy začalo až v květnu, přičemž části trávníků nejvíce postižené suchem nebo s pestrou bylinnou skladbou jsou ponechány neposečeny. Pásy podél komunikací a parkovišť se upravují pravidelně, ostatní trávníky podle aktuálního stavu. Další postup se bude přizpůsobovat klimatickým podmínkám. Pokud se vláhové poměry výrazně zlepší a trávníky začnou intenzivně růst, sekání se samozřejmě opět zintenzivní,“ uvedla mluvčí kladenského magistrátu Lucie Steinerová.

„V období sucha, jaké nyní zažíváme, musíme slevit ze standardů neustále vysečených veřejných prostranství ve městě. Je nutné respektovat, že sekání nebude všude stejně intenzivní. Je naopak žádoucí některé plochy ponechávat s delší trávou, což zpomaluje odpar a odtok vody,“ vysvětluje fakt, že na některých místech ve městě se nyní budou lidé setkávat s vyšším travním porostem, primátor Kladna Dan Jiránek, který zároveň dodal: „Sekat trávník nakrátko je možná na pohled hezčí, ale jen do doby, než trávník vyschne. Spolu s vysycháním travnatých ploch pak stoupá teplota ve městě, častá seč tak má na klima ve městě spíše negativní vliv.“

Zároveň se snížením intenzity sekání město založilo ve vybraných lokalitách několik prvních lučních porostů, případně byly směsi bylin přisety do stávajících trávníku. „Je nutné upozornit, že květinové pásy se sekají jen dvakrát do roka. Veškerou péči o ně budou zajišťovat pracovníci údržby zeleně, od zálivky přes seče. Samozřejmě uvítáme, pomohou-li nám občané nové plochy chránit před vandalstvím,“ dodal primátor Jiránek.

Na první barevné květy bude nutné pár týdnů ještě počkat. „V prvním roce vypadá většina ploch nesekaně až zanedbaně, protože trvalky kvetou až v druhém roce a systém sečí je specifický. Z těchto důvodů se do směsí přidává určitý podíl letniček, které pomohou překonat toto období a zdobí plochy již několik týdnů a měsíců po vysetí. V druhém roce už by ale porost měl být zapojený a měly by kvést vyseté trvalky,“ upozornil Dan Jiránek.

„Letošní rok je pro nás v tomto zkušební, právě větší množství menších plošek osetých různými směsmi nám dá možnost posoudit, které z nich a v jakých podmínkách se osvědčily. Máme vybrané dvě směsi s různým podílem trav, trvalek a letniček,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí kladenského magistrátu Radovan Víta a pokračoval: „Jetelotravní směs má složení padesát procent trávy, čtyřicet jeteloviny a deset procent bylin. Nektarodárnou směs tvoří letničky a trvalky, jako jsou například vikev, vičenec, pohanka, kmín, svazenka, štírovník či řebříček.“

Autor: (red)