ODS Kladno Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • ODS Kladno
  • Škola E. Beneš Kladno
  • Práce ve Slaném

Pravidla v domovech pro seniory se budou uvolňovat až mezi posledními

Čtvrtek, 7. května 2020 07:50

Současná pandemie koronaviru zásadně upravila chod všech domovů pro seniory. Podřídit se vládním nařízením muselo také městské zařízení v ulici Františka Klotze. O tom, jak se pandemie promítla do chodu Domova pro seniory Kladno i dalších zařízení pro seniory ve městě, jsme si povídali s radním Petrem Soudkem. I on se ostatně zapojil do solidárního hnutí pomoci ve městě, kupoval látku pro dobrovolníky, kteří šili roušky, a hotové je pak rozvážel po městě. Pro Domov pro seniory Kladno získal ochranné štíty i testy na covid-19.

Petr Soudek (Foto: KL)

Jaká opatření muselo město zavést v domově pro seniory?

Pandemie do chodu určitě výrazně zasáhla, i když jsme chtěli, aby to byly změny co nejmenší. Domov tak byl už od 6. března zcela uzavřen pro jakékoli návštěvy, zásobování domova je odděleno od běžného provozu, klienti se mohou pohybovat pouze v prostoru domova a jeho zahrady. Pro personál bylo zrušeno společné stravování. Byla zavedena opatření, která oddělují kuchyň a prádelnu od možného kontaktu s klienty, dále opatření vedoucí ke zvýšené ochraně před nákazou personálu i klientů, jako například instalace dezinfekčních míst. Pokud se týká délky trvání těchto opatření, bude to záviset především na vývoji epidemiologické situace a také na nařízeních vlády, kterými se musíme řídit. Lze předpokládat, že pravidla v domovech pro seniory se budou uvolňovat až mezi posledními.

Jak nelehkou situaci senioři v domově zvládají?

Situace nebyla a není lehká jak pro seniory, tak ani pro personál domova. Zajistili jsme dva počítače, díky nimž mají klienti možnost videokontaktu se svými blízkými přes internet. Každopádně seniorům chybí kontakt s lidmi, takže i běžné rozdávání léků se v současnosti časově protáhlo. Běžná zájmová činnost je upravena či omezena počtem klientů v souladu s hygienickými požadavky. Například před Velikonocemi měli možnost dělat velikonoční vajíčka a výzdobu, sázet jarní osení a květiny do květináčů. Personál je samozřejmě unaven, protože to na ně klade zvýšené nároky, ale troufnu si říci, že je mírně optimistický poté, co se podařilo zvýšit množství a dostupnost ochranných pomůcek. Při této příležitosti bych rád všem poděkoval, protože si asi nikdo nedokáže představit, jaká fyzická a hlavně psychická zátěž to pro pracovníky je.

Jak pomáhali domovu dobrovolníci?

Mnoho dobrovolníků šilo pro domov v počátcích roušky, dováželi dezinfekci a za to jim všem bez rozdílu patří velký dík. Jinak v této chvíli dobrovolníky v domově nepotřebujeme, protože se snažíme omezit možný vstup nákazy. Čím více lidí by se zde pohybovalo, tím by se zvyšovala pravděpodobnost nákazy.

Jak nouzový stav postihl další projekty a zařízení města pro seniory – chod organizace Fontána, projekty Kladno seniorům a Univerzita 3. věku?

I provoz v dalších zařízeních je výrazně upraven či omezen. Do odvolání jsou ve Středisku komplexní sociální péče – Fontáně zrušeny všechny akce, včetně Kladenské univerzity třetího věku. Je pozastavena činnost denního stacionáře a právní poradenství pro občany je poskytováno pouze po telefonu. Fontána v této době zajišťuje pouze pečovatelskou službu v domácnostech klientů. I v této organizaci jsme se z počátku potýkali s nedostatkem ochranných prostředků, ale zaměstnankyně jsou šikovné a ochranné roušky si v počátcích šily samy.

Jak to s nimi bude ve zbytku roku?

O tom co bude dále, se bude rozhodovat teprve v návaznosti na nařízení vlády. Teď lze těžko predikovat, jaký bude harmonogram. Doufám, že se vše brzy vrátí více méně do normálního stavu. Ale buďme trpěliví, hned to nebude.

Autor: Eva Havelková