Youtubeři Legenda Cafe bar Est. 2014 Badmintonové centrum v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO Kadeřnictví Central Central Kladno
  • SBF
  • SAMK
  • VÝSTAVA

Hlavní sestra kladenské nemocnice se svěřila v důvěrném rozhovoru

Středa, 1. Srpen 2018 07:00

„Empatie a umění komunikovat s pacientem je základ,“ řekla nová hlavní sestra Oblastní nemocnice Kladno, kterou se na základě výběrového řízení stala od 1. června Lenka Dohnalová.

Foto: Hana Senohrábková

Kladenská nemocnice pro Vás není novým prostředím. Jak dlouho už zde pracujete?

1. července to bude 5 let, kdy jsem začala pracovat v Oblastní nemocnici Kladno jako vrchní sestra na chirurgickém oddělení. Za tu dobu jsem se stihla s nemocnicí seznámit a poznala jsem spoustu nových lidí.

Jaká cesta vede k tak významné funkci, kterou hlavní sestra bezesporu je?

Po maturitě jsem pracovala ve Fakultní nemocnici Motol na Chirurgické klinice na lůžkovém oddělení i na jednotce intenzivní péče. Později na Klinice anesteziologie a resuscitace na anestezii a pak jako staniční sestra na lůžkovém resuscitačním oddělení. Poté jsem působila 10 let jako vrchní sestra na Urologické klinice a pak jako staniční sestra části pro dospělé na klinice Neurochirurgie. Po 29 letech praxe jsem změnila působiště a vybrala si Oblastní nemocnici Kladno, kde jsem se vrátila k oboru chirurgie.

Byla z profesního hlediska razantní změna přejít od pacienta k věčnému papírování?

Je pravda, že se jedná o razantní změnu, ale svoji práci jsem vždy viděla jako součást zajištění provozu oddělení. I zde mám pocit, že svou prací přispívám k chodu nemocnice.

Nebude Vám chybět práce s pacientem?

Vždy, když jsem pracovala na vedoucí pozici, snažila jsem se mít částečný úvazek na místě, kde jsem byla s pacientem v bližším kontaktu. V současné době pracuji jako všeobecná sestra na Lékařské službě první pomoci. Je to jiná práce a člověk „na vlastní kůži“ zjistí, jak praxe funguje.

Jaká je náplň Vaší práce a co je na Vaší práci nejtěžší?

Jak už jsem zmínila, vším, co je náplní mé práce, se snažím přispívat k bezproblémovému chodu nemocnice, ať je to podílení se na systému schvalování objednávek, spolupráce na přípravě přestavby další části nemocnice, ale také sledování kvality práce nelékařského zdravotnického personálu. Jedním z nejtěžších úkolů je zajišťování pracovníků na pozici všeobecné sestry. Věřím, že když naše nemocnice nabízí moderní vybavení, dobré zázemí a v neposlední řadě přátelské prostředí, se podaří získat alespoň část chybějících sestřiček.

Od hlavní sestry se mimo jiné očekává řízení ošetřovatelského a zdravotního personálu. Kolik lidí ve „Vašem týmu“ vlastně je?

Oblastní nemocnice Kladno patří k největším nemocnicím ve Středočeském kraji, a proto i počet všech, kteří přispívají svou prací v péči o naše pacienty, není vůbec malý. Když uvážíme, že se jedná o všeobecné sestry, praktické sestry, ošetřovatelky, sanitáře, zdravotní laboranty v laboratořích, radiologické asistenty a další, je to vlastně asi 800 zaměstnanců – tedy velká část nemocnice.

Jsou některé služby, které kladenská nemocnice nabízí, veřejnosti méně známé?

V naší nemocnici se provádí zdravotní péče na vysoké úrovni. Ze zkušenosti z nemocnice, kde jsem pracovala dlouhou dobu, mohu říct, že v naší nemocnici poskytujeme spektrum výkonů, které je srovnatelné s výkony fakultní nemocnice. Máme velkou výhodu, že na rozdíl od fakultních nemocnic, můžeme nabídnout pacientům dřívější termíny vyšetření a operačních výkonů.

Co podle Vás patří k nejdůležitějším dovednostem každé zdravotnické profese?

Myslím si, že mezi nejdůležitější dovednosti zdravotníka nepatří jenom to, co se naučí ve škole a na dalších vzdělávacích akcích, kterými prochází vlastně po celou dobu své praxe. Tuto práci nelze vykonávat bez empatie nebo umění komunikace s pacientem. Komunikovat s člověkem, který má zdravotní problém, mnohdy komplikované vztahy doma, v práci a podobně, je velmi složité umění, které se nedá naučit ve školních lavicích, ale je budováno postupně s rozvíjením vlastních zkušeností a získáváním zkušeností z praxe kolegů.

Setkávají se někdy zdravotníci s extrémními situacemi, kdy se pacient chová nevhodně?

Každý zdravotnický pracovník se během své praxe setkal s extrémní situací, kdy se nedaří s pacientem

v klidu komunikovat. Extrémní situace vznikají většinou s pacienty, kteří jsou pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. Bohužel počet těchto pacientů stoupá a navyšuje se také jejich agresivita. Není výjimkou, že zdravotníky i fyzicky napadnou. To je pro zdravotníka vždy velmi stresující situace, kterou mnohdy musí řešit i policie.

Chtěla jste být zdravotní sestra už jako malá?

Jako malá jsem chtěla pracovat jako paní učitelka v mateřské škole nebo jako sestřička v jeslích, ale možnosti v té době byly „politicky“ omezené, a tak jsem šla studovat střední zdravotnickou školu obor zdravotní sestra.  A nikdy jsem nelitovala!

Jak se stará o své zdraví hlavní sestra?

Jsem si vědoma toho, že o svoje zdraví se nestarám tak, jak bych měla, ale pokusím se to změnit!

Autor: Hana Senohrábková


banbad