Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Studentka hledá původní obyvatele kladenských věžáků

Úterý, 29. prosince 2020 07:20

Vzpomínáte na život v Rozdělovských věžácích? Vybavují se vám momenty, které jsou spojeny s touto lokalitou? Studentka Karlovy univerzity na toto téma píše diplomovou práci a hledá všechny pamětníky.

Studentka hledá původní obyvatele kladenských věžáků (Foto: KL)

Téma kladenských Rozdělovských věžáků bylo již několikrát zpracováno z různých úhlů. Samotné budovy a jejich podoba je lákadlem pro mnohé již více než šest desítek let. Přestože byly nutné mnohé opravy a úpravy, jsou stále symbolem nadčasové architektury, která byla a je obdivována napříč generacemi. Lákavý je nejen jejich vnější vzhled, ale také jedinečné vnitřní prostory, které byly ve své době ojedinělé. Kolem jejich stavby a funkčnosti existuje i řada mýtů a legend, které mohou, ale ani nemusí být pravdivé. Historii výstavby se věnuje publikace Sídliště Kladno-Rozdělov autorů Alexandra Němce a Romana Hájka, která je skvělým a podrobným průřezem historického vývoje, architekturou, ale i tamním všedním životem.

„Rozhodla jsem se hlouběji zmapovat tehdejší život v dané lokalitě, a proto připravuji diplomovou práci na Univerzitě Karlově, která se bude zabývat každodenností, zkušenostmi a vzpomínkami na život v těchto domech. Touto cestou bych ráda a požádala o rozhovor Vás, kteří jste prožili část života v období přibližně 1950-1989, případně do současnosti, ať už jako dospělí nebo jako děti v Rozdělovských věžácích nebo znáte někoho ze svého okolí. Pohled každého pamětníka se může stát důležitou a zajímavou součástí celého projektu. Jeho podstatou je sbírání vzpomínek formou rozhovorů s jednotlivými pamětníky, proto i samotná práce by z nich měla vycházet. Cílem je nastínit běžný život v těchto domech, které byly ve své době prezentovány jako vzorová výstavba a do dnešních dnů jsou považovány za unikátní,“ uvedla pro Kladenské listy studentka Andrea Častorálová.

„Rozhovory můžeme uskutečnit osobně nebo vzhledem k současné situaci například prostřednictvím aplikace skype. Zaleží, co by pro Vás byla nejpřijatelnější forma. Každé nahrávání by mělo trvat přibližně jednu hodinu, ale není to podmínkou. Jeho obsahem bude nejprve volné vyprávění o Vašem životě, dětství, dospívání, rodině nebo práci, a dále bych již měla otázky přímo k tématu,“ vysvětlila Andrea Častorálová.   

Pokud máte zájem, stát se přímým účastníkem tohoto projektu, kontaktujte studentku Andreu Častorálovou buď na telefonním čísle: 605 928 049 případně na e-mailu: andreac@seznam.cz

Autor: (red)