Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Škola E. Beneš Kladno
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Týrání koní ze Žiliny na Kladensku je u konce

Středa, 2. září 2020 08:00

Kauza Dity Kunové ze Žiliny na Kladensku se táhne již několik let. Do celé věci se zapojil i poslanec Petr Bendl. Nyní se koním blýská na lepší časy. Podle zdroje blízkého Kladenským listů by měla být zvířata již u nových majitelů. Celý případ teď uzavřou kladenští úředníci.

Týrání koní ze Žiliny na Kladensku je u konce (Foto: KL)

„Magistrát města Kladna připravuje na pokyn Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj – Oddělení veterinární hygieny Kladno a Rakovník zahájení správního řízení s majitelkou chovu koní v obci Žilina, a to v rámci přenesené státní působnosti. Součástí řízení má být i umístění zvířat z dlouhodobě nevyhovujícího chovu do náhradní péče. Nový domov pro koně hledají pracovníci odboru u jiných ochotných chovatelů v nejbližším okolí,“ uvedla v tiskové zprávě mluvčí kladenského magistrátu Lucie Steinerová.

Podle ní obdržel Odbor životního prostředí od veterinární správy Podnět k projednání přestupku na ochranu zvířat proti týrání a zároveň Návrh na zvláštní opatření – nařídit a zajistit umístění týraného zvířete do náhradní péče.

Nařízení umístění zvířat do náhradní péče je výhradně v kompetenci veterinární správy, vykonavatelem je v přenesené působnosti Odbor životního prostředí kladenského magistrátu, který ihned začal připravovat zahájení správního řízení. „Administrativa ve spolupráci s právníky je v takovém případě náročná, musíme například připravit i smlouvy s náhradními chovateli. Ruku v ruce s úřední linií jde příprava praktické stránky převedení koní do náhradního chovu. Těsně před zahájením řízení pak musíme provést ověření aktuálního počtu a identifikaci koní v chovu,“ informoval vedoucí Odboru životního prostředí kladenského magistrátu Radovan Víta.   

Dle informací veterinární správy má být ve stájích celkem sedm koní, stav se ale mohl od doručení pokynu podle vedoucího Odboru životního prostředí změnit. „Vzhledem k medializaci případu máme nabídky na převzetí zvířat od jiných regionálních chovatelů. Prvotně jsme spolupracovali s vedením obce Žilina, které je velmi nápomocné, a hledali umístění do náhradního chovu v nejbližším okolí, první jednání s konkrétním chovatelem již proběhlo,“ uvedl Radovan Víta s tím, že projednávání samotného přestupku na ochranu zvířat proti týrání koordinuje magistrát s policií, která zároveň obdržela v této souvislosti trestní oznámení.

Radovan Víta také upozornil na to, že veterináři nenařídili odebrání koní, ale umístění do náhradní péče. To znamená, že náklady na nové ustájení zvířat bude původní majitelce přeúčtováno, a pokud nedostatky v chodu napraví, může Odbor životního prostředí na základě odborného vyjádření veterinární správy rozhodnout o návratu koní.

Od roku 2017 přijal kladenský magistrát v souvislosti s problematickým žilinským chovem dvě stížnosti od obce Žilina a jednu od občana. Policie také předala magistrátu k řešení řadu přestupků, jejichž předmětem byl zejména únik koní z tohoto chovu. Kromě toho Odbor životního prostředí obdržel pět podnětů Krajské veterinární správy k projednání přestupků ve smyslu zákona na ochranu zvířat proti týrání. „Během tohoto období jsme provedli na základě uvedených podnětů spolu s veterináři řadu kontrol na místě a uložili celkem deset pokut v celkové výši přes 100 000 korun za přestupky spočívající v nezajištění koní vedoucího k jejich úniku, nezabezpečení pravidelného napájení, ve výskytu ostrých předmětů ve výběhu a nezabezpečení krytu na pastvinách. Uložené pokuty nebyly placeny a většina z nich již byla postoupena soudnímu exekutorovi,“ dodal Radovan Víta.

Autor: (red)