Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Bezpečně nejen na kladenských silnicích: Pitný režim je důležitý, ale bez alkoholu

Úterý, 27. července 2021 07:20

V poslední době se opět začíná hovořit o tom, že by si cyklisté mohli přeci jen dát nějaké to pivo nebo skleničku vína před jízdou. Je potřeba říci, že jízdou pod vlivem alkoholu či omamných látek cyklisté ohrožují nejen sebe, ale i ostatní. Statistky bohužel ukazují na to, že alkohol, ale ani další omamné látky, si s jízdou na kole moc nerozumějí. V loňském roce bylo necelých třicet procent nehod zaviněných cyklistou právě pod vlivem alkoholu. To je nejvíc ze všech skupin účastníků silničního provozu.

Bezpečně nejen na kladenských silnicích: Pitný režim je důležitý, ale bez alkoholu (Ilustrační foto: KL)

Vydáváme se na cestu

Pokud se vydáváme na vyjížďku, měli bychom vždy zvolit trasu podle svých zkušeností a možností. Pokusíme se při plánování vybírat cestu, která se vyhýbá komunikacím se silným provozem. Jako cyklisté bychom neměli zapomínat na to, že chodník je vyhrazen pouze chodcům, případně malým cyklistům do deseti let. V maximální míře se pak snažíme využívat vyznačené cyklopruhy, cyklokoridory a stezky pro cyklisty. 

K ostatním se při naší vyjížďce chováme ohleduplně a snažíme se vždy předvídat

Raději počítáme s tím, že ten druhý může udělat chybu. Není proto vhodné vřítit se bezhlavě někam, kam nevidíme a může tam číhat nějaké nebezpečí. Při jakékoliv změně směru jízdy dáváme dostatečně včas a viditelně znamení paží. To je velmi důležité především při odbočování vlevo. Vždy je potřeba se nejdříve ujistit, že náš předpokládaný manévr ostatní opravdu zaregistrovali, a pak jej teprve uskutečníme.

Sledujte, co se děje kolem vás

Je potřeba sledovat stav vozovky, jestli před námi nejsou koleje, poklopy a mříže kanálů, příčné prahy a podobně; v případě potřeby se jim včas vyhneme, vždy však s ohledem na bezpečnost vlastní i ostatních. Pokud jedeme po komunikaci, ať je to silnice, nebo stezka pro cyklisty, pohybujeme se vpravo. Přitom je potřeba dodržovat bezpečný odstup od překážek, zejména od parkujících automobilů. Na ty pozor především v okamžiku, kdy zastavují a parkují, aby nás nepřekvapily otevírající se dveře a následně vystupující cestující.

Pokud jedeme ve skupině, dodržujeme dostatečné rozestupy a jedeme vždy za sebou. Pokud nás jede větší skupina, je vhodné rozdělit se do několika menších.

U vozidel větších rozměrů – autobusy, nákladní automobily, musíme počítat s tím, že při odbočování, vyjíždění ze zastávky a podobně nás nemusí řidič ve zpětném zrcátku díky mrtvému úhlu vůbec vidět. Mysleme na to a v takovémto okamžiku buďme opravdu opatrní, nepodjíždějme odbočující vozidla a zleva neobjíždějme vozidla, která signalizují, že se budou rozjíždět. Pamatujme i na to, že rozměrnější automobily při zatáčení vybočují do stran.Vždy bychom se měli soustředit jen na jízdu, vyhodnocovat veškeré dění na komunikaci a eliminovat tak všechna předpokládaná i nepředpokládaná nebezpečí.

Zdroj: hlavnebezpecne.cz