7 pádů SAMK ROYAL Fitness Měsíčník Kladno
ČSAD KLADNO Nad Kladnem Klapod
 • 7 pádů
 • SAMK
 • SOU a SOŠ Kladno

SOUTĚŽ PČR

U příležitosti 45. výročí založení tísňové linky 158 vyhlašuje

Policejní prezidium České republiky

SOUTĚŽ

„Vytvořme logo tísňové linky Policie ČR 158“

 

 1. Pořadatel soutěže

Policejní prezidium České republiky, Strojnická 27, 170 89 Praha 7 (dále jen „pořadatel“).

 1. Místo a doba konání soutěže

Soutěž se koná od 10. dubna 2017 do 31. května 2017 na území České republiky.

 1. Účastníci soutěže

Účastnit se mohou všechny střední umělecké školy nebo vyšší odborné školy s výtvarným či grafickým zaměřením v České republice, které podají do soutěže přihlášku a předloží zpracovaný grafické návrhy dle uvedených parametrů.

Ze soutěže jsou vyloučeni účastníci, kteří uvedou neexistující telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, kteří nedají souhlas s využitím a prezentací loga, a také účastníci, u kterých existuje podezření, že nejsou skutečnými autory loga.

 1. Podmínky účasti v soutěži

Logo tísňové linky 158 je nutno vytvořit ve 3 barevných provedeních, a to v barevné variantě, v černobílé variantě a ve variantě stupních šedi. Logo musí být čitelné a rozpoznatelné i ve velmi malých velikostech (při šířce 8-9 mm). V editovatelném vektorovém formátu.

Soutěžit mohou všichni účastníci, kteří se v době konání soutěže přihlásí pořadateli na adresu operačního odboru Policejního prezidia ČR, podají přihlášku v řádném termínu (rozhodující je poslední den soutěže pro podání na poště či odeslání emailu), poskytnou řádné údaje identifikující školu a autora či autorský tým, uvedou kontaktní osobu, telefonní číslo, emailovou adresu. Přihlašuje se volnou formou s dodržením uvedených požadavků.

Ze soutěže jsou vyloučeny všechny návrhy, které jsou v rozporu s dobrými mravy, urážejí náboženskou orientaci anebo národnostní menšiny, porušují práva třetích osob, obsahují viditelnou reklamu nebo zjevně nepravdivé údaje.

Vítězem soutěže se může stát pouze takový grafický návrh loga, k němuž autor či autorský tým zastoupený konkrétní školou udělí výhradní bezúplatnou licenci dle občanského zákoníku a to v písemné formě (§ 2358 odst. 2 písm. a).

 1. Výhra

Výherce bude pozván na slavnostní akt u příležitosti výročí 45 let linky 158, kde mu bude předáno ocenění a odměněn propagačními předměty.


 

 1. Způsob určení výherce

Pořadatel soutěže vytvoří pětičlennou komisi, která vybere vítězný návrh loga linky a do 15. června uveřejní jméno vítěze na internetu – webových stránkách pořadatele.

 1. Oznámení o výhře

Výherce bude před zveřejněním výsledku na internetu kontaktován prostřednictvím emailu či telefonu. Oznámení na webových stránkách pořadatele bude uveřejněno nejpozději do 15. června 2017. Zároveň bude s výhercem dohodnut způsob realizace výhry. Pokud výherce nebude reagovat na výzvy pořadatele soutěže (nebude zvedat telefon, nebude volat zpět, nebo nereagovat na e-mailovou korespondenci) do 3 pracovních dnů po prvním telefonátu nebo odeslání e-mailové zprávy, vyhrazuje si pořadatel právo výherce vyřadit a vybrat v souladu s těmito pravidly nového výherce.

 1. Zpracování osobních údajů

Pořadatel zpracovává osobní údaje účastníků za účelem a v rozsahu nezbytném pro účast v soutěži. Data jsou zpracovávána zaměstnanci pořadatele ručně i automatizovaně prostřednictvím počítačového softwaru a webových aplikací. Zpracování probíhá po dobu soutěže, dále po dobu nutnou pro vyhodnocení a vyhlášení soutěže a následně po dobu neomezenou od ukončení soutěže pro účely prezentace na webových stránkách, mobilních aplikacích či jiných obdobných platformách.

Odvolání souhlasu

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je povinnou součástí přihlášení se do soutěže. Je dobrovolné, nicméně je podmínkou účasti v soutěži. Udělený souhlas lze kdykoliv písemně odvolat, nicméně nemá vliv na již uskutečněné jednání (včetně případného zveřejnění fotografie). Pořadatel po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo zveřejněním fotografie bez zbytečného odkladu tato data odstraní. V případě, že to není z objektivních důvodů možné, vyvine pořadatel maximální možné úsilí, aby bylo daného cíle dosaženo.

Poučení

Účastník je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů řádně informován o zpracování údajů, o svých právech a o povinnostech správce, zejména o právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, právu požadovat od správce nebo zpracovatele vysvětlení anebo odstranění závadného stavu a o právu obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 1. Mimořádné přerušení či ukončení soutěže

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli přerušit či zrušit, a to i bez udání důvodu.

 1. Kam vyhotovený návrh zasílat

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR

Operační odbor

Strojnická 27

170 89 Praha 7

 

‚ 974 834 059

* oopp.podatelna@pcr.cz