18. JAZZOVÝ PODVEČER KAVKAZ V KLADNĚ SAMK Měsíčník Kladno
ČSAD KLADNO Nad Kladnem Klapod
  • 18. jazzový podvečer
  • SAMK
  • SOU a SOŠ Kladno

Rodinná poradna

Zařízení sociální intervence Kladno

Příspěvková organizace Zařízení sociální intervence Kladno je zřízena Středočeským krajem za účelem poskytování sociálních služeb (zejména služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství), dále zajišťování provozu krajských zařízení pro výkon pěstounské péče, provozování ekonomických agend a správy dalšího majetku na úseku sociálních věcí.

ZSI Kladno zahrnuje několik druhů sociálních služeb v jednotlivých organizačních jednotkách: Manželská a rodinná poradna Kladno, Terapeutické komunity Kladno – Dubí, Intervenční centrum, Azylový dům Kladno – Dubí, Dům na půl cesty Kladno – Rozdělov, Zařízení pro výkon pěstounské péče, Centrum Chodovská Huť, Centrum Mariánská Hora a Správa ostatního majetku.

Adresa: Zařízení sociální intervence Kladno, Jana Palacha 1643, 272 80 Kladno; telefon: 312 292 311 (ústředna), fax: 312 292 345; e-mail: info@zsi-kladno.cz; www.zsi-kladno.cz

.

Manželská a rodinná poradna Kladno

Manželská a rodinná poradna Kladno patří do komplexu sociálních služeb. Jejím prostřednictvím poskytuje stát občanům bezplatné sociální, manželské a rodinné poradenství. Ve snaze poskytnout co nejkvalitnější služby naše poradna spolupracuje s řadou návazných institucí. Mezi ně patří zejména praktiční lékaři, psychiatři, psychologové, z organizací pak Pedagogicko-psychologická poradna, odbor sociálních věcí Magistrátu města Kladna, odbor sociálně právní ochrany dětí, nadace Člověk v tísni, Linka důvěry, Intervenční centrum pro domácí násilí, Centrum drogové prevence, Úřad práce a jiné.

Adresa: Zařízení sociální intervence Kladno, manželská a rodinná poradna, Jana Palacha 1643, 272 80 Kladno; telefon: 312 292 344; e-mail: poradna@zsi-kladno.cz; www.zsi-kladno.cz

..

Středisko komplexní sociální péče FONTÁNA

Posláním společnosti je poskytování terénních a ambulantních služeb osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Sociálními službami společnost podporuje klienty v jejich přirozeném prostředí, pomáhá jim žít běžným způsobem života, jakým žijí jejich vrstevníci. Služby se sjednávají individuálně s přihlédnutím k potřebám klientů a možnostem společnosti.

Cílem společnosti je zachovávat přirozené vztahové vazby klientů, pomáhat zachovávat a prohlubovat jejich dovednosti, podporovat je v samostatnosti pomocí našich a veřejně dostupných služeb.

Adresa: Středisko komplexní sociální péče, o.p.s., 5. května 249, 272 01 Kladno; telefon, fax: 312 663 224; e-mail: homolkova.skspkladno@volny.cz (Mgr. Libuše Homolková, ředitelka); www.skspkladno.cz

 .

Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA

Cílem Střediska ROSA je pomáhat snižovat vlivy, které negativně působí na vývoj dítěte a rodinu. Pomáháme rodinám řešit obtíže, které nastaly z důvodů různých handikepů – zdravotního, etnického, sociálního, rodinného. Máme i preventivní program pro rodiny s dětmi od narození do 4 let, který napomáhá co nejlepšímu rozvoji a výchově dítěte.

Adresa: Římská 2846, Kladno – Rozdělov, 272 04; telefon: 312 267 917, 312 262 121, fax: 312 262 273, e-mail: info@spod.cz; www.spod.cz