ROYAL Fitness SAMK Měsíčník Kladno
ČSAD KLADNO Nad Kladnem Klapod
  • Nad Kladnem
  • SAMK
  • SOU a SOŠ Kladno

Na boj proti počítačovým pirátům dá kraj nemalé prostředky

Program prevence kriminality Středočeského kraje na letošní rok schválili krajští radní. Projekty v celkové hodnotě 1,67 mil. korun se zaměřují například na další rozvoj kybernetické a informační bezpečnosti, na oblast závislostního chování všeho druhu, ale i na resocializaci recidivistů.

Ilustrační foto: KL

„Bohužel je kyberkriminalita stále na vzestupu, je fenoménem současné doby. I v letošním roce proto budeme pořádat různá školení, semináře pro manažery prevence kriminality ze středočeských měst, v plánu je další série podcastů pro veřejnost. Počítáme také s uspořádáním konference Kraj pro bezpečný internet,“ uvedla hejtmanka Petra Pecková. Program prevence kriminality zahrnuje i další projekty, které dohromady přispívají k větší bezpečnosti obyvatel kraje. „Bezpečnost občanů je jednoznačnou prioritou. Prevence dokáže předejít spoustě vážných problémů a finančně se významně vyplatí. V oblasti prevence kriminality děláme aktivity v různých oblastech, které spolu ale souvisí a vše do sebe zapadá jako puzzle. Spolupracujeme s odborníky, s policií, s pedagogy, spolupracujeme na úrovni měst a obcí. Díky jim za to,“ dodala hejtmanka.

V oblasti politiky závislostí chce kraj vypracovat Analýzu v oblasti závislostního chování a dostupnosti adiktologických služeb ve Středočeském kraji. Cílem projektu je zanalyzovat strukturu užívaných návykových látek, rozsah jejich užívání a jejich dostupnost, aktuální situaci v oblasti látkových a nelátkových závislostí, vliv užívání návykových látek a nelátkových závislostí na kriminalitu. Analýza by současně měla přinést informace o četnosti, druzích a příčinách páchání trestné činnosti uživatelů návykových látek a v neposlední řadě také získá data využívání stávající kapacity sítě adiktologických služeb v kraji.

Program prevence kriminality zahrnuje také projekt Resocializace recidivistů na území Středočeského kraje 2024. Tento projekt si klade za cíl zejména navázat na podporu v přípravě na propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a propuštěné následně úspěšně začlenit zpátky do společnosti. Aktivity spojené s tímto projektem mají pomoci s obtížemi na cestě za úspěšnou integrací a omezit rizika recidivy. V tom je klíčová například pomoc při hledání práce, řešení zadluženosti a bydlení a psychosociální podpora propuštěných při zvládání rizikových životních situací. Středočeský kraj bude v souvislosti s financováním projektů Analýza v oblasti závislostního chování a Resocializace recidivistů žádat o dotaci ve výši 640 000 korun v rámci dotačního titulu MV ČR Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2024.

Krajský Program prevence kriminality počítá pro letošní rok i s uspořádáním XV. ročníku Adiktologické konference a pokračováním projektu Fixpoint, který podporuje umísťování speciálních ocelových schránek určených na infekční odpad v centrech měst a obcí.