18. JAZZOVÝ PODVEČER KAVKAZ V KLADNĚ SAMK Měsíčník Kladno
ČSAD KLADNO Nad Kladnem Klapod
  • 18. jazzový podvečer
  • SAMK
  • SOU a SOŠ Kladno

P

zpět

Páleč

Vesnice Páleč leží na území okresu Kladno a náleží pod Středočeský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Slaný. Obec Páleč se rozkládá asi dvacet kilometrů severně od Kladna a deset kilometrů severně od města Slaný. Trvalý pobyt na území této menší vesnice má úředně hlášeno kolem 180 obyvatel. Území dnešní obce Páleč se nemůže pochlubit důkazy o svém pravěkém nebo starověkém osídlení, je proto možné, že vznikla někdy koncem třináctého století, po vykácení a vypálení zdejšího vzrostlého lesa. Napovídal by tomu i název obce.

Stránky obce: http://www.obecpalec.cz

zobrazit na mapě

.

Pavlov

Vesnička Pavlov se nachází na území okresu Kladno a náleží pod Středočeský kraj. Obec Pavlov se rozkládá asi osm kilometrů jihovýchodně od Kladna. Území této malé vesničky trvale obývá asi 100 obyvatel. Nejvýznamnější dominantou obce dodnes zůstává zámeček (vystavěn Leopoldem Paulem v letech 1799-1801) s přilehlým pivovarem (vystavěn Josefem Danešem v roce 1870), kde se tzv. Novodvorské pivo vařilo až do druhé světové války. Nejstarší zmínka o pavlovském území pochází již z roku 1519, kdy zde stával poplužní dvůr patřící k majetku kapitoly sv. Víta v Hostouni.

Stránky obce: www.pavlov.cz

zobrazit na mapě

.

Pchery

Vesnice Pchery patří do dřívějšího okresu Kladno a náleží pod Středočeský kraj. Obec Pchery se rozkládá asi pět kilometrů severně od Kladna. Stálý počet občanů této středně velké obce je asi 1810 obyvatel. Pchery se dále dělí na dva části, konkrétně to jsou: Humny a Pchery. Název obce Pchery, staročesky Pechry, se pravděpodobně odvozuje od zaměstnání obyvatel, při němž píchali, což lze odvodit od kmene slova pcháč, které označuje bodlákovitou a pichlavou rostlinu. Píchati bylo postaru pcháti a obyvatelé obce se nazývali Píchaři nebo Pcháři. Až do 16. století se proto říkalo ve Pcheřích a ne v Pcherách.

Stránky obce: http://www.obecpchery.cz/

zobrazit na mapě

.

Pletený Újezd

Vesnice Pletený Újezd je součástí okresu Kladno a náleží pod Středočeský kraj. Obec Pletený Újezd se rozkládá asi pět kilometrů jižně od Kladna. Na území této menší vesnice má hlášený trvalý pobyt kolem 440 obyvatel. První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1354.

Stránky obce: http://www.pleteny-ujezd.zde.cz/

zobrazit na mapě

.

Plchov

Vesnice Plchov se nachází v okrese Kladno a náleží pod Středočeský kraj. Obec Plchov se rozkládá asi šestnáct kilometrů severozápadně od Kladna a osm kilometrů západně od města Slaný. Stálý počet občanů této menší vesnice je asi 180 obyvatel. Vsí protéká Bakovský potok. Žije zde 182 obyvatel. První zmínky jsou z roku 1227.

Stránky obce: http://www.plchov.cz/

zobrazit na mapě

.

Podlešín

Vesnice Podlešín patří územě do okresu Kladno a náleží pod Středočeský kraj. Obec Podlešín se rozkládá asi deset kilometrů severovýchodně od Kladna a šest kilometrů východně od města Slaný. Trvalý pobyt na území této menší vesnice má nahlášeno asi 300 obyvatel.

Stránky obce: http://www.podlesin.eu/

zobrazit na mapě

.

.

Poštovice

Vesnice Poštovice spadá do okresu Kladno a náleží pod Středočeský kraj. Obec Poštovice se rozkládá asi dvacet kilometrů severně od Kladna a jedenáct kilometrů severně od města Slaný. Na katastrálním území této menší vesnice má nahlášený trvalý pobyt asi 210 obyvatel.

Stránky obce: http://www.postovice.cz/

zobrazit na mapě

.

.

Pozdeň

Vesnice Pozdeň leží na území okresu Kladno a náleží pod Středočeský kraj. Obec Pozdeň se rozkládá asi sedmnáct kilometrů severozápadně od Kladna a jedenáct kilometrů západně od města Slaný. Počet trvale žijících osob této menší vesnice se pohybuje kolem čísla 410 obyvatel. Pozdeň se dále dělí na dva části, konkrétně to jsou: Hřešice a Pozdeň.

Stránky obce: http://www.obecpozden.cz/

zobrazit na mapě

.

Přelíc

Vesnice Přelíc se nachází na území okresu Kladno a náleží pod Středočeský kraj. Obec Přelíc se rozkládá asi devět kilometrů severozápadně od Kladna a čtyři kilometry jihozápadně od města Slaný. Osídlení této menší vesnice dosahuje zhruba počtu 350 obyvatel.

Stránky obce: http://www.prelic.cz/

zobrazit na mapě

.

.