7 pádů SAMK ROYAL Fitness Měsíčník Kladno
ČSAD KLADNO Nad Kladnem Klapod
  • 7 pádů
  • SAMK
  • SOU a SOŠ Kladno

M

Makotřasy

Makotřasy se rozkládají v mělkém údolí po obou stranách Lidického potoka. Ze severovýchodní strany obec míjí rychlostní silnice R7 (Praha-Slaný), na západě sousedí s pietním územím vyhlazené vsi Lidice. Makotřasy jsou významnou archeologickou lokalitou. Východně od vsi byla objevena eneolitická osada lidu nálevkovitých pohárů z období kolem roku 3 500 př. n. l. Nejstarší písemná zmínka o Makotřasích v zemských deskách se vztahuje k roku 1318.

stránky obce: www.makotrasy.cz

zobrazit na mapě

.

Malé Kyšice

Do roku 1923 byly Malé Kyšice jednou z částí obce Horní Bezděkov. Poté se obec osamostatnila a vznikly tři samostatné obce – Horní Bezděkov, Dolní Bezděkov a Malé Kyšice. V obci žije přes 300 stálých obyvatel. V okolí Malých Kyšic se nacházejí rozsáhlé chatové osady, které jsou umístěny hlavně na nedalekém potoku Kačák. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1316.

stránky obce: www.malekysice.cz

zobrazit na mapě

.

.

Malé Přítočno

Malé Přítočno se nachází 4 km jižně od Kladna. Ke dni 21.1.2009 zde žilo 257 obyvatel. Nejstarší historie obce se váže do počátku 14. století, kdy na břehu Dolanského potoka vznikl poplužní dvůr. Kolem něho pak vyrostla osada, zvaná Přítočen či Přítočno Dolní nebo také Malé. Bylo obklopeno lužními lesy, několika velkými i malými rybníky, protkáno přítoky Dolanského potoka, po nichž dostalo své jméno: Przetoczno – dvůr ležící nad přítokem.

stránky obce: www.malepritocno.cz

zobrazit na mapě

.

Malíkovice

Obec Malíkovice leží zhruba 8 km západně od Slaného. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 359 obyvatel. První písemná zmínka o vsi, podle bádání v novějších pramenech, pochází z roku 1349. Mezi místní pamětihodnosti patří jednolodní gotický kostelík Všech svatých, pozůstatky tvrze v jádru hospodářského dvora čp. 13 a kaplička se zvoničkou v místní části Hvězda.

stránky obce: www.malikovice.cz

zobrazit na mapě