ROYAL Fitness SAMK Měsíčník Kladno
ČSAD KLADNO Nad Kladnem Klapod
  • Nad Kladnem
  • SAMK
  • SOU a SOŠ Kladno

L

zpět

Lány

Lány prosluly především díky letnímu sídlu československých a později českých prezidentů. Na místním hřbitově je pochován první čs. prezident T.G. Masaryk, jehož jméno nese i místní muzeum. To ale není v obci jediné – najdete tu i muzeum sportovních automobilů. První písemná zpráva o Lánech se vztahuje k roku 1392. V současnosti má obec 1874 obyvatel.

stránky obce: www.lany.cz

zobrazit na mapě

.

.

Ledce

První písemná zmínka o Ledcích pochází z roku 1400. Součástí obce je osada Šternberk, ve které vlastníci panství, rod Martiniců ze Smečna, zřídili v 19. století lázně. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 472 obyvatel.

stránky obce: www.obec-ledce.cz

zobrazit na mapě

.

.

.

Lhota

Vznik obce nepochybně spadá do období vnitřní kolonizace Čech ve druhé polovině 13. století. První písemné zprávy o Lhotě pocházejí z druhé poloviny 14.století. Během husitských válek připadla Lhota ke Křivoklátu a po válkách se stala součástí křivoklátského panství. Novodobé dějiny Lhoty jsou spojeny zejména s rozvojem hornictví a hutnictví na Kladensku, úzce souvisejícího s dělnickým a národnostním hnutím.

stránky obce: www.lhotaukladna.cz

zobrazit na mapě

.

.

Libochovičky

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1205. K vidění je zde kaplička z roku 1898 a pomníček padlým v první světové válce. Trvalý pobyt na území této malé vesničky má nahlášeno asi 50 obyvatel.

stránky obce: www.libochovicky.cz

zobrazit na mapě

.

.

..

Libovice

První zmínka o obci pochází ze 14. století. Pojmenování obce vzniklo podle význačného rodu Libovických, kteří vlastnili velkou část pozemků. Ve 20. století byla obec poznamenána těžbou uhlí na dole „Jiřina“. K obci patřila osada „U Jána“, kde byl baronem Bayerem postaven zámeček ve stylu zámku v Hluboké. Osada, včetně mlýna a zámku, zanikla v roce 1950.

Obec nemá vlastní internetové stránky.

zobrazit na mapě

.

.

Libušín

Na vyvýšenině nad jihozápadním okrajem obce se rozkládají pozůstatky stejnojmenného slovanského hradiště z 9. až 11. století s kostelíkem sv. Jiří. Obec se poprvé připomíná za vlády knížete Břetislava kolem roku 1050. Prudký rozmach obce nastal ve druhé polovině 19. století, kdy se Libušín stal jedním ze středisek těžby černého uhlí na Kladensku. V Libušíně bydlí asi 25OO obyvatel.

stránky obce: www.mestolibusin.cz

zobrazit na mapě

.

.

Lidice

Nejstarší zmínka o vsi pochází z roku 1318. Za 2. světové války byla obec vypálena nacisty a po válce pak znovu obnovena ve vzdálenosti několika sta metrů od původní obce. Na místě starých Lidic byl zřízen památník obětem masakru, v obci se nachází muzeum, připomínající tuto tragédii. Současné Lidice mají necelých pět set.

stránky obce: www.obec-lidice.cz

zobrazit na mapě

.

.

.

Líský

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1616. Mezi místní pamětihodnosti patří studánka Královka s kapličkou v březovém hájku na návrší několik set metrů severně od vesnice. Ke studánce se váže pověst o královně Elišce Přemyslovně, ukrývající zde na útěku před svým manželem klíče od korunovačních klenotů. Literárně ji zpracoval Václav Beneš Třebízský ve své povídce Královka. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 74 obyvatel.

stránky obce: www.obecni-urad.net

zobrazit na mapě

.

.

Loucká

Obec Loucká se nachází v severovýchodní části okresu Kladno na samé hranici s okresem Litoměřice. První písemná zmínka pochází ze 13.století, kdy se začalo s kácením místních lesů a byl zde založen dvůr,, Loučka“ jako majetek pražských biskupů. Nová dominikální ves Loucká vzniká až po roce 1785. dvůr i obec patřili téměř 350 let pod vládu roudnických Lobkoviců. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 120 obyvatel.

Obec nemá vlastní internetové stránky.

zobrazit na mapě