18. JAZZOVÝ PODVEČER KAVKAZ V KLADNĚ SAMK Měsíčník Kladno
ČSAD KLADNO Nad Kladnem Klapod
  • 18. jazzový podvečer
  • SAMK
  • SOU a SOŠ Kladno

k

zpět

Kačice

Kačice leží 9 km západně od Kladna. Obec zaujímá rozlohu 6,41 km² a čítá 1 158 obyvatel. Ves se rozkládá v nadmořské výšce 385 až 430 metrů (střed 388 m) na levém břehu potoka Loděnice (Kačáku). Na jihozápadním okraji Kačice byly zjištěny zbytky slovanského pohřebiště z 9. až 10. století. První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1318, kdy se v zemských deskách zmiňuje vladyka Zdeněk z Kačice (Sdenco de Kacziczie). K roku 1437 se v Kačici připomíná tvrz, zaniklá pravděpodobně po připojení vsi ke smečenskému panství Martiniců roku 1551.

stránky obce: www.kacice.cz

zobrazit na mapě

.

Kamenné Žehrovice

Přírodní hranici Kamenných Žehrovic tvoří na severovýchodě zalesněné území a Turyňský rybník, táhnoucí se do sousední vesnice Srby, jehož přítokem je potok Kačák, který obcí protéká. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1271. Od roku 1916 zde byl uveden do provozu důl Wannieck a po druhé světové válce probíhala těžba uhlí i v dole Nosek, mezi Kamennými Žehrovicemi a Tuchlovicemi. Ten byl po revoluci přejmenován na důl Tuchlovice a uzavřen roku 2002.

stránky obce: www.kamennezehrovice.cz

zobrazit na mapě

.

.

Klobuky

Administrativními součástmi obce Klobuky jsou vsi Čeradice, Kobylníky, Kokovice a Páleček. K 29.březnu 2008 zde bylo započítáno celkem 1030 obyvatel (V Klobukách 580 obyvatel). Klobuky byly na přelomu 19. a 20. století zdrojem několika archeologických nálezů (z mladší doby kamenné, doba železná, období slovnaské). První písemná zmínka o obci pochází z roku 1226, kdy se připomíná v majetku dokského kláštera.

stránky obce: www.klobuky.slansko.cz

zobrazit na mapě

.

.

.

Kmetiněves

První zmínka o obci Kmetiněves se objevuje již ve 2. polovině třináctého století. Obec se rozkládá na obou březích Vranského potoka, který protéká středem obce. Osada Kmetiněves, po staročesku Kmetná ves, byla založena ve 2. polovině třináctého století kolonisty povolanými pražskými knížaty, jimž krajina náležela. Osada Kmetiněves se spravovala samostatně už od dob krále Jana Lucemburského r. 1336.

stránky obce: www.kmetineves.cz

zobrazit na mapě

.

.

Knovíz

První písemná zmínka o Knovízi pochází z roku 1088, kdy vlastnila pozemky ve vsi (in Knouizi villa) vyšehradská kapitula. Název se odvozuje od osobního jména Knovid a znamená tedy „Knovidův“ (majetek, dvůr apod.). Podle obce je pojmenovaná knovízská kultura, jejíž pozůstatky byly objeveny roku 1892 severozápadně od Knovíze. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 515 obyvatel.

stránky obce: www.knoviz.cz

zobrazit na mapě

.

.

Koleč

Koleč se rozkládá v mělkém otevřeném údolí, převážně nad levým břehem drobného Třebusického potoka. Ostatní dvě místní části, osady Týnec a Mozolín leží za nevysokým návrším v sousedním údolí Týneckého potoka přímo pod starobylým hradištěm Budeč. Jak Mozolín, tak Koleč stavebně v podstatě splývají se sousední obcí Zákolany. První písemná zpráva o vesnici Holecs (tj. Choleč) je v blíže nedatované listině, kladené do období 1125 až 1140. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 588 obyvatel.

stránky obce: www.kolec.cz

zobrazit na mapě

.

.

Královice

Obec Královice se nachází 4 km severozápadně od Slaného. V obci naleznete most přes Bakovský potok se sochami svatého Jana Nepomuckého a svatého Václava z poloviny 18. století. Osada Královice vznikla pravděpodobně někdy koncem 13. nebo začátkem 14. století. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 140 obyvatel.

stránky obce: www.obeckralovice.cz

zobrazit na mapě

.

.

Kutrovice

Obec Kutrovice se nachází 6 km severozápadně od. Vsí protéká Bakovský potok, přes který v bezprostředním jihozápadním sousedství Kutrovic vyvýšeným mostem přechází silnice I. třídy č. 7 z Prahy do Chomutova. Ke dni 3. 7. 2006 v obci žilo 108 obyvatel. První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1366.

stránky obce: www.kutrovice.cz

zobrazit na mapě

.

.

.

Kvílice

Obec Kvílice se nachází v údolí Bakovského potoka 7 km severozápadně od Slaného. Stojí tu kostel sv. Víta., který byl vystavěn na konci 19. století v místě staršího kostela, jehož existenci dokládá také dřevěná zvonice ze 16. století. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 76 obyvatel.

stránky obce: www.kvilice.cz

zobrazit na mapě

.

.

.

Kyšice

Obec byla založena při tvrzi, která zde stála již v polovině 13. století. První písemná zmínka o zemanské obci Kyšice pochází z roku 1316 v souvislosti s Divišem z Kyšic. Dominantou obce je kaplička svatého Floriána, postavená ze sbírky občanů v roce 1863. V obci působí kosmetická firma Ryor a také výrobna limonád a minerálek Veseta.

stránky obce: www.obec-kysice.cz

zobrazit na mapě