18. JAZZOVÝ PODVEČER KAVKAZ V KLADNĚ SAMK Měsíčník Kladno
ČSAD KLADNO Nad Kladnem Klapod
  • 18. jazzový podvečer
  • SAMK
  • SOU a SOŠ Kladno

d

zpět

Doksy

Obec Doksy sousedí s obcemi Kamenné Žehrovice, Družec a Velká Dobrá. V katastru obce byl těžen v desítkách kamenných lomů kvalitní pískovcový kámen, který byl dovážen již od 14. století do Prahy. Je známo, že byl použit při výstavbě významných pražských staveb z období vlády císaře a krále Karla IV. Poslední práce v lomech byly ukončeny v roce 1924. První písemně dochované známky o obci pocházejí z roku 1385, kdy tamní tvrz drželi Jan z Dokes a Chval z Doksu. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 1198 obyvatel.

stránky obce: www.obecdoksy.cz

zobrazit na mapě

Dolany

Dolany se nacházejí v jihovýchodní části okresu Kladno a první zmínky o obci pocházejí z roku 1354. Vzácnou památkou je kaplička z 15. století, která sloužila jako poutní místo při procesích do unhošťského kostela. V obci rostou dva památné duby, jejichž stáři se odhaduje na cca 300 let.

stránky obce: www.dolany-kladno.cz

zobrazit na mapě

.

.

.

Drnek

Drnek leží 9 kilometrů západně od Slaného a 13 km severozápadně od Kladna. V sousedství Drnku stávaly ve středověku dvě vesnice, Svídna a Humniště. Obě ale byly opuštěny na přelomu 15. a 16. století. Znovuosídlení zdejšího území se datuje teprve do počátku 18. století, kdy náleželo ke smečenskému panství Martiniců. Hrabě Adolf Bernard z Martinic zde v roce 1726 založil vesnici o 13 chalupách, která nesla příjmení tehdejšího panského hajného. V současné době má Drnek okolo 170 obyvatel.

stránky obce: www.obecniurad.net

zobrazit na mapě

Družec

Družec se nachází necelých 7 kilometrů jihozápadně od Kladna. Rozprostírá se kolem potoka Loděnice (Kačáku), západně od vrchu Veselov (429 m). V současné době zde žije necelých tisíc obyvatel. Nejstarší zmínka o Družci pochází z roku 1320. Hlavní zdejší památkou je poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie, původně gotický z 1. poloviny 14. století, později barokně přestavěný a zvětšený kolem roku 1690. Na návsi stojí pískovcový sloup se sochou Panny Marie, vztyčený roku 1674.

stránky obce: www.mesta.obce.cz/druzec/

zobrazit na mapě.

.

.

Dřetovice

Nejstarší zmínka o Dřetovicích pochází z roku 1233, kdy je král Václav I. věnoval klášteru v Kladrubech. Název Dřetovice pochází od osobního jména Držata. Od 16. století až do roku 1924 se jméno vsi běžně užívalo v podobě Vřetovice. Viditelnou dominantou obce je kostel sv. Václava – původně románská stavba, později goticky přebudovaná a v nynější podobě z 18. století. Při hlavní silnici stojí pozdně barokní kaplička Panny Marie. Dřetovice čítají zhruba 400 obyvatel.

stránky obce:  www.dretovice.cz

zobrazit na mapě

.

.

Dřínov

První dochovaná písemná zmínka o obci Dřínov pochází z roku 1316, záznam k tomuto roku uvádí jako majitele vsi jistého Paulíka ze Dřínova. Kořeny samotné obce však sahají ještě dál, důkazem je zdejší gotický kostel, pocházející již ze 13. století. V obci Dřínov žije asi 300 obyvatel. Mezi slavné rodáky patří pražský knihkupec a spolumajitel nakladatelství Bursík & Kohout František Kohout (1841 – 1899).

stránky obce: www.obec-drinov.cz

zobrazit na mapě