ROYAL Fitness SAMK Měsíčník Kladno
ČSAD KLADNO Nad Kladnem Klapod
  • Nad Kladnem
  • SAMK
  • SOU a SOŠ Kladno

b

zpět

Běleč

Běleč leží na hranici tří okresů – kladenského, berounského a rakovnického. První písemná zpráva o Bělči pochází z roku 1352. Ke dni 31.12. 2007 zde žilo 334 obyvatel. K místním zajímavostem patří zřícenina hradu Jenčov a kostel svatého Mikuláše.   

stránky obce: www.belec.cz   

zobrazit na mapě   

.   

.   

.

Běloky

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1257. Mezi pamětihodnosti Běloků patří pomník padlým v 1. světové válce a kaplička. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 136 obyvatel.   

stránky obce: www.beloky.cz   

zobrazit na mapě   

.

.

.

Beřovice

Obec Beřovice se nachází 5 kilometrů severovýchodně od Slaného. Vesnicí protéká Bakovský potok. U Beřovic můžete najít mokřiny, které jsou významným hnízdištěm ptactva a byly prohlášeny za přírodní památku. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 313 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází už z roku 1348. A pro zajímavost – tohoto roku král Karel IV. založil pražskou univerzitu.   

stránky obce: www.obecberovice.cz   

zobrazit na mapě    

    

    

Bílichov

„Na pokraji mocného polesí, kde končí Řipská step, nalézá se prastará ves Bilichov. Dříve také zvaná Bělichov. Pojmenování její ukazuje na úctyhodné stáří, neboť mohla vzniknout ještě v dobách panství a pojmenována podle pohanského boha dobra a světla u Slovanů baltských Bělboha…“ stojí v místní kronice. V současné době zde žije 183 obyvatel. Obec leží v Přírodním parku Džbán, na jejím lesnatém katastru se nachází několik maloplošných chráněných území.   

stránky obce: www.bilichov.cz   

zobrazit na mapě   

.   

Blevice

Blevice leží asi sedm kilometrů jižně od Velvar a v současnosti zde žije kolem 300 obyvatel. V obci se nachází asi 400 let starý židovský hřbitov s krásnými slohovými náhrobky. První písemné zmínky o Blevicích pocházejí z roku 1282. Ačkoliv je obklopuje několik dalších blízkých vesnic, zůstává obec až do poslední chvíle návštěvníkům zakryta terénem a lesíky. Dodnes tu lidé připomínají, že ani Prusové podle svých map roku 1866 Blevice nenašli.   

stránky obce: www.obecblevice.cz    

zobrazit na mapě   

.   

Brandýsek

Obec Brandýsek vznikla sloučením dvou původních obcí: Brandýska a Olšan. V Hájkově kronice je Brandýsek zmiňován už v roce 975. Jeho rozmach ale přišel až s objevem uhlí a jeho těžbou v polovině 19. století. V katastru obce ležely doly Ludmila, Witek (později Ferdinand) a Theodor. Mezi slavné obyvatele Brandýska patří například architekt Alois Dryák, který navrhl budovu kladenského gymnázia. Nejlidnatější byla obec kolem roku 1930, kdy čítala 2700 obyvatel. Dnes zde žije zhruba o tisíc lidí méně.   

stránky obce: www.brandysek.cz   

zobrazit na mapě   

.   

Braškov

Obec Braškov leží asi 4 km jižně od Kladna. Do katastru obce patří ještě dvě místní části Toskánka a Valdek. Počátek existence obce je nejasný, ale první zmínka o pánech z Braškova je z 8. února 1249. V současné době zde žije okolo tisíce obyvatel.   

stránky obce: www.braskov.cz 

zobrazit na mapě  

. 

. 

. 

Bratronice

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1227. Mezi důležité občany patřil například herec Petr Haničinec. V Bratronicích je k vidění krásný pozdně barokní kostel Všech svatých z konce 18. století. K datu 1. 1. 2009 zde žilo 826 obyvatel.   

stránky obce: www.bratronice.cz 

zobrazit na mapě  

. 

. 

. 

.  

Buštěhrad

Buštěhrad je malé městečko mezi Kladnem a Prahou. Výhodná poloha a dobrá dopravní obslužnost z něj aktuálně činí velmi atraktivní místo. Turistům je zde k dispozici naučná Stezka historií Buštěhradu, prohlédnout si mohou i muzeum Oty Pavla, slavného spisovatele, který v Buštěhradě prožil část mládí a často na něj ve své tvorbě vzpomínal. V současné době v Buštěhradě žije přes 2700 obyvatel.   

stránky obce: www.mestobustehrad.cz 

zobrazit na mapě