ROYAL Fitness SAMK Měsíčník Kladno
ČSAD KLADNO Nad Kladnem Klapod
 • Nad Kladnem
 • SAMK
 • SOU a SOŠ Kladno

Kraje sjednotí terminologii při označování cyklotras. Vzorem je nová cyklokoncepce Středočeského kraje

Sobota, 25. května 2024 08:28

Pojmenování kategorií cyklotras a cyklostezek bude ve všech krajích jednotné. Nově budou páteřní trasy označené jako národní, nadregionální a regionální.

Nyní se například používají termíny jako hlavní dopravní cesta či cyklokoridor, významná regionální dopravní cesta a méně významná regionální cesta. Nová terminologie je využívána i v rámci nové Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji, kterou schválili radní a kterou budou na svém pondělním zasedání projednávat i zastupitelé.

Všechny tuzemské kraje budou při pojmenování kategorií cyklotras a cyklostezek používat jednotnou terminologii. Domluvili se na tom cyklokoordinátoři všech krajů s Ministerstvem dopravy ČR na nedávném pracovním setkání v Benešově, které zorganizoval Středočeský kraj. Nově budou páteřní trasy označené jako národní, nadregionální a regionální. Nové pojmenování, které budou používat všechny kraje, bude platné ve chvíli, kdy budou cyklokoncepce schválené v každém jednotlivém kraji. Přesný termín tedy ještě není znám.

Doposud se využívaly terminologie uvedené v různých metodikách, například Cyklovize 2030, kde bylo rozdělení na hlavní dopravní cestu, významnou regionální dopravní cestu a méně významnou regionální cestu. Asociace krajů ČR pak používala termíny cyklotrasa národního významu, nadregionálního významu a regionálního významu. „Pojmenování bylo nejednotné, zmatečné. Sjednocená terminologie bude využívána všemi kraji v celé republice a navazovat na ni budou i podpůrné programy od SFDI,“ potvrzuje Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy. Nová terminologie je využívána i v rámci nové Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2024–2030, kterou budou krajští zastupitelé schvalovat už v pondělí 27. 5. 2024.

Petr Borecký zároveň připomíná, že všechny kraje, ale i většina měst a obcí usilují o rozvoj infrastruktury pro cyklodopravu. „Cílem je, aby tento druh dopravy mohl fungovat jako plnohodnotná součást dopravního systému. Infrastruktura je doposud nepropojená a území republiky pokrývá nerovnoměrně, někde zcela chybí. Kraje by k jejímu rozvoji měly využívat své kompetence a legislativní nástroje. Takto to prosazujeme i v rámci Asociace krajů ČR, přičemž jednotná terminologie by měla být základem, kdy bude jasné pojmenování při majetkoprávních vypořádáních pozemků pod budoucími cyklostezkami nutnými pro propojení sítě a koordinace jejich přípravy se stavbami silnic a železnic. Rád bych v této souvislosti zdůraznil, že cyklodoprava, silniční i železniční doprava nemají stát proti sobě, jak je někdy v Česku špatně interpretováno, ale mají se navzájem doplňovat,“ vysvětluje Petr Borecký. Cyklokoordinátoři krajů se pak dohodli i na barvách cyklostezek a cyklotras podle kategorií. Pro národní určili červenou, pro nadregionální modrou a pro regionální cyklotrasu pak zelenou.

Národní páteřní cyklotrasa propojuje jednotlivé kraje, nadregionální se zaměřuje na spojení významných rozvojových center a regionální pak napojují na trasy vyšší kategorie významná, krajská, spádová a hlavní rozvojová centra.

Zároveň byly na setkání představeny priority Středočeského kraje podle této kategorizace. V rámci národních a nadregionálních prioritních cyklotras směřujících do Prahy bude cyklostezky projektovat, stavět a financovat kraj. V případě nadregionálních a regionálních tras bude kraj pracovat například i na projektových dokumentacích, poskytovat dotace obcím a městům na budování, financovat odstraňování kritických míst a začleňovat cykloinfrastrukturu do staveb silnic. Obce a města pak mohou zároveň s tím projektovat a stavět. „V případě místních tras, které nebudou tvořit páteřní síť a které budou připravovat města a obce, bude kraj posuzovat vhodnost začlenění do dalších dopravních staveb, koordinovat značení a spolufinancovat výstavbu cykloinfrastruktury mikroregionů, měst a obcí. Již dnes má na to Středočeský kraj určený samostatný Fond cyklistické infrastruktury,“ konstatuje Petr Borecký.

V případě Středočeského kraje bude cyklodoprava integrována do systému dopravní obslužnosti. V běhu je již řada projektů a dotačních titulů na výstavbu cyklověží, koláren a cykloboxů, připravuje se i propojení cyklověží s mobilní aplikací PID Lítačka. Kvůli řízení a koordinaci rozvoje cyklistiky a

cykloturistiky bude modernizována i databáze v geografických informačních systémech. „Znovu bych chtěl připomenout, že cyklistická doprava je jedním z plnohodnotných způsobů dopravy, a to nejen za sportem a rekreací. Jestli nikomu nepřijde divné, že stát a kraj investují do silnil a železnice, nemělo by nikoho překvapit, že investují i do cyklostezek, a že to stojí peníze. V době elektrokol odpadá i častý argument, že u nás to nejde, protože je v Česku kopcovitý terén,“ uzavírá Petr Borecký.

 


 1. zprávy

  Den zdraví v kladenské nemocnici ve čtvrtek od 9 do14.00 hodin

 2. zprávy

  Svárov, škola s téměř 120 letou tradicí, hledá vyučující, kuchařku a uklízečku

 3. krimi

  Náklaďák v Kladně porazil strom, ten zpřetrhal elektrické vedení a poškodil dům, vše zachránili hasiči

 4. zprávy

  V Kladně odstartovalo další forenzní značení kol

 5. zprávy

  Další nehoda u Žižic nedaleko od Slaného, dvě osobní auta tři zranění

 6. zprávy

  Zastupitelstvo v Kladně řešilo prodej bytů, územní plán i nové vyhlášky

 7. zprávy

  Žižický dětský den přilákal stovky lidí, lákadlem pro malé a velké byl i policejní vrtulník

 8. krimi

  Policisté v červnu připomínají Evropský den proti vloupání

 9. zprávy

  Slánská galerie V Troubě představila fotografie amatérských autorů z města a okolí

 10. zprávy

  Redakční výběr toho, co vám možná tento týden v Kladenských listech uteklo

 11. zprávy

  SOŠ a SOU Kladno náměstí Edvarda Beneše dostane peníze od kraje na praxe v zahraničí

 12. zprávy

  Jak jsem se nestal youtuberem, kamera přidává na váze, ne na inteligenci, pizza a požár

 13. krimi

  U zřícené budovy v Kladně zasahovalo 10 jednotek hasičů, zachránili 24 osob

 14. zprávy

  Slánský tuplák dnes pokračuje, neděle od 10 do 13 hodin bude hlavně pro děti

 15. krimi

  Desátý ročník Seniorského víceboje zná své vítěze, opět ho pořádali strážníci v Kladně

 16. zprávy

  Plovoucí město mladých stavitelů z Kladna postoupilo do mezinárodního superfinále soutěže Modelium

 17. zprávy

  Jů a Hele pobaví děti v kladenském Kině Sokol, vstupenky už jsou v předprodeji

 18. zprávy

  Nový fitness program Les Mills v Royal Fitness přináší zábavu a výzvy

 19. zprávy

  Kam o víkendu i po něm, kultura, sport, zábava i poučení. Vyberte si v naší nabídce

 20. zprávy

  Více než 20 stánků s pitím i jídlem, Plzeň bude také, tři dny zábavy pro děti a dospělé startují v pátek