Teplárna Kladno Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Škola E. Beneš Kladno
  • SAMK
  • Práce ve Slaném

Slaný získalo příslib dotace na kompletní rekonstrukci zimního stadionu

Pondělí, 2. března 2015 00:02

Město Slaný podalo v březnu minulého roku žádost o poskytnutí dotace ze sdružených prostředků strukturálních fondů EU a státního rozpočtu na kofinancování projektu „Rekonstrukce ledové plochy – Zimní stadion ve Slaném“. Se svou žádostí město uspělo a získalo příslib na dotaci až do její maximální výše 19 598 912,04 Kč.

Slaný získalo příslib dotace na kompletní rekonstrukci zimního stadionu (Foto: KL)

Cílem projektu je rekonstrukce ledové plochy zimního stadionu jako součásti víceúčelového sportovního areálu, který umožňuje pravidelné sportování pro širokou veřejnost se zaměřením jak na klasické zimní sporty (hokej, bruslení, krasobruslení apod.), tak i na atletiku a fotbal.

Zimní stadion je v současné době v nevyhovujícím stavu, projevuje se dlouhodobá absence potřebných investičních prostředků na obnovu a modernizaci objektu. Ledová plocha jako “srdce” zimního stadionu nesplňuje moderní velikostní trend, zařízení pro tvorbu ledu a rozvody chladu jsou hluboce za hranicí životnosti. Projektem navržené stavební řešení je ucelenou etapou rekonstrukce zimního stadionu a zároveň etapou, která odstraňuje největší provozní rizika zimního stadionu, kterými jsou značné změny v podloží ledové plochy způsobující deformaci podkladové a chladící desky.

Navržená etapa rekonstrukce je v souladu s budoucími dalšími potřebnými stavebními úpravami stadionu, které budou vyvolávány především v důsledku zastaralých technologií a konstrukcí na konci jejich životnosti. Stadion je z roku 1980 a technologie použité při jeho stavbě byly navrženy s životností 17 let.

Realizací projektu bude významným způsobem revitalizován zimní stadion, který umožní veřejnosti celoročně využívat všechny prostory a dojde ke zlepšení kvality veřejných služeb. Posílí se a zkvalitní nabídka sportovního vyžití ve Slaném, dojde ke zvýšení kulturního a společenského oživení města a vybuduje se ucelený sportovně – rekreační komplex ve Slaném.

.

Autor: Dagmar Lánská

Čtěte také: Ochranka kladenského stadionu brutálně zbila fanouška Rytířů

.