ROYAL Fitness SAMK Měsíčník Kladno
ČSAD KLADNO Nad Kladnem Klapod
 • Nad Kladnem
 • SAMK
 • SOU a SOŠ Kladno

Blikající majáky v Kladně i v celé ČR symbolizovaly blížící se pomoc obětem trestných činů

Čtvrtek, 22. února 2024 13:28

Evropský den obětí trestných činů si minutou ticha a blikajícími majáky připomněli nejen policisté  napříč republikou. V Kladně se minuty ticha s blikajícími majáky, v pravé poledne, zúčastnili představitelé policie, strážníků i Probační a mediální služby.I letos projevili úctu k obětem a vyjádřili jim podporu společnou minutou ticha, nejen policisté, a to 22. února v 12.00 hodin. Na služebních vozech se zároveň před policejními služebnami po celé republice rozsvítili majáky, které symbolizují naději a přicházející pomoc.

Problematika obětí je celospolečensky řešena. Proto práce s oběťmi a neustálá snaha o zvyšování úrovně komunikace s oběťmi je také nedílnou součástí činnosti Policie České republiky. „K obětem trestných činů přistupujeme se vší vážností, poskytujeme jim služby krizové intervence i psychologickou pomoc. Propojujeme oběti trestných činů s organizacemi, které poskytují právní pomoc a podporu v celém procesu trestního řízení,“ říká genpor. Martin Vondrášek, policejní prezident.

Dnem 22. února se nejen policie snaží opakovaně rozšířit povědomí o právech a potřebách obětí trestných činů. Již v roce 1990 byla ve Velké Británii podepsána Charta práv obětí, kterou si právě Evropským dnem obětí trestných činů připomínáme. V České republice jsou práva obětí zakotvena v zákoně č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, který mimo jiné vymezuje status „zvlášť zranitelná oběť“. Tou může být například dítě, senior a oběť domácího nebo sexuálního násilí. Těmto obětem náleží zvláštní práva, jako je bezplatná pomoc advokáta, lékařské ošetření anebo výslech vedený osobou stejného či opačného pohlaví. Veškerá opatření mají za cíl, aby oběť nebyla opakovaně viktimizována a aby ji trestním procesem nevzniklo druhotné trauma. Pro tyto účely policie disponuje speciálními výslechovými místnostmi, které jsou rozmístěny po celé republice. Jejich taktické uspořádání a technické vybavení snižuje riziko sekundární viktimizace a vytváří pro oběť důvěrné a bezpečné prostředí.

Jedním ze subjektů, se kterými spolupracujeme, je Probační a mediační služba. V České republice má síť 74 středisek, kde se na ně může obrátit kdokoliv, kdo se cítí být obětí. Pracovníci pomáhají obětem vyrovnat se s těžkou životní situací. Nabízí restorativní péči, bezpečný prostor pro rozhovor, doprovod důvěrníka na jednání s orgány činnými v trestním řízení a další pomocné služby. „Vzhledem k nedávným tragickým událostem je pro nás důležité připomenout veřejnosti, že jsme tu pro všechny, kteří se cítí být nebo se stali oběťmi trestného činu. Ať jde o násilnou trestnou činnost nebo nedbalostní čin, jehož obětmi jsou poškození či pozůstalí po dopravních nehodách. Naši vyškolení specialisté jsou vždy připraveni s maximální citlivostí a empatií poskytnout obětem podporu a potřebnou pomoc na celém území republiky díky rozsáhlé síti středisek, kterou disponujeme,“ říká Andrea Matoušková, ředitelka Probační a mediační služby.

Obětí může být dle zákona o obětech trestných činů kdokoliv, komu bylo ublíženo na zdraví, fyzickém i psychickém, byla mu způsobena majetková či nemajetková újma a pachatel se na jeho úkor trestným činem obohatil. Je třeba ale myslet i na ty oběti, které nebyly přímo zasaženy samotným protiprávním jednáním a na které se často zapomíná. „Můžou jimi být děti jako osoby ohrožené domácím násilím nebo pozůstalí, kteří ztratili někoho blízkého při smrtelné dopravní nehodě. Proto jste-li oběťmi nebo svědky jakékoliv formy protiprávního jednání, neostýchejte se kontaktovat Policii České republiky na tísňové lince 158,“ doplňuje plk. Zuzana Pidrmanová, vedoucí odboru prevence Policejního prezidia ČR.

Pamatujte na heslo tohoto dne: „(Ne)Jsme (Bez)Mocní“.

Zdroj: PČR

 

 
 


 1. zprávy

  Revolution Train z pohledu policie

 2. zprávy

  Motyčín navštívila největší pojízdná zvonkohra na světě

 3. zprávy

  Sobota rozhodne o postupu kladenských Kanonýrů do superligy,přijďte je podpořit

 4. info z radnice

  Zápis dětí do kladenských základních škol pro školní rok 2024/2025

 5. krimi

  Žena v Kladně odcizila kosmetiku za více než 10 tisíc, sama se přihlásila na policii.

 6. pozvánka

  Řízkové hody na vás čekají celý víkend v Královickém dvoře

 7. pozvánka

  Zoopark zájezd zve na premíéru filmu o přírodě Arizony

 8. krimi

  Nejdřive předvedla striptýz a po tom dala strážníkovi facku

 9. pozvánka

  Bitva Libušín 2024 aneb pocta Janu Žižkovi vypukne už za 17 dnů

 10. zprávy

  Učitele/ky, asistenty/ky přijme ZŠ škola ve Svárově s tradicí od roku 1905

 11. zprávy

  Školní kavárna v Kladně na náměstí E. Beneše přivítala první hosty

 12. zprávy

  V Kladně trhy pokračují opět ve středu, ve Slaném budou mít premiéru 19. dubna

 13. zprávy

  Královice nabízejí prostor pro školení nebo setkání vaší firmy

 14. info z radnice

  Blíží se termín zápisu do mateřských škol ve Slaném

 15. krimi

  Středočeští hasiči měli od počátku roku Bohužel mnoho velkých zásahů

 16. zprávy

  Redakční výběr toho co vám možná tento týden v Kladenských listech uteklo

 17. pozvánka

  Dnes máte možnost zažít ptačí den v Zooparku Zájezd

 18. zprávy

  Krajské školy si rozdělí 12. milionů, SOU Slaný a ZUŠ Kladno jsou mezi nimi

 19. zprávy

  Tábory pro zvídavé děti budou letos i v Kladně

 20. info z radnice

  Zámecká stodola i zahrada projdou proměnou, stodola bude sloužit veřejnosti