SAMK TV Měsíční Kladno
Vánoce ČSAD KLADNO KLAPOD
 • Vánoce
 • Restaurace Sleťák
 • SOU a SOŠ Kladno

Páté zasedání zastupitelstva Slaný

Úterý, 21. března 2023 13:46

Starosta Královského města Slaný si dovoluje svolat páté zasedání zastupitelstva, které se bude konat 22. března od 16.00 hodin v Městském centru Grand.

Foto: Varvařovský Pavel

Program

PROCEDURÁLNÍ NÁLEŽITOSTI:                                                                                                                                § PREZENCE                                                                                                                                                                § VOLBA OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU                                                                                                                              § DODATEČNÉ ZAŘAZENÍ BODU DO PROGRAMU                                                                                                § SCHVÁLENÍ PROGRAMU ZASEDÁNÍ JAKO CELKU, VČETNĚ SCHVÁLENÝCH ZMĚN                         01/05/2023/ZM                                                                                                                                           DOTAZY OBČANŮ                                                                                                                                       02/05/2023/ZM                                                                                                                                   ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ NA DOLÍKÁCH – INFORMACE O TVORBĚ ZADÁNÍ SOUTĚŽE, SCHVÁLENÍ TYPU SOUTĚŽE A NÁSLEDNÉHO TYPU ZAKÁZKY PO SOUTĚŽI                                                               03/05/2023/ZM                                                                                                                                                         A/ NÁVRH NA SCHVÁLENÍ VÝSLEDKŮ ELEKTRONICKÉ AUKCE PRODEJ POZEMKOVÉ PARCELY P. Č. 1375/11 V K. Ú. SLANÝ                                                                                                                                              B/ NÁVRH NA SCHVÁLENÍ VÝSLEDKŮ ELEKTRONICKÉ AUKCE PRODEJ POZEMKOVÉ PARCELY P. Č. 1375/29 V K. Ú. SLANÝ                                                                                                                                              C/ NÁVRH NA SCHVÁLENÍ VÝSLEDKŮ ELEKTRONICKÉ AUKCE PRODEJ POZEMKOVÉ PARCELY P. Č. 1375/47 V K. Ú. SLANÝ                                                                                                                            04/05/2023/ZM                                                                                                                                                          NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1/2023 – PŘIJETÍ DOTACÍ A ZÁPŮJČKY Z KONCE ROKU 2022     05/05/2023/ZM                                                                                                                                                      NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 2/2023 – PŘIJETÍ DOTACÍ, POJISTNÝCH PLNĚNÍ A PENĚŽNÍHO DARU                                                                                                                                                            06/05/2023/ZM                                                                                                                                                  NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 3/2023 – NAVÝŠENÍ PŘÍSPĚVKU HASIČSKÉMU ZÁCHRANNÉMU SBORU                                                                                                                                                       07/05/2023/ZM                                                                                                                                                       NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č. 04/2023 – NAVÝŠENÍ ČERPÁNÍ Z ÚČTU FONDU NA OBNOVU VODOVODŮ A KANALIZACÍ                                                                                                  08/05/2023/ZM                                                                                                                                                          NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ – NEUTRÁLNÍ POVAHY – Č. 05/2023 – PŘESUN FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ÚSPOR KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ ODBORU SPRÁVY MAJETKU                        09/05/2023/ZM                                                                                                                                                  NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 6/2023 – ZAPOJENÍ MIMOŘÁDNÝCH PŘÍJMŮ DO BĚŽNÝCH VÝDAJŮ ODBORU KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE A PŘEVEDENÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ ODBORU KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE DO KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ ODBORU KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE              10/05/2023/ZM                                                                                                                                                    NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 7/2023 – ROZDĚLENÍ PŘÍJMŮ A PROVOZNÍCH VÝDAJŮ ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ZDRAVOTNICTVÍ A ŠKOLSTVÍ                                                                                            11/05/2023/ZM                                                                                                                                                          NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ČLENSTVÍ MĚSTA SLANÝ VE SDRUŽENÍ ENERGETICKÝCH MANAŽERŮ MĚST A OBCÍ A NÁVRH NA SCHVÁLENÍ RO Č. 8/2023                                                                                        12/05/2023/ZM                                                                                                                                                  NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ČLENSTVÍ MĚSTA SLANÝ VE SPOLKU PARTNERSTVÍ PRO MĚSTSKOU MOBILITU A NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.9/2023                                                                                      13/05/2023/ZM                                                                                                                                                        NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU MĚSTA SLANÉHO 2024-2027                                    14/05/2023/ZM                                                                                                                                                NÁVRH NA SCHVÁLENÍ DALŠÍHO POSTUPU V PROJEKTU „REKONSTRUKCE PLOVÁRNY SLANÝ“            15/05/2023/ZM                                                                                                                                              NÁVRH NA SCHVÁLENÍ DODATKU Č. 1 K PLÁNOVACÍ SMLOUVĚ Č. 2/2S/2023 SE SPOL. DOMYDOLÍN S.R.O.                                                                                                                                                          16/05/2023/ZM                                                                                                                                            ODMĚNY NEČLENŮ ZASTUPITELSTVA ČINNÝCH V KOMISÍCH A VÝBORECH                                        17/05/2023/ZM                                                                                                                                                    NÁVRH NA SCHVÁLENÍ PŘIJETÍ DOTACE PROJEKTU „ZVÝŠENÍ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI MĚSTA SLANÝ“                                                                                                                                                          18/05/2023/ZM                                                                                                                                                INVESTIČNÍ AKCE – AKTUÁLNÍ INFORMACE                                                                                                  19/05/2023/ZM ZPRÁVY O ČINNOSTI VÝBORŮ 20/05/2023/ZM SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PÍSEMNÉM VYŘÍZENÍ PŘIPOMÍNEK A DOTAZŮ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLANÝ 21/05/2023/ZM

DISKUSE – INTERPELACE


 1. video

  V neděli začaly v Kladně Vánoce rozsvícením stromu splněných přání

 2. foto

  VIDEO: V Knovízi prošly děti pekelnou stezku

 3. pozvánka

  Kladenské Vánoce: Na co se můžete tento týden těšit?

 4. zprávy

  Nejen kladenské cestující čekají od 10. prosince změny v autobusové dopravě

 5. zprávy

  Co vám možná tento týden uteklo v Kladenských listech

 6. video

  Rozsvícení stromu i náměstí ve Slaném přilákalo stovky lidí

 7. povidka

  Povídka Kladenských listů: Svíčka první – o veverkách, Barborce, Mikuláši a těšení

 8. zprávy

   Naučné středisko ekologické výchovy Kladno-Čabárna, dostane příspěvek od kraje

 9. zprávy

  Čtyři knihovny v kraji se podělí o 10 milionů na svůj provoz

 10. pozvánka

  Mikuláš na koni přijede 5. prosince do Kladna, těšit se můžete i na Krampusáky

 11. pozvánka

  V Kladenském zámku můžete navštívit výstavu betlémů

 12. pozvánka

  Slavnost světla ve Slaném vás čeká již v sobotu

 13. zprávy

  Kladenské Vánoce začnou první adventní neděli na náměstí Starosty Pavla

 14. sport

  Kladenští karatisté získali tři nominace na Mistrovství České republiky

 15. video

  V Kladně došlo ke střetu chodkyně a autobusu. Pro ženu přiletěl vrtulník

 16. pozvánka

  V Knovízi jsou s čerty žerty. Přesvědčte o tom v pátek a sobotu

 17. video

  Čerti z Rakouska předvedli svoji show na slánském náměstí

 18. pozvánka

  Ivo Šmoldas, Václav Kopta, Petr Jablonský a host Marie Formáčková vás zvou do kina Hutník už v pondělí

 19. foto

  V kladenské nemocnici pokračují stavební práce na bloku C2

 20. zprávy

  Již podruhé přijali psovodi kladenských strážníků výzvu k účasti na charitativní akci