ČSAD KLADNO
 • Farmářské trhy
 • Kladno
 • Rebuy Stars

Středočeský kraj ve spolupráci se Středočeským inovačním centrem oficiálně představuje nový dotační program Věda v praxi obcí

Sobota, 4. března 2023 08:17

Dlouhodobou snahou Středočeského kraje je podporovat rozvoj středočeských obcí a jejich dalších partnerů. Za tímto účelem připravil Středočeský kraj ve spolupráci se Středočeským inovačním centrem SIC nový dotační program Věda v praxi obcí.

Foto: KL

Krajští zastupitelé na svém dnešním zasedání schválili, v rámci středočeského dotačního programu Smart Akcelerátor III, pilotní nasazení dotačního programu Věda v praxi obcí. Poskytne přímou finanční podporu středočeským obcím, jejich příspěvkovým organizacím a dobrovolným svazkům obcí na expertní služby realizované výzkumnými organizacemi Středočeského kraje. „Obce potřebují často řešit velmi odborné věci a mnohdy hledají experty, kteří by jim s nimi pomohli. Tento program středočeským obcím umožní využít odborné kapacity středočeských výzkumných organizací. Spolupráci mezi veřejným a výzkumným sektorem považuji za důležitou pro obě strany.  Středočeské inovační centrum je prostředníkem a supervizorem takové spolupráce,“ konstatuje Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje.

V našem regionu je řada výzkumných organizací, které se věnují aplikačnímu výzkumu či expertnímu poradenství například v oblastech energetických úspor, udržitelného řešení veřejné infrastruktury nebo veřejných prostranství. Chceme tím vytvořit nová partnerství v inovačním ekosystému kraje a pomoci přinést inovace i do veřejného prostoru,“ říká ředitel Středočeského inovačního centra Pavel Jovanovič. „Ambicí programu není nahradit nebo suplovat dotační zdroje, ať už národní nebo evropské. Tomu odpovídá i celkové množství financí, tedy dva miliony korun,“ doplňuje Petra Pecková.

Detailní informace o tom, jak se mohou města a obce do programu přihlásit, najdou na webu Program Smart Akcelerátor III – Věda v praxi obcí pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na podporu inovačního prostředí ve Středočeském kraji – Webový portál Středočeského kraje stredoceskykraj.cz.

Program bude oficiálně vyhlášen 11. března 2023, příjem žádostí bude spuštěn 3. dubna 2023 a bude otevřen až do 31. října 2023.

Jak program funguje

Před podáním žádosti je nutné absolvovat dvoukolovou konzultaci se zaměstnancem SIC.
Detailní informace o tom, jak se může vaše obec do programu přihlásit, najdete v dokumentech výzvy Program Smart Akcelerátor III – Věda v praxi obcí pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na podporu inovačního prostředí ve Středočeském kraji – Webový portál Středočeského kraje stredoceskykraj.cz.
Minimální výše podpory na jeden projekt je 100.000 korun a maximální výše 200 000 korun, přičemž dotace se poskytuje ve výši až 100 % ze způsobilých výdajů. Výše celkových výdajů na projekt přitom není omezena.

Harmonogram programu I. výzva: program bude oficiálně vyhlášen 11.3.2023, příjem žádostí bude spuštěn 3.4.2023 a bude otevřen až do 31.10.2023 II. výzva: příjem žádostí bude spuštěn 1.4.2024 a bude otevřen až do 31.10.2024

Co vám SIC pomůže například vyřešit:

Energetika                                                                                                                                                  Posouzení současného stavu obecních budov a technologií.
Zpracování koncepce rozvoje obecní energetiky.
Zpracování koncepce pro zapojení obcí do komunitní energetiky.
Příprava podkladů pro výběrová řízení.

Veřejná prostranství                                                                                                                              Zpracování dokumentu koncepce rozvoje území
Stanovení regulativů
Konzultace řešení modrozelené infrastruktury v intravilánu obce.

Adaptace na klimatickou změnu                                                                                                                    Studie a návrh opatření pro eliminaci nežádoucího jevu vodní eroze, zanášení a eutrofizace vodních nádrží.
Výpočet vodní bilance.
Model vodní a erozní bilance: terénní průzkum, zpracování podkladových dat modelu, jeho sestavení a výpočet.
Návrh opatření: projektová dokumentace na úrodni DUR. Výstupy: erozně odtokový model, projekt erozních opatření, součástí dat budou podklady pro další stupně přípravy záměru v digitální formě.
Sezónní monitoring kvality povrchové vody a sedimentu.

Vodohospodářství                                                                                                                                              Zpracování studie kapacity stávající ČOV.
Hydrogeologické posouzení lokality.
Studie proveditelnosti technického řešení.

Autor: Michal Kroutil

 


 1. zprávy

  Kladenští hasiči bleskově zasáhli u hořící dodávky

 2. zprávy

  Novinky na železnici v Praze a Středočeském kraji v turistické sezóně 2023

 3. zprávy

  Nezapomeňte! V neděli v noci se změní čas ze zimního na letní

 4. zprávy

  Středočeský kraj buduje rozsáhlou síť cyklostezek

 5. zprávy

  Dívku se podařilo nalézt v pořádku

 6. zprávy

  Na náměstí Starosty Pavla se vrátí farmářské trhy

 7. zprávy

  Slunečné počasí vylákalo obyvatele města do parků, ulic a dětských hřišť. Strážnici zde zvyšují kontrolu

 8. zprávy

  Dětský domov v Ledcích opět vyrazil na cesty

 9. zprávy

  V Kladně bude uzavřen bazén Norská od 28.března do 30. března

 10. zprávy

  Orli na válečném nebi, výstava ve Sládečkově muzeu Slaný

 11. zprávy

  Kumpánova zahrada opět voní kávou

 12. krimi

  Dítě v ohrožení – pomozte najít třináctiletou dívku.

 13. zprávy

  Stavba Multifunkční sportovní haly ve Slaném se blíží ke zdárnému konci

 14. zprávy

  Obec Tuřany a spolek Hejkal vás zvou na historicky první akci Vynášení Morany

 15. zprávy

  Stav výstavby nového energocentra u zimního stadionu k 18 .březnu obrazem

 16. zprávy

  Pokud poznáváte muže na fotografii, pomůžete policii

 17. zprávy

  Ceny hejtmanky za rok 2022 se předávaly ve Slaném

 18. zprávy

  Kladno bude v neděli pálit Moranu a vyhánět zimu

 19. zprávy

  Kumpánova zahrada ve Slaném se stala celostátním i středočeským vítězem

 20. zprávy

  Muzikant Jary Tauber má za sebou čtvrté zahraniční koncertování s Petrem Jandou z Olympicu