ROYAL Fitness SAMK Měsíčník Kladno
ČSAD KLADNO Farmarske trhy Nad Kladnem Klapod
 • Nad Kladnem
 • SAMK
 • SOU a SOŠ Kladno

Středočeský kraj ve spolupráci se Středočeským inovačním centrem oficiálně představuje nový dotační program Věda v praxi obcí

Sobota, 4. března 2023 08:17

Dlouhodobou snahou Středočeského kraje je podporovat rozvoj středočeských obcí a jejich dalších partnerů. Za tímto účelem připravil Středočeský kraj ve spolupráci se Středočeským inovačním centrem SIC nový dotační program Věda v praxi obcí.

Foto: KL

Krajští zastupitelé na svém dnešním zasedání schválili, v rámci středočeského dotačního programu Smart Akcelerátor III, pilotní nasazení dotačního programu Věda v praxi obcí. Poskytne přímou finanční podporu středočeským obcím, jejich příspěvkovým organizacím a dobrovolným svazkům obcí na expertní služby realizované výzkumnými organizacemi Středočeského kraje. „Obce potřebují často řešit velmi odborné věci a mnohdy hledají experty, kteří by jim s nimi pomohli. Tento program středočeským obcím umožní využít odborné kapacity středočeských výzkumných organizací. Spolupráci mezi veřejným a výzkumným sektorem považuji za důležitou pro obě strany.  Středočeské inovační centrum je prostředníkem a supervizorem takové spolupráce,“ konstatuje Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje.

V našem regionu je řada výzkumných organizací, které se věnují aplikačnímu výzkumu či expertnímu poradenství například v oblastech energetických úspor, udržitelného řešení veřejné infrastruktury nebo veřejných prostranství. Chceme tím vytvořit nová partnerství v inovačním ekosystému kraje a pomoci přinést inovace i do veřejného prostoru,“ říká ředitel Středočeského inovačního centra Pavel Jovanovič. „Ambicí programu není nahradit nebo suplovat dotační zdroje, ať už národní nebo evropské. Tomu odpovídá i celkové množství financí, tedy dva miliony korun,“ doplňuje Petra Pecková.

Detailní informace o tom, jak se mohou města a obce do programu přihlásit, najdou na webu Program Smart Akcelerátor III – Věda v praxi obcí pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na podporu inovačního prostředí ve Středočeském kraji – Webový portál Středočeského kraje stredoceskykraj.cz.

Program bude oficiálně vyhlášen 11. března 2023, příjem žádostí bude spuštěn 3. dubna 2023 a bude otevřen až do 31. října 2023.

Jak program funguje

Před podáním žádosti je nutné absolvovat dvoukolovou konzultaci se zaměstnancem SIC.
Detailní informace o tom, jak se může vaše obec do programu přihlásit, najdete v dokumentech výzvy Program Smart Akcelerátor III – Věda v praxi obcí pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na podporu inovačního prostředí ve Středočeském kraji – Webový portál Středočeského kraje stredoceskykraj.cz.
Minimální výše podpory na jeden projekt je 100.000 korun a maximální výše 200 000 korun, přičemž dotace se poskytuje ve výši až 100 % ze způsobilých výdajů. Výše celkových výdajů na projekt přitom není omezena.

Harmonogram programu I. výzva: program bude oficiálně vyhlášen 11.3.2023, příjem žádostí bude spuštěn 3.4.2023 a bude otevřen až do 31.10.2023 II. výzva: příjem žádostí bude spuštěn 1.4.2024 a bude otevřen až do 31.10.2024

Co vám SIC pomůže například vyřešit:

Energetika                                                                                                                                                  Posouzení současného stavu obecních budov a technologií.
Zpracování koncepce rozvoje obecní energetiky.
Zpracování koncepce pro zapojení obcí do komunitní energetiky.
Příprava podkladů pro výběrová řízení.

Veřejná prostranství                                                                                                                              Zpracování dokumentu koncepce rozvoje území
Stanovení regulativů
Konzultace řešení modrozelené infrastruktury v intravilánu obce.

Adaptace na klimatickou změnu                                                                                                                    Studie a návrh opatření pro eliminaci nežádoucího jevu vodní eroze, zanášení a eutrofizace vodních nádrží.
Výpočet vodní bilance.
Model vodní a erozní bilance: terénní průzkum, zpracování podkladových dat modelu, jeho sestavení a výpočet.
Návrh opatření: projektová dokumentace na úrodni DUR. Výstupy: erozně odtokový model, projekt erozních opatření, součástí dat budou podklady pro další stupně přípravy záměru v digitální formě.
Sezónní monitoring kvality povrchové vody a sedimentu.

Vodohospodářství                                                                                                                                              Zpracování studie kapacity stávající ČOV.
Hydrogeologické posouzení lokality.
Studie proveditelnosti technického řešení.

Autor: Michal Kroutil

 


 1. pozvánka

  Ve čtvrtek zahájí Kladenský zámek druhou část výstavy: Jiří Hanke- 50 let s fotografií

 2. pozvánka

  Čarodějnické rejdění na Sletišti se Sportovními areály města Kladna

 3. zprávy

  Poznejte osobnosti Kladna, pozvání do Klapodu přijal Leoš Stránský, splnil si sen, je kaskadér

 4. info z radnice

  Infocentrum města Slaný získalo cenu České unie cestovního ruchu

 5. zprávy

  Redakční výběr toho co vám možná tento týden v Kladenských listech uteklo

 6. zprávy

  Všechny zastávky v kraji budou na znamení

 7. krimi

  Složky IZS zasahovaly v Kladně-Rozdělově při záchraně života nezletilé osoby

 8. video

  V Kladně došlo k napadení několika mladých žen, policie hledá další poškozené a svědky

 9. krimi

  Policisté objasnili vloupání do rodinných domů v Hostouni

 10. pozvánka

  Již zítra můžete oslavit den země v Zooparku Zájezd

 11. info z radnice

  Slaný se opět zapojí do akce „Den země“

 12. zprávy

  Učitele/ky, asistenty/ky přijme ZŠ škola ve Svárově s tradicí od roku 1905

 13. sport

  Fitness ráno pro dámy v Royal Fitness

 14. krimi

  Speed Marathon 2024, akce zaměřená na měření rychlosti, víme kde to bude, už zítra

 15. zprávy

  Strážníkům v Kladně se podařilo najít odcizeného psa, ukradl ho bezdomovec

 16. info z radnice

  Královské město Slaný opět podpoří zájmové organizace a spolky

 17. zprávy

  Klapod je zpět, poznejte osobnosti Kladna, Vránu našli v hospodě

 18. zprávy

  Vyhrajte se Zooparkem Zájezd, unikátní dokument stojí za zhlédnutí

 19. pozvánka

  Den země Kladno oslaví v Zahradě Kladenského zámku

 20. video

  Záchranářská ulička neboli ulička pro život, její zneužití je porušením zákona