ČSAD KLADNO
 • Farmářské trhy
 • Kladno
 • Rebuy Stars

Zařízení sociální intervence Kladno otevírá detašované pracoviště přímo ve Slaném

Úterý, 21. února 2023 09:41

Nová pobočka se otevřela 15. února 2023 se sídlem ve Wilsonově ulici č. p. 560 a občané ji mohou bezplatně začít využívat od března letošního roku. Pomoc jim bude poskytnuta v tématech adiktologie ,léčby závislosti, a domácího násilí. Postupně přibude manželské a rodinné poradenství. Již nyní je možné zavolat na telefonní číslo 736 648 936, na kterém pracovnice zjistí, do jaké služby téma volajícího patří a doporučí mu konkrétní služby i objednání.

Foto: Mú Slaný 

 Bývalá rozpočtová organizace zahájila svou činnost již v roce 1976 pod názvem Okresní ústav sociální péče. Během doby a probíhajících státních změn se její název měnil, služby se však rozvíjely. V roce 2003 přešla od vlastnictví státu do správy Středočeského kraje.ZSI Kladno se stará o klienty v oblastech sociálních služeb: manželská a rodinná poradna, intervenční centrum, azylové domy, mobilní terénní program, ADA + závislostní chování dětí a dorostu, adiktologie je léčba závislostí.

Slavnostní zahájení otevřel pan místostarosta Radek Vondráček: ,,Jsem velice rád, že se tady pobočka otevírá.  Velké poděkování patří Středočeskému kraji, který za tímto účelem navýšil prostředky. Jde o službu, která tady chyběla. Obyvatelé Slánska tak již nebudou muset dojíždět do poradny, která sídlí v Kladně. Zvlášť z okolních obcí to pro ně bylo někdy náročné. Jedná se o projekt, který vznikal dlouhou dobu. Historicky první jednání zahájil bývalý starosta města RNDr. Ivo Rubík. Děkuji bývalé vedoucí sociálního odboru Mgr. Editě Zárubové, se kterou jsme vyslali společně první impuls k vytvoření tohoto centra ve Slaném“, uvedl první místostarosta.

Slavnostní zahájení otevřel pan místostarosta Radek Vondráček: ,,Jsem velice rád, že se tady pobočka otevírá. Velké poděkování patří Středočeskému kraji, který za tímto účelem navýšil prostředky. Jde o službu, která tady chyběla. Obyvatelé Slánska tak již nebudou muset dojíždět do poradny, která sídlí v Kladně. Zvlášť z okolních obcí to pro ně bylo někdy náročné. Jedná se o projekt, který vznikal dlouhou dobu. Historicky první jednání zahájil bývalý starosta města RNDr. Ivo Rubík. Děkuji bývalé vedoucí sociálního odboru Mgr. Editě Zárubové, se kterou jsme vyslali společně první impuls k vytvoření tohoto centra ve Slaném“, uvedl první místostarosta.

Pan místostarosta také poděkoval odboru správy majetku za poskytnuté prostory, ve kterých může poradna fungovat. Poté předal slovo paní PhDr. Janě Petrákové, která přiblížila rozvoj služeb a možnosti poradny: ,,Záměr rozšířit naše služby i do Slaného není zdaleka nový. Již několik let spolupracujeme se sociálním odborem města Slaného. „Naše služby tak využívali především ti, kteří z nějakých důvodů potřebovali pomoc sociálního odboru. Nyní bychom naše služby chtěli nabídnout všem, kteří se ve svém životě ocitli v komplikované situaci. A to od partnerské, rodinné, rodičovské i osobní krize až po problematiku domácího násilí a problematiku závislostí. To znamená, ještě dříve nežli se jejich životní situace zkomplikuje natolik, že je zásah sociálního odboru nezbytný. Jsme příspěvková organizace Středočeského kraje. Tudíž naše služby primárně poskytujeme všem obyvatelům středních Čech.“

Jaká pomoc se skrývá pod sociální službou intervenčního centra vysvětlila vedoucí Mgr. Petra Cinková:,,Někdo blízký Vás opakovaně uráží, ponižuje, zakazuje Vám kontakt s přáteli, rodinou nebo Vás dokonce fyzicky napadá? Intervenční centrum pomáhá těm, kteří se ocitli v nelehké životní situaci vlivem domácího násilí včetně nezletilých dětí. Od března 2023 bude pravidelně k dispozici ve Slaném a to vždy v úterý. Pro konzultaci je nutné se předem objednat. Je také možné vystupovat anonymně. Ve Slaném mohou zájemci využít sociální poradenství, pomoc při sepsání soudních podání a individuální terapii.“

Vedoucí adiktologických služeb Zařízení sociální intervence Kladno, Mgr. Lucie Doležalová, představila adiktologii jako vědu, která se zabývá závislostmi: ,,Adiktologie je multifunkční obor zabývající se problematikou závislostí. A to i závislostního chování. Především hráčství. a ostatními závislostmi. Ve Slaném budeme poskytovat ambulantní formu služeb. A to jak motivační, tedy službu pro ty, kteří si problém s problematickým užíváním návykových látek začínají uvědomovat a rozhodují se v těchto případech svou situaci řešit.


 1. zprávy

  Kladenští hasiči bleskově zasáhli u hořící dodávky

 2. zprávy

  Novinky na železnici v Praze a Středočeském kraji v turistické sezóně 2023

 3. zprávy

  Nezapomeňte! V neděli v noci se změní čas ze zimního na letní

 4. zprávy

  Středočeský kraj buduje rozsáhlou síť cyklostezek

 5. zprávy

  Dívku se podařilo nalézt v pořádku

 6. zprávy

  Na náměstí Starosty Pavla se vrátí farmářské trhy

 7. zprávy

  Slunečné počasí vylákalo obyvatele města do parků, ulic a dětských hřišť. Strážnici zde zvyšují kontrolu

 8. zprávy

  Dětský domov v Ledcích opět vyrazil na cesty

 9. zprávy

  V Kladně bude uzavřen bazén Norská od 28.března do 30. března

 10. zprávy

  Orli na válečném nebi, výstava ve Sládečkově muzeu Slaný

 11. zprávy

  Kumpánova zahrada opět voní kávou

 12. krimi

  Dítě v ohrožení – pomozte najít třináctiletou dívku.

 13. zprávy

  Stavba Multifunkční sportovní haly ve Slaném se blíží ke zdárnému konci

 14. zprávy

  Obec Tuřany a spolek Hejkal vás zvou na historicky první akci Vynášení Morany

 15. zprávy

  Stav výstavby nového energocentra u zimního stadionu k 18 .březnu obrazem

 16. zprávy

  Pokud poznáváte muže na fotografii, pomůžete policii

 17. zprávy

  Ceny hejtmanky za rok 2022 se předávaly ve Slaném

 18. zprávy

  Kladno bude v neděli pálit Moranu a vyhánět zimu

 19. zprávy

  Kumpánova zahrada ve Slaném se stala celostátním i středočeským vítězem

 20. zprávy

  Muzikant Jary Tauber má za sebou čtvrté zahraniční koncertování s Petrem Jandou z Olympicu