ROYAL Fitness SAMK Měsíčník Kladno
ČSAD KLADNO Farmarske trhy Nad Kladnem Klapod
 • Nad Kladnem
 • SAMK
 • SOU a SOŠ Kladno

Zařízení sociální intervence Kladno otevírá detašované pracoviště přímo ve Slaném

Úterý, 21. února 2023 09:41

Nová pobočka se otevřela 15. února 2023 se sídlem ve Wilsonově ulici č. p. 560 a občané ji mohou bezplatně začít využívat od března letošního roku. Pomoc jim bude poskytnuta v tématech adiktologie ,léčby závislosti, a domácího násilí. Postupně přibude manželské a rodinné poradenství. Již nyní je možné zavolat na telefonní číslo 736 648 936, na kterém pracovnice zjistí, do jaké služby téma volajícího patří a doporučí mu konkrétní služby i objednání.

Foto: Mú Slaný 

 Bývalá rozpočtová organizace zahájila svou činnost již v roce 1976 pod názvem Okresní ústav sociální péče. Během doby a probíhajících státních změn se její název měnil, služby se však rozvíjely. V roce 2003 přešla od vlastnictví státu do správy Středočeského kraje.ZSI Kladno se stará o klienty v oblastech sociálních služeb: manželská a rodinná poradna, intervenční centrum, azylové domy, mobilní terénní program, ADA + závislostní chování dětí a dorostu, adiktologie je léčba závislostí.

Slavnostní zahájení otevřel pan místostarosta Radek Vondráček: ,,Jsem velice rád, že se tady pobočka otevírá.  Velké poděkování patří Středočeskému kraji, který za tímto účelem navýšil prostředky. Jde o službu, která tady chyběla. Obyvatelé Slánska tak již nebudou muset dojíždět do poradny, která sídlí v Kladně. Zvlášť z okolních obcí to pro ně bylo někdy náročné. Jedná se o projekt, který vznikal dlouhou dobu. Historicky první jednání zahájil bývalý starosta města RNDr. Ivo Rubík. Děkuji bývalé vedoucí sociálního odboru Mgr. Editě Zárubové, se kterou jsme vyslali společně první impuls k vytvoření tohoto centra ve Slaném“, uvedl první místostarosta.

Slavnostní zahájení otevřel pan místostarosta Radek Vondráček: ,,Jsem velice rád, že se tady pobočka otevírá. Velké poděkování patří Středočeskému kraji, který za tímto účelem navýšil prostředky. Jde o službu, která tady chyběla. Obyvatelé Slánska tak již nebudou muset dojíždět do poradny, která sídlí v Kladně. Zvlášť z okolních obcí to pro ně bylo někdy náročné. Jedná se o projekt, který vznikal dlouhou dobu. Historicky první jednání zahájil bývalý starosta města RNDr. Ivo Rubík. Děkuji bývalé vedoucí sociálního odboru Mgr. Editě Zárubové, se kterou jsme vyslali společně první impuls k vytvoření tohoto centra ve Slaném“, uvedl první místostarosta.

Pan místostarosta také poděkoval odboru správy majetku za poskytnuté prostory, ve kterých může poradna fungovat. Poté předal slovo paní PhDr. Janě Petrákové, která přiblížila rozvoj služeb a možnosti poradny: ,,Záměr rozšířit naše služby i do Slaného není zdaleka nový. Již několik let spolupracujeme se sociálním odborem města Slaného. „Naše služby tak využívali především ti, kteří z nějakých důvodů potřebovali pomoc sociálního odboru. Nyní bychom naše služby chtěli nabídnout všem, kteří se ve svém životě ocitli v komplikované situaci. A to od partnerské, rodinné, rodičovské i osobní krize až po problematiku domácího násilí a problematiku závislostí. To znamená, ještě dříve nežli se jejich životní situace zkomplikuje natolik, že je zásah sociálního odboru nezbytný. Jsme příspěvková organizace Středočeského kraje. Tudíž naše služby primárně poskytujeme všem obyvatelům středních Čech.“

Jaká pomoc se skrývá pod sociální službou intervenčního centra vysvětlila vedoucí Mgr. Petra Cinková:,,Někdo blízký Vás opakovaně uráží, ponižuje, zakazuje Vám kontakt s přáteli, rodinou nebo Vás dokonce fyzicky napadá? Intervenční centrum pomáhá těm, kteří se ocitli v nelehké životní situaci vlivem domácího násilí včetně nezletilých dětí. Od března 2023 bude pravidelně k dispozici ve Slaném a to vždy v úterý. Pro konzultaci je nutné se předem objednat. Je také možné vystupovat anonymně. Ve Slaném mohou zájemci využít sociální poradenství, pomoc při sepsání soudních podání a individuální terapii.“

Vedoucí adiktologických služeb Zařízení sociální intervence Kladno, Mgr. Lucie Doležalová, představila adiktologii jako vědu, která se zabývá závislostmi: ,,Adiktologie je multifunkční obor zabývající se problematikou závislostí. A to i závislostního chování. Především hráčství. a ostatními závislostmi. Ve Slaném budeme poskytovat ambulantní formu služeb. A to jak motivační, tedy službu pro ty, kteří si problém s problematickým užíváním návykových látek začínají uvědomovat a rozhodují se v těchto případech svou situaci řešit.


 1. pozvánka

  Ve čtvrtek zahájí Kladenský zámek druhou část výstavy: Jiří Hanke- 50 let s fotografií

 2. pozvánka

  Čarodějnické rejdění na Sletišti se Sportovními areály města Kladna

 3. zprávy

  Poznejte osobnosti Kladna, pozvání do Klapodu přijal Leoš Stránský, splnil si sen, je kaskadér

 4. info z radnice

  Infocentrum města Slaný získalo cenu České unie cestovního ruchu

 5. zprávy

  Redakční výběr toho co vám možná tento týden v Kladenských listech uteklo

 6. zprávy

  Všechny zastávky v kraji budou na znamení

 7. krimi

  Složky IZS zasahovaly v Kladně-Rozdělově při záchraně života nezletilé osoby

 8. video

  V Kladně došlo k napadení několika mladých žen, policie hledá další poškozené a svědky

 9. krimi

  Policisté objasnili vloupání do rodinných domů v Hostouni

 10. pozvánka

  Již zítra můžete oslavit den země v Zooparku Zájezd

 11. info z radnice

  Slaný se opět zapojí do akce „Den země“

 12. zprávy

  Učitele/ky, asistenty/ky přijme ZŠ škola ve Svárově s tradicí od roku 1905

 13. sport

  Fitness ráno pro dámy v Royal Fitness

 14. krimi

  Speed Marathon 2024, akce zaměřená na měření rychlosti, víme kde to bude, už zítra

 15. zprávy

  Strážníkům v Kladně se podařilo najít odcizeného psa, ukradl ho bezdomovec

 16. info z radnice

  Královské město Slaný opět podpoří zájmové organizace a spolky

 17. zprávy

  Klapod je zpět, poznejte osobnosti Kladna, Vránu našli v hospodě

 18. zprávy

  Vyhrajte se Zooparkem Zájezd, unikátní dokument stojí za zhlédnutí

 19. pozvánka

  Den země Kladno oslaví v Zahradě Kladenského zámku

 20. video

  Záchranářská ulička neboli ulička pro život, její zneužití je porušením zákona