ČSAD KLADNO
  • Vánoce Kladno
  • Den otevřených dveří
  • Práce ve Slaném

Studenti Střední zdravotnické školy a VOŠZ Kladno pomáhají v prevenci klinických onemocnění

Čtvrtek, 24. listopadu 2022 15:06

Dne 11. listopadu 2022 se v kladenském Středisku komplexní sociální péče Fontána konal Den zdraví, v rámci kterého se studenti Střední zdravotnické školy a VOŠZ Kladno snažili několika způsoby podpořit preventivní program s hlavním cílem předcházet různým klinickým onemocněním.

Studenti Střední zdravotnické školy a VOŠZ Kladno pomáhají v prevenci klinických onemocnění (Foto: Fontána)

Realizace tohoto programu probíhala tak, že několik desítek seniorů ze střediska Fontána měli možnost seznámit se na 6 stanovištích s různými onemocněními a zejména pak se způsoby, jak těmto onemocněním předcházet. Šlo například o onemocnění jako cukrovka, vysoký krevní tlak, karcinom tlustého střeva a další.

Studenti se snažili o aktivizaci seniorů pomocí tvůrčích činností jako například vytváření ozdob, origami, malování na kameny či dřevo apod. Senioři též měli možnost nechat si změřit krevní tlak nebo si vyzkoušet různé testy na procvičení paměti.

Celá akce probíhal pod dohledem zkušených pedagogů kladenské zdravotnické školy a ve spolupráci s ČPZP. Ta registruje přes 1,3 milionu klientů. Jde o třetí největší zdravotní pojišťovnu v zemi a svým klientům nabízí kromě jiného příspěvky a programy plné výhod, slev a bonusů.

,,Je více než potěšující, že budoucí zdravotníci se snaží navázat kontakt se seniory, aktivizovat je a zároveň napomáhat v prevenci výskytu klinických onemocnění u těchto osob,“ uvedl  Václav Vondrovský