ČSAD KLADNO
 • Farmářské trhy
 • Kladno
 • Rebuy Stars

Slaný hledá v řadách svých občanů budoucí členy mnoha komisí

Středa, 23. listopadu 2022 11:04

Město Slaný oslovuje občany s prosbou o zapojení do činnosti komisí, které by ráda zřídila jako svoje iniciativní a poradní orgány.

Slaný hledá v řadách svých občanů budoucí členy mnoha komisí (Foto: Pavel Varvařovský)

Máte-li zájem o aktivní spolupráci s městem a je vám blízká tématika činnosti některé z komisí, přihlaste se do 30. listopadu 2022 na e-mail: kostkova@meuslany.cz. Přihláška by měla obsahovat jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, telefonní kontakt a stručnou kvalifikaci přihlašovaného kandidáta na post člena pro vybranou komisi.

Seznam komisí:

Komise pro kulturu a památky:

Vyhodnocuje a zpracovává žádosti o dotace na pořádání kulturních akcí realizovaných v regionu Slánska, které jsou následně poskytované z rozpočtu města Slaného.

Dopravní komise:

Projednává žádosti na doplnění nebo změnu dopravního značení na území města Slaného a své závěry předkládá radě města ke schválení.

Komise pro sport:

Ve spolupráci s odborem sociálních věcí, školství a zdravotnictví prověřuje všechny došlé žádosti na činnost a granty pro sportovní organizace, vypracovává návrh na rozdělení dotací a předkládá jej k projednání radě města.

Komise pro zájmové organizace:

Ve spolupráci s odborem sociálních věcí, školství a zdravotnictví prověřuje všechny došlé žádosti na činnost a granty pro zájmové organizace, vypracovává návrh na rozdělení dotací a předkládá jej k projednání radě města.

Komise prevence kriminality a krizového řízení:

Aktivně působí v oblasti prevence kriminality v regionu. Prostřednictvím souboru nerepresivních opatření vyvíjí veškeré úsilí směřující k předcházení páchání kriminality a snižování potenciálu možného nebezpečí.

Komise pro oceňování osobností při příležitosti státního svátku 28. října:

Shromažďuje doporučení občanů na ocenění významných osobností města v kategoriích sportu, kultury, školství, zdravotnictví, přínosu občanské společnosti a speciální ocenění na cenu Vlastimila Kybala, která následně doporučuje zastupitelstvu ke schválení.

Komise pro partnerská města:

Předkládá vedení města návrhy a aktivně realizuje společensko-kulturní akce zaměřené na spolupráci s partnerskými městy včetně realizace výměnných pobytů.

Komise pro životní prostředí:

Je poradním orgánem rady města v oblasti koncepce veřejné zeleně. Zároveň doporučuje volbu strategie v oblasti odpadového hospodářství města.

Komise pro místní části:

Spolupracuje se zástupci jednotlivých místních částí města, sbírá jejich podměty a návrhy řešení a koordinuje je s činností na odborných pracovištích úřadu.

Komise pro školství:

Připravuje metodickou a koncepční činnost v oblasti školství a spolupracuje se školskými příspěvkovými organizacemi města.

Komise budou radou města zřízeny na základě projeveného zájmu občanů.


 1. zprávy

  Kladenští hasiči bleskově zasáhli u hořící dodávky

 2. zprávy

  Novinky na železnici v Praze a Středočeském kraji v turistické sezóně 2023

 3. zprávy

  Nezapomeňte! V neděli v noci se změní čas ze zimního na letní

 4. zprávy

  Středočeský kraj buduje rozsáhlou síť cyklostezek

 5. zprávy

  Dívku se podařilo nalézt v pořádku

 6. zprávy

  Na náměstí Starosty Pavla se vrátí farmářské trhy

 7. zprávy

  Slunečné počasí vylákalo obyvatele města do parků, ulic a dětských hřišť. Strážnici zde zvyšují kontrolu

 8. zprávy

  Dětský domov v Ledcích opět vyrazil na cesty

 9. zprávy

  V Kladně bude uzavřen bazén Norská od 28.března do 30. března

 10. zprávy

  Orli na válečném nebi, výstava ve Sládečkově muzeu Slaný

 11. zprávy

  Kumpánova zahrada opět voní kávou

 12. krimi

  Dítě v ohrožení – pomozte najít třináctiletou dívku.

 13. zprávy

  Stavba Multifunkční sportovní haly ve Slaném se blíží ke zdárnému konci

 14. zprávy

  Obec Tuřany a spolek Hejkal vás zvou na historicky první akci Vynášení Morany

 15. zprávy

  Stav výstavby nového energocentra u zimního stadionu k 18 .březnu obrazem

 16. zprávy

  Pokud poznáváte muže na fotografii, pomůžete policii

 17. zprávy

  Ceny hejtmanky za rok 2022 se předávaly ve Slaném

 18. zprávy

  Kladno bude v neděli pálit Moranu a vyhánět zimu

 19. zprávy

  Kumpánova zahrada ve Slaném se stala celostátním i středočeským vítězem

 20. zprávy

  Muzikant Jary Tauber má za sebou čtvrté zahraniční koncertování s Petrem Jandou z Olympicu