ČSAD KLADNO
  • Vánoce Kladno
  • Den otevřených dveří
  • Práce ve Slaném

Ve Slaném se již těší na adventní čas, strom přijede z nedaleka

Pondělí, 21. listopadu 2022 09:15

Po nešťastném pádu vánočního stromu v minulém roce rozhodla rada města v čele se starostou Martinem Hrabánkem o novém způsobu ukotvení pro vánoční strom, aby kotvení vydrželo na desítky let dopředu.

Ve Slaném se již těší na adventní čas, strom přijede z nedaleka (Foto: Pavel Varvařovský)

Po zhotovení, jak projektové tak i statické dokumentace, prošlo řízení o schválení podterenních úprav na historickém náměstí ve Slaném všemi odbory, včetně památkářů, schvalovacím řízením. V tomto případě bylo dle žádosti statiků usazení podpůrného zařízení pro budoucí stromy realizováno do velkého bloku speciálního betonu, a i samotná roura, která je 150 centimetrů dlouhá, má svá specifika. Je bezešvá a má danou tloušťku své stěny i průměr vhodný pro stromy velikosti až do 18 metrů jejich výšky. I přesto jsou zabetonovány tři kotvící prvky pro lana, která vše ještě pojistí pro případ neobvyklých poryvů větru. Tato místa jsou pro běžného člověka téměř neviditelná.

Zhotovitelem celého projektu je slánská společnost Elektromontáže stavby s.r.o, která osazuje vánoční strom i na nedalekém Smečně. Protože se jedná o slánskou firmu, majitelé se rozhodli vše po stránce pracovní provést zdarma a účtován byl pouze materiál.

Tímto je zodpovězeno mnoho otázek a vyvráceny nepravdy šířené především bývalými a nezvolenými zastupiteli Královského města Slaný.

Pavel Varvařovský