ČSAD KLADNO
  • Kladno
  • Rebuy Stars
  • Den otevřených dveří

Na kraji se sešli odborníci v oblasti vzdělávání

Sobota, 19. listopadu 2022 10:30

Téměř 40 zástupců středočeských škol a školských zařízení se 15 listopadu na Krajském úřadu zúčastnilo neformálního setkání institucí zapojených do programu DofE. Středočeský kraj patří v rámci DofE mezi nejsilněji zastoupené regiony z celé České republiky.

Na kraji se sešli odborníci v oblasti vzdělávání

Vzdělávací program Mezinárodní cena vévody z Edinburghu Česká republika (DofE) podporuje mladé lidi v dlouhodobém rozvoji. Do programu se mohou zapojit kolektivy i jednotlivci. Ve středních Čechách je to aktuálně 36 krajských institucí, nejčastěji středních škol. Program je určený dětem a mládeži od 14 do 24 let.

„Programy DofE jsou velmi variabilní a v tom je jejich velká výhoda. Každý si může navrhnout obor, který ho zajímá a ve kterém se chce zlepšovat. Může jít o sportovní aktivity, různé dovednosti nebo dobrovolnictví. DofE si aktuálně plní 585 dětí ve středních Čechách.  Účast v programu přináší spoustu nových zkušeností a může ovlivnit i budoucí profesní zaměření. Cílem dnešního setkání byla především výměna zkušeností. Všem institucím, které se do programu zapojují, patří velký dík,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha.

Středočeský kraj uzavřel v roce 2021 s českým zastoupením DofE Memorandum, kde se zavazuje mimo jiné k uhrazení ročního příspěvku krajským školám a školským zařízením. Finanční příspěvek je určen na uhrazení ročního licenčního poplatku za registraci v programu, poplatky za jednotlivá školení a jiné aktivity spojené s programem, vybavení na expedice, popřípadě odměny pro učitele, kteří jsou vedoucími v programu. V roce 2021 cenu dokončilo 150 účastníků ve Středočeském kraji, což je nárůst cca o 15 % oproti roku 2020. Středočeský kraj svým příspěvkovým organizacím v oblasti školství na aktivity související s programem DofE poskytl v letošním roce 375 000 korun.

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu Česká republika (DofE) je vzdělávací program, který ve více než 130 zemích světa podporuje mladé lidi v dlouhodobém rozvoji. Je určen pro všechny ve věku od 14 do 24 let a je založen na neformálním vzdělávání formou zážitkové pedagogiky. Jeho smyslem je komplexní rozvoj mladého člověka, přivádí mladé lidi k rozmanitým volnočasovým aktivitám a pomáhá jim získat cenné dovednosti pro budoucí život a kariéru, ať již v rámci sportovních aktivit, dobrovolnické činnosti nebo absolvováním dobrodružných expedic.

Autor: Pavel Varvařovský