ČSAD KLADNO
  • Vánoce Kladno
  • Den otevřených dveří
  • Práce ve Slaném

V Kladně změří své síly v lezení profesionálové i amatéři

Úterý, 1. listopadu 2022 10:45

Jeden z nejtěžších závodů v Evropě v průmyslovém lezení prověří schopnosti a možnosti profesionálů i amatérů. Singing Rock STEEL bude v Kladně 5. a 6. listopadu. Mezinárodní účast je samozřejmostí a s ohledem na prestiž závodu je každoročně skokový nárůst především profesionálů, kteří se na tyto závody hlásí.

V Kladně změří své síly v lezení profesionálové i amatéři

Singing Rock STEEL je unikátní závod v průmyslovém lezení, který poskytuje skvělou příležitost výškovým pracovníkům, hasičům, záchranářům, speleologům a také zkušeným amatérům porovnat své síly a dovednosti. STEEL je jednou z největších soutěží tohoto typu v Evropě a jedinou v České Republice. Závodníci přijíždějí z mnoha různých zemí, například z Polska, Německa, Slovinska, Bulharska, Maďarska a Velké Británie – včetně profesionálních jednotek hasičů, a utkávají se v závodu simulující reálné situace práce ve výškách. Závod se těší nejvyšší možné prestiži jak po organizační stránce, tak i po stránce účastnické, kdy se na závodě setkává evropská špička nejen pracovníků, ale i instruktorů a školitelů práce ve výškách.

Závod se koná v hale, kde sídlí kladenská lezecká stěna a výcvikové středisko pro práci ve výškách, Polygonu Singing Rock. Závodníci budou v sobotu soutěžit v závodu jednotlivců a to v pěti divácky velmi zajímavých disciplínách. Ty prověří jejich schopnosti a dovednosti, ale také rychlost a přesnost při výstupu a sestupu po laně a dalších lanových technikách (například lezení po stožáru, překonávání překážek, přesné manipulaci s drobnými předměty ve výšce apod.). Všechny disciplíny jsou tajné a závodníci se je dozvědí až v samotný den závodu.

V neděli se pak tříčlenné týmy utkají v soutěži, která prověří jejich schopnost dobře vymyslet a naplánovat správnou strategii, schopnost komunikovat a spolupracovat. Akce se těší velkému zájmu odborné veřejnosti i diváků a počet závodníků každoročně roste.