ČSAD KLADNO
  • Kladno
  • Rebuy Stars
  • Den otevřených dveří

Mateřinka ve Slaném u Labutí přivítala nové žáčky

Úterý, 1. listopadu 2022 10:25

Dnes přivítala mateřská školka děti ve zcela nové třídě, která vznikla náročnou rekonstrukcí nevyužívaných prostor. Tím se navýšila celková kapacita budovy. Při této příležitosti si nenechal ujít uvítaní dětí v nových prostorách ani starosta města Martin Hrabánek, který neopomněl přinést i pár malých sladkostí.

Mateřinka ve Slaném u Labutí přivítala nové žáčky (Foto: Pavel Vervařovský)

Odbor správy majetku zajistil vybudování nové třídy pro děti v budově mateřské školky na Hlaváčkově náměstí. Konkrétně se jednalo o přestavbu nevyužívaného bytu školníka na třídu pro dalších 20 dětí. Kapacita školky se tím navýšila na 138 dětí. „S určitou nostalgií vzpomínám nejen na doby strávené ve školce, ale i na svá léta učitelská,“ uvedl starosta města Martin Hrabánek.

Součástí stavební rekonstrukce bylo i vybudování bezbariérového přístupu a patřičného hygienického zázemí. Vzniklé prostory jsou vybaveny novým nábytkem.

„Vzhledem k demografickému vývoji bylo naší prioritou navýšit kapacitu některé naší mateřské školky. Proto mám z této rekonstrukce velkou radost,“ zhodnotil prostor přímo na místě starosta města Martin Hrabánek. „Děkuji za ni vedoucí odboru správy majetku Ivaně Hádkové a jejímu týmu. Věřím, že si novou třídu děti zamilují,“ dodal na závěr starosta.

Pavel Vervařovský