ČSAD KLADNO
  • Vánoce Kladno
  • Den otevřených dveří
  • Práce ve Slaném

Poskytovatelé sociálních služeb si rozdělí v kraji 9 milionů

Sobota, 8. října 2022 09:49

Do sociálních služeb byla schválena mimořádná dotace pro rok 2022. Ta je určena na financování provozu těchto zařízení v rámci Středočeského kraje, jejichž výše byla v průběhu roku upravena, což vedlo ke zvýšení nákladů na jejich provoz. Celkem kraj rozdělí necelých devět milionů korun.

Poskytovatelé sociálních služeb si rozdělí v kraji 9 milionů (Foto: KL)

Radní pro sociální oblast Martin Hrabánek vysvětluje: „Mimořádná dotace je určena pro zařízení sociálních služeb, jejichž kapacity byly v průběhu roku upraveny nebo například nově vytvořeny.“ Mezi podpořené služby patří například domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, pečovatelské služby, denní stacionáře, terénní programy či osobní asistence. Celkem se na kraj obrátilo 18 poskytovatelů sociálních služeb s 21 žádostmi. „Mám velkou radost, že můžeme všechny došlé žádosti, a to nejen našich příspěvkových organizací, v plné výši podpořit,“ říká radní Hrabánek. Celkem kraj v rámci mimořádných dotací rozdělí necelých devět miliónů korun.

Nabídka sociálních služeb ve Středních Čechách zahrnuje širokou škálu pomoci. Jde například o sociální prevenci a odborné sociální poradentství jako jsou krizová pomoc, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, pro seniory či osoby se zdravotním postižením, kontaktní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, raná péče, dále jsou to pobytové sociální služby, osobní asistence či tísňová péče. Kraj eviduje veškerá sociální zařízení v takzvané Síti sociálních služeb Středočeského kraje. Zařízení zařazená v této Síti mohou čerpat finanční prostředky rozdělované Krajským úřadem.