ČSAD KLADNO
  • Kladno
  • Rebuy Stars
  • Den otevřených dveří

Ve Slaném se projednávala budoucí podoba sídliště Pražská

Středa, 5. října 2022 08:59

Začátkem týdne se v městském centru Grand uskutečnilo setkání občanů s projektanty, architekty a zástupci města. Jediným bodem jednání byla budoucí revitalizace sídliště Pražská a to obou jeho částí, horní i dolní.

Ve Slaném se projednávala budoucí podoba sídliště Pražská (Foto: Pavel Varvařovský)

Celý projekt je ve fázi přípravy, kdokoli z řad občanů měl možnost seznámit se z budoucí podobou tohoto sídliště a vznést své připomínky. Po zahájení starostou města Martinem Hrabánkem, za přítomnosti městského architekta Jiřího Gulbise se ujali slova architekt Jan Červený s kolegyní Dominikou Kovandovou, kteří představili všem přítomným návrh celé revitalizace. Konkrétně se jednalo o vnitřní komunikace, parkování, řešeni konkrétních míst, dětské hřiště, místa setkávání, řešení zeleně, technická infrastruktura, hospodaření s dešťovou vodou a v neposlední řadě vodní prvek.

Poté byl prostor pro dotazy, připomínky a náměty občanů, kterých se sešlo více než tři desítky. Bylo znát, že lidem není lhostejný prostor a okolí jejich bydliště. Vcelku logicky jednou z priorit byla otázka parkování a cest procházejících celým sídlištěm, ale i k ostatním bodům se rozvinula zajímavá diskuse. Přítomné zaujal návrh na přístup a tím i propojení sídliště se Slánskou horu, i to, že bylo myšleno na bezbariérovost celého prostoru nebo řešení záchytu dešťové vody.

Celé setkání proběhlo v pozitivní atmosféře, ke které přispělo i to, že na všechny dotazy a připomínky dostali přítomní uspokojivé odpovědi nejen od architektů, projektantů i od starosty města, ale také to, že mnoho podnětných námětů bude zohledněno i v konečném projektu. Ti, kdo z jakéhokoliv důvodu nebyli osobně na tomto jednání, budou mít možnost své dotazy, náměty nebo připomínky sdělit elektronickou cestou na úřad ve Slaném, kde za tímto účelem bude spuštěn odkaz.

„K samotné realizaci vede dlouhá cesta. Ještě je mnoho práce, která je před námi a dnes nikdo ještě přesný den začátku revitalizace neví. Osobně si myslím, že dříve než za rok to nebude, ale uděláme pro to vše,“ uvedl starosta města Martin Hrabánek.

Ve Slaném se projednávala budoucí podoba sídliště Pražská (Foto: Pavel Varvařovský)
Ve Slaném se projednávala budoucí podoba sídliště Pražská (Foto: Pavel Varvařovský)
Ve Slaném se projednávala budoucí podoba sídliště Pražská (Foto: Pavel Varvařovský)

Pavel Varvařovský