ČSAD KLADNO
  • Kladno
  • Rebuy Stars
  • Den otevřených dveří

Kladno bude digitalizované

Úterý, 27. září 2022 07:00

Již v roce 2020 si Město Kladno odneslo vítězství v prestižní soutěži Chytré město pro budoucnost. Představilo svou vizi pro Energeticky pozitivní čtvrť (PED) v rámci mezinárodního projektu SPARCS a také Smart City platformu Invipo. Dále ale rozvíjí nové a moderní služby pro své občany tak, aby vyřizování agend bylo co nejkomfortnější. Město intenzivně řeší i zabezpečení škol a školek, rozšiřování optické sítě města a zkvalitňování kamerového systému městské policie.


Kladno bude digitalizované (Foto: Kladno)

„Nová elektronická úřední deska se nachází před budovou radnice a jedná se o dotykový panel, který je přímo propojený s webem města. Vyvěšením na městský web se tedy dokumenty automaticky vyvěsí také na úřední desku před radnicí. Odpadá tak papírování a celý proces je ekologicky šetrnější,“ představil jednu z mnoha změn kladenský primátor Milan Volf.

Druhý dotykový panel je nově nainstalovaný u „Gastronomu“. Panel zde slouží jako náhradní úřední deska například v případě, že by primární desku někdo poškodil či došlo k poruše. Desky jsou hardwarově vybaveny tak, aby se předešlo problémům s výpadkem signálu a elektřiny.

Dalším projektem, který přešel koncem září do plného provozu je web smart.mestokladno.cz. Nabízí nahlédnutí pod pokličku našeho města prostřednictvím aplikace Veřejného portálu. Zjistit se zde dají informace o teplotě, tlaku či vlhkosti vzduchu, vytíženost sběrných míst odpadu a veřejných služeb, intenzity dopravy apod. Dále město využívá on-line aplikaci pro nahlašování závad ve městě, digitalizuje vnitřní procesy města a rozšiřuje městskou optickou síť. Novinkou je i možnost sledovat aktuální polohu autobusů MHD Kladno on-line. Lze tak zjistit, kde se daný spoj právě nachází, zda má zpoždění i jaká je jeho následující zastávka. 

„Kladeňáci mají o nové služby, které jsou jim k dispozici i z pohodlí domova, velký zájem. Potvrdilo se nám to při zavedení rezervačního systému pro služby Centra správních agend i v novém Portálu občana. Zde stále pracujeme na nových funkcích a zdokonalování i těch stávajících,“ vysvětlil Milan Volf.

Pro vyřízení agend převedených do online verze lidé nemusí řešit úřední hodiny magistrátu. Online úřad je totiž pro veřejnost připravený 24 hodin denně. Už dnes Kladeňáci vyřeší přes Portál občana některé své úřední záležitosti a životní situace, má i transakční část. 

Systém rovněž umožňuje spravovat závazky členů rodiny uživatele portálu, příp. právnických osob, které zastupuje, a to prostřednictvím úředně ověřené plné moci. V portálu zájemci dále naleznou návody, jak si kterou úřední záležitost a životní situaci vyřídit, včetně formulářů. Přístup do Portálu občana je vysoce zabezpečen. Lidé se tak nemusí obávat nežádoucího úniku jejich dat.

Na téma bezpečnost se pojí i připravovaný projekt konektivity škol a školek. „Jedná se bez nadsázky o revoluční počin. Jde jak o napojení venkovní konektivity budov, jako jsou optické datové kabely, tak instalaci vnitřních rozvodů, wifi a podobně. Počítá se i s nákupem nové IT techniky. V příštím roce tento projekt vysoutěžíme a počítáme s využitím dotace, která projekt za 150 milionů korun pokryje z 85 procent. Vzhledem k tomu, že dotace je vypsána pouze pro ZŠ, budovy MŠ rádi do-uhradíme,“ přiblížil projekt primátor Volf. 

Nedílnou součástí modernizace úřadu jsou i projekty pro efektivní a chytrá řešení v oblasti energetických úspor, inteligentních distribučních sítí a teplárenství, řízení energetických zdrojů, snižování znečištění ovzduší, digitalizace a také nízkoemisní dopravy.